Kezdőoldal – hun

Üdvözöljük a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet honlapján!

A 2019-ben létrejött Intézet névadója, Mádl Ferenc akadémikus, a magyar jogösszehasonlítás emblematikus alakja, nemzetközi hírű jogtudós és köztársasági elnök. A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet (MFI) felállításakor fontos modellként szolgáltak a más országokban már működő összehasonlító jogi intézetek, így különösen a szövetségi igazságügyi minisztérium szerveként működő Svájci Összehasonlító Jogi Intézet, a lengyel igazságügyi tárca alatt működő Igazságügyi Intézet, a Nemzetközi és Külföldi Joggal foglalkozó Görög Intézet, valamint bizonyos vonatkozásokban a Max Planck Institut. A külföldi példák felhasználásán túl az MFI felállításakor hangsúlyos volt továbbá az, hogy az Intézet mind szellemiségében, mind feladataiban, mind az ezekre tekintettel kiépülő személyi- és infrastrukturális képességeiben tükrözze a magyar nemzeti prioritásokat és sajátosságokat.

Bővebben

Feladatok

Az Intézet a hazai jogalkotás színvonalának továbbfejlesztése, nemzetközi megalapozottságának és elismertségének növelése, a jogszabályok hatályosulásának tudományos igényű vizsgálata, a hazai jogtudományi kutatás és oktatási tevékenység támogatása, valamint a nemzetközi jogtudományi kapcsolatok és együttműködés elősegítése érdekében a következő feladatokat látja el:

Nemzetközi összehasonlító jogi kutatásokat

végez a jogtudomány fejlesztése érdekében és javaslatokat dolgoz ki a hazai jogalkotáshoz.

A jogtudomány fejlesztése

érdekében kutatásokat folytat, kutatásaihoz, elemzéseihez kapcsolódóan publikációs, kiadói tevékenységet lát el.

Tudományos konferenciákat

és egyéb szakmai rendezvényeket szervez.

Nemzetközi szakmai kapcsolatokkal

rendelkezik, együttműködik több hasonló tudományos műhellyel.

A Közép-európai Professzori Hálózat

életre hívója és koordinátora, melynek célja
az összehasonlító jog területén szorosabban
együttműködő nemzetközi szakmai hálózat megteremtése.

Szakpolitikai elemzéseket

készít és jelentet meg.

Közreműködik

az igazságügyi miniszter feladatainak megvalósításában.

MFI Internship Programme,
melynek keretében az összehasonlító jog
területén tanuló doktorandusz hallgatók
pályázhatnak a gyakornoki programunkon
való részvételre.

Az Intézet által kiadott folyóirat, a Central European Journal of Comparative Law és annak lapszámai megtekinthetők itt.

HÍREK / ESEMÉNYEK

A Mádl Ferenc Intézet vezetése és munkatársai fájdalommal értesültek az Intézet névadója, Mádl Ferenc volt köztársasági elnök özvegyének, Mádl Dalmának az elhunytáról.

2021. november 09-én délelőtt 10 órakor helyezik örök nyugalomra Mádl Dalmát, Mádl Ferenc néhai köztársasági elnök feleségét, a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely 28-as parcellájában.

Emlékét Mádl Ferenc emlékével együtt tisztelettel megőrizzük.

A Mádl Ferenc Intézet vezetése az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő megtorlás áldozatainak emléke előtt Mádl Ferenc Brusznyai Árpádról (1924-1958) szóló írásával tiszteleg.

Mádl Ferenc: A Himnusszal állt hóhérai elé… (In: Új Horizont 1998. különszám 68-71.)

Brusznyai Árpád életéről a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum blogján lehet bővebben olvasni.

The case law of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice with regard to the East-Central European countries

Az esemény típusa: Nemzetközi tudományos konferencia

A rendezvény dátuma:
 2021. november 30.

Helyszín: 
Alkotmánybíróság

Az esemény nyelvezete: 
angol

Az esemény angol nyelvű programja megtekinthető itt.

Manifestation of religious beliefs in the public sphere

Az esemény típusa: Nemzetközi tudományos konferencia

A rendezvény dátuma:
 2021. november 26.

Helyszín: 
Igazságügyi Minisztérium

Az esemény nyelvezete: 
angol

Az esemény angol nyelvű programja megtekinthető itt.

The impact of digital platforms and social media on freedom of expression and pluralism –
in specific terms

Az esemény típusa: Nemzetközi tudományos konferencia

A rendezvény dátuma:
 2021. november 23.

Helyszín: 
Budapesti Ügyvédi Kamara

Az esemény nyelvezete: 
angol

Az esemény angol nyelvű programja megtekinthető itt.

Local and national characteristics of family protection in Central Europe

Az esemény típusa: Nemzetközi tudományos konferencia

A rendezvény dátuma:
 2021. november 19.

Helyszín: 
Budapesti Ügyvédi Kamara

Az esemény nyelvezete: 
angol

Az esemény angol nyelvű programja megtekinthető itt.

Children’s Rights Vs. Parental Responsibility

Az esemény típusa: webinárium
A rendezvény dátuma:
 2021. október 11.
Helyszín: 
online
Az esemény nyelvezete: 
angol

2021. október 11-én „Children’s Rights Vs. Parental Responsibility” címmel online, nemzetközi, PhD hallgatóknak szóló webinárium került megrendezésre a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet koordinálásában megvalósuló Közép-Európai Professzori Hálózat, valamint a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézetének Polgári Jogi Tanszéke és a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága Civilisztikai Tudományi Munkabizottságának szervezésében.

Az esemény magyar nyelvű összefoglalásáért kérjük kattintson ide.

 

2021. október 27-én az Alkotmánybíróság, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság, valamint a KRE Állam- és Jogtudományi Kar szervezésében egy a gyakorló jogászság számára is fontos üzeneteket megfogalmazó rendezvényre került sor az online térben. Tóth J. Zoltán moderálása mellett Sulyok Tamás (AB) és Paczolay Péter (EJEB) beszélgettek az alapjogi bíráskodás egyes céljairól, eszközeiről és módszereiről, valamint az ezekkel kapcsolatos kihívásokról tekintettel az AB és az EJEB eljárása közötti különbségekre is.

Tovább az összefoglaló megtekintéséhez.

Az emberi jogi/alapjogi bíráskodás módszertani kérdései

Elnöki beszélgetés
Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke és
Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke, az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája részvételével.
(A beszélgetés moderátora: Tóth J. Zoltán)

Az esemény típusa: Vitabeszélgetés
A rendezvény dátuma:
 2021 október 27., 10:00-11:30
Helyszín: 
Alkotmánybíróság
Az esemény nyelvezete: 
Magyar

Az eseménnyel kapcsolatos további részletekért kérjük kattintson ide

VI. Erdélyi Jogászgyűlés, Marosvásárhely

A Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Jogtudományi Intézete, a Collegium Iuridicum Szakkollégium és az Erdélyi Magyar Jogászok Társasága közös szervezésében, az Igazságügyi Minisztérium, a Forum Iuris Egyesület-Forum Iuris Kiadó, illetve Dr. Lupán Ernő Alapítvány támogatásával  idén is megszervezésre került az Erdélyi Jogászgyűlés, immár hatodik alkalommal. Az erdélyi magyar jogásztársadalom szempontjából kiemelkedő fontosságú, a világjárvány miatt több alkalommal is elhalasztott rendezvényre 2021. szeptember 10-12. között került sor, idén Marosvásárhelyen.

 

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet képviseletében Dr. Veress Emőd, a Magánjogi Kutatások Főosztályának vezetője, a Sapientia EMTE egyetemi tanára „Változások és tendenciák a román társasági jogi szabályozásban” címmel, valamint Dr. Fazakas Zoltán József a Tudományszervezési Főosztály vezetője „Ügyvédi együttműködések: az összehasonlító jog gyakorlati oldala címmel” tartottak előadást a szekcióüléseken.Intézetünk képviseletében a tudományos tanácskozáson részt vett továbbá Dr. Fegyveresi Zsolt, valamint Kovács Bálint kutatók a Magánjogi Kutatások Főosztályáról.
A rendezvényt jelenlétével és előadásával megtisztelte többek között Szalayné dr. Sándor Erzsébet professzor, az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettese is.

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet 2021. szeptember 1-én indította útjára gyakornoki programját, melyre közép- és kelet európai országokból fogadta doktori tanulmányaikat megkezdő hallgatóit.

A nemzetközi programban összesen hét fő kezdte meg gyakornoki munkáját, akik az intézeti munkával párhuzamosan a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Deák Ferenc Doktori Iskolája által szervezett angol nyelvű „Central European Comparative Law” doktori programjának hallgatói. Az ösztöndíjas gyakornokok a szakmai munka megkezdése előtt látogatást tettek a Miskolci Egyetem Campusán, ahol Prof. Dr. Róth Erika a jogi kar Doktori Iskolájának vezetője, valamint Prof. Dr. Szilágyi János Ede, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet hivatalvezetője fogadta őket.

Intézetünk, illetve az Egyetem a Miskolci Egyetem hagyományos köszöntésével kíván „Jó szerencsét!” a hallgatók sikeres tanulmányaihoz, valamint szakmai előmenetelükhöz bízva abban, hogy munkájuk a program céljaival összhangban elősegíti a közép-európai szakmai együttműködés elmélyítését!

2021. augusztus 23–27. között került megrendezésre a Wacław Felczak Lengyel–Magyar Együttműködési Intézet által szervezett IV. Krasiczyni Nyári Egyetem, amelyen a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet képviseletében dr. Suri Noémi, a Magánjogi Kutatási Főosztály munkatársa, valamint dr. Fazakas Zoltán József, a Tudományszervezési Főosztály vezetője vett részt.

Az esemény során az előremutató szakmai párbeszédek és előadások mellett sor került a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet bemutatására, valamint a két intézet közötti együttműködés lehetőségeinek feltárására.

Az esemény során a részt vevők közös megemlékezés keretében rótták le kegyeletüket a przemyśli katonai temetőben az I. világháború lengyel és magyar áldozataira emlékezve.

 

A varsói Igazságügyi Intézet vezetője, Dr. habil. Marcin Wielec és a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet delegációját vezető Prof. Dr. Szilágyi János Ede Prof. KUL. Dr. habil. Przemysław Czarnek lengyel oktatásért és nevelésért felelős miniszterrel, és Dr. Marcin Romanowski lengyel igazságügyi miniszterhelyettessel folytatott megbeszélést Varsóban 2021. július 15-én.

A megbeszélés során a lengyel és a magyar intézetek bemutatták a jogtudomány területét érintő, a Közép-európai Professzori Hálózat illetve a Lengyel-magyar Kutatási Platform keretében elindított kezdeményezéseiket, valamint bemutatták elképzeléseiket a további együttműködésben rejlő lehetőségekről.

Családjogi konferencia

A Magánjogi Polgári Társulás a Pavol Jozef Šafárik Egyetem Jogtudományi Karával közösen szervezte meg a Kassai Magánjogi Napok elnevezésű éves magánjogi konferenciát „Az emberi értékek védelme a magánjogban a modern trendek és a magánjog folyamatban lévő újrakodifikációja tükrében” címmel, amelyre 2021. április 21–23-a között került sor. A konferencia négy panelre oszlott. Az április 23-án tartott családjogi panel Dr. JUDr. Lilla Garayová, PhD, (Páneurópai Egyetem (PEU), Szlovákia) előadásával kezdődött, amelynek témája Szlovákia és a gyermekek jogairól szóló egyezmény volt.

Tovább az előadásról szóló összefoglalóhoz

A szlovák alkotmány lényegi tartalma
Dr. Boris Balog PhD egyetemi adjunktus előadásának összefoglalása

 

A szlovákiai Páneurópai Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a Szlovák Köztársaság alkotmánya lényegi tartalmának bemutatását választotta a magyarországi Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet által koordinált Közép-európai Professzori Hálózat Emberi jogok értelmezése című projektje keretében tartott két ismeretterjesztő rendezvényének témájául. Az első előadást Dr. Rastislav Kaššák PhD a Szlovák Alkotmánybíróság egyik bírája, a másodikat pedig a Páneurópai Egyetem Jogi Karának másik oktatója, Dr. Boris Balog PhD egyetemi adjunktus tartotta.

Tovább az esemény összefoglalójához 

A digitális média hatása a hagyományos médiára

Az rádió interjú középpontjában a digitális média hagyományos médiára gyakorolt hatása áll, mely 2021. június 25-én került adásba az „INFO.CZ” hírszerver podcastjaként az „Üdvözöljük a jövőben” című részben.

Az eseménnyel kapcsolatot további részletek elérhetők itt

 

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése a szavazatok abszolút többségével kilenc évre megválasztotta a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága új bírájának Davor Derenčinović professzort, a Zágrábi Egyetem büntetőjogi tanszékének vezetőjét, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet által koordinált Közép-európai Professzori Hálózat véleménynyilvánítási szabadság témájával foglalkozó munkacsoportjának tagját. Derenčinović professzor úr hivatalosan 2022. január 2-án foglalja el hivatalát.

Professzor úr megválasztásához ezúton is szívből gratulálunk.

Párbeszéd Európa jövőjéről: a Digitális Európai Unió felépítése

Az Igazságügyi Minisztérium és a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet nagy jelentőségű nemzetközi konferenciát szervezett 2021. június 21-én az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében, amelynek címe: „Párbeszéd Európa jövőjéről: a Digitális Európai Unió felépítése”.

A konferencia három tematikus panelbeszélgetésből állt:

Más szakértők mellett az első „Digitalizáció és szuverenitás: hogyan lehet egyensúlyba hozni mindkettő jogos érdekét” panelen Varga Judit igazságügyi miniszter (HU), Mariya Gabriel uniós biztos és Ana Paula Zacarias államtitkár vett részt.
A második panelen a gazdasági világ szakemberei vitatták meg az európai versenyképesség jövőjét. A harmadik, utolsó panelbeszélgetés a „Digitalizáció és az európai polgárok: hogyan lehet biztosítani az etikai átmenetet?” témakör volt, elsősorban az akadémiai szférából érkező előadókkal.

Az eseménnyel kapcsolatot további részletek elérhetők itt

2021 – Megemlékezések Mádl Ferenc születésének 90. és halálának 10. évfordulóján

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet kiemelten fontos feladatának tartja a névadójáról való méltó megemlékezést és emlékállítást, a néhai köztársasági elnök születésének 90., halálának 10. évfordulója alkalmából.
2021. május 29-én Mádl Ferencre, 15 millió magyar köztársasági elnökére emlékeztünk határon innen és túl, mely események méltó módon állítottak emléket a Professzor úr korát meghaladó, kiemelkedő munkássága, úgy tudományos, mint közéleti tevékenysége előtt.

A megemlékezések a Névadónk fül alatt tekinthetők meg.

Emlékezés Mádl Ferenc akadémikusra
Az MTA emlékező írása

2021-ben van Mádl Ferenc akadémikus, egyetemi tanár, jogtudós, politikus, korábbi köztársasági elnök születésének 90. és halálának 10. évfordulója.
Tisztelői, pályatársai, tanítványai kezdeményezésére az Igazságügyi Minisztérium Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézete és a kormány támogatásával Martonyi János professzor elnökletével emlékbizottság alakult a megemlékezések koordinálására.
Az emlékbizottság az MTA elnöke által delegált tagjának, Vékás Lajos akadémikusnak, az MTA korábbi alelnökének írásával emlékezünk Mádl Ferencre, a tudósra. 

A kilencven éve született és tíz éve elhunyt Mádl Ferenc professzor közéleti pályafutását megelőzően húsz éve tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán: polgári jogot, nemzetközi magánjogot és nemzetközi gazdasági jogot adott elő.
A meglehetősen ideologikus (értsd: marxizáló) töltetű, jó esetben: jogpozitivista előadások korában széles gazdasági-társadalmi alapon és imponáló történeti és kulturális kontextusban tárgyalta anyagát. Jelenlétében a szellem napvilága ragyogta be az Egyetem téri épület bizony szürke hangulatú tantermét. Gyakran már témaválasztása is több mint szokatlan volt az idő tájt. Kevesen vállalkoztak az Európai Unió jogelődje, az Európai Gazdasági Közösség joganyagának beható bemutatására, még ritkább volt az a tárgyilagos, sőt pozitív tárgyalásmód, amely európai kereskedelmi jogi előadásait jellemezte. Hallgatói rajongtak tanárukért, még az írásbeli számonkérés szigora sem riasztotta őket. A Kar világító fáklyájaként tisztelte őt kollégáinak többsége is. Ehhez nyilván hozzájárult megnyerő személyisége: szerénysége, közvetlensége, nyitottsága, empátiája.

Dr. Vékás Lajos teljes írása megtekinthető itt

További megemlékezések Mádl Ferenc születésének 90. és halálának 10. évfordulóján.

Új könyv a visegrádi országok pártrendszeréről

A Gondolat Kiadó Parlamenti kötetek sorozatában jelent meg kollégánknak, Horváth Attilának a visegrádi pártrendszerekről szóló könyve.
A kötet az elmúlt három évtized tükrében elemzi a négy ország pártrendszerét, középpontba a nyitott/zárt struktúrájú verseny dichotómiáját helyezve.
A kiadványból kirajzolódik, hogy a részben hasonló kiindulópontok ellenére a négy ország igen különböző utat járt be.

A négy pártrendszer összevetése nagyrészt kvantitatív indikátorok alapján történik, de a szerző tág teret szentel az egyes választások és a kormányalakítások kontextusának, valamint a pártok kapcsolatrendszerét formáló törésvonalak feltérképezésének is.

Legszemélyesebb közcsapda

Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság volt elnöke a Professzori Hálózat családvédelmi kutatásainak társvezetője. Az Alaptörvényről, a családok védelméről és a jelenkor kihívásairól beszélgetett Sándor Lénárd.

“Ez a sokféleség valójában örvendetes, és mi nem akarjuk sem egy szintre hozni, sem pedig egybemosni a meglévő különbségeket. Minden európai állam a keresztény civilizáció által formálódott azzá, ami. Pontosan ezt az európai lelket kell feltámasztani.”

A teljes interjúbeszélgetés elolvasható itt

A tavalyi évben emlékezett a világ magyarsága a trianoni békeszerződés megkötésének centenáriumáról.

Az elmúlt évben a megemlékezések között több esszé, sajtótermék foglalkozott az I. világháborút lezáró békerendszerrel, elemezve a trianoni tragédia tanulságait és okait.

A trianoni békeszerződés centenáriumi évét követően – amely esztendő a koronavírus-járvány miatt a megemlékezéseket a vártnál csendesebb mederbe terelte – jó alkalom kínálkozott a megemlékezések által felvetettek konstruktív árnyalására, olyan körülmények kiemelésére, amelyek más megvilágításba helyezhetik a trianoni sorsforduló okait.
A Dr. Fazakas Zoltán József által írt tanulmány elsősorban jogtörténeti szempontból kíván válaszolni különösen a magyar politika dualizmus kori kritikáira, amelyek klisészerűen ismétlik meg azon tételeket, amelyek ma is meggátolják a korabeli események tárgyilagos megítélését.

A Nemzeti Örökség Intézete

tisztelettel meghívja Önt

„A megjelenés és a gondolkodás eleganciája” című Mádl Ferenc-emlékkiállítás

megnyitójára, valamint koszorúzási ünnepségére,

amelyet az egykori köztársasági elnök halálának 10. évfordulója alkalmából tart.

 

A koszorúzással egybekötött megemlékezés időpontja és helyszíne

2021. május 29. (szombat) 11 óra
Mádl Ferenc sírja

(Fiumei úti sírkert, 28-as parcella, 1. sor, 53. sír)

Az emlékezőket köszönti

Dr. Vékás Lajos
professor emeritus, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

Emlékbeszédet mond

Áder János
Magyarország köztársasági elnöke

Lelkiismereti- és vallásszabadság pandémia idején

A konferencia a Közép-európai Professzori Hálózat 2021 részeként, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet együttműködésével került megrendezésre.

A webinárium azokra a kérdésekre reflektált, amelyek a COVID-19 járvány következtében merültek fel a lelkiismereti- és vallásszabadsággal kapcsolatban, illetve arra, hogy ez milyen módon befolyásolja a már meglévő szabályozást világszerte. A pandémia vonatkozó jogi vetületén túl az előadók átfogó képet nyújtottak a helyzetről, fontos szociológiai és politikai dimenziók vizsgálatán keresztül. Az előadók a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről (Magyarország), illetve a University of Toledo-ról (USA) érkeztek.

Az eseménnyel kapcsolatos további részletek elérhetők itt.

Vallási szimbólumok közszférában való elhelyezésére vonatkozó jogi szabályozás

2021. május 31-én webinárium került megtartásra „Vallási szimbólumok közszférában való elhelyezésére vonatkozó jogi szabályozás” címmel.

A webinárium a Lelkiismereti- és vallásszabadság Európában kutatócsoport egyik eseményeként került megrendezésre. A kutatás a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet által koordinált Közép-Európai Professzori Hálózat keretében zajlik.

Az esemény fő szervezői a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, a varsói Igazságügyi Intézet, a Közép-Európai Összehasonlító Jogi Szövetség, az Opoli Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a varsói Stefan Wyszynski Bíboros Egyetem Kánonjogi Kara.

A gyűlöletbeszéd szabályozása a társadalmi hálózatokban

2021. május 20-án csütörtökön 17.00 órai kezdettel tartottuk „A sértő beszéd szabályozása a társadalmi hálózatokban” című kerekasztal beszélgetést, melynek a Zoom felülete adott otthont. Az esemény megrendezésének ötletét a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet által koordinált Közép-európai Professzori Hálózat keretében zajló, „A véleménynyilvánítás szabadságának jogi szabályozása a társadalmi hálózatokban” című kutatás adta.

Az esemény helyszíne: Zoom (Ljubjana, Állam- és Jogtudományi Kar)
Az esemény típusa: kerekasztal beszélgetés
Az esemény nyelvezete: angol, szlovén

Az eseménnyel kapcsolatot további részletek elérhetők itt

A közösségi média, a véleménynyilvánítás szabadsága és korlátai –
a diszkrimináció elleni küzdelem a kibertérben

A webinárium, amely a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet koordinálásával, a Közép-európai Professzori Hálózat keretein belül zajló kutatás disszeminációs eseményeként kerül megrendezésre, összegyűjti a kiválasztott mesterszakos és doktorandusz hallgatókat, hogy különböző releváns kérdéseket vitassanak meg a közösségi médiára, a szólásszabadságra és annak demokratikus társadalmakban történő korlátozására vonatkozólag.

Az esemény ideje: 2021. Június 17. (16.00)
Az esemény nyelvezete: horvát, szerb
Az esemény helyszíne: Google meet

Az eseménnyel kapcsolatot további részletek elérhetők itt.

Oktatási-szakmai képzés egyetemi hallgatók, szakértők és más érdeklődők számára

2021. május elejéig az Erasmus+ csereprogramban részt vevő hallgatóknak egy speciális tantárgyat oktattak a Nápolyi Egyetem Jogi Karán (Università di Napoli, Facoltà di giurisprudenza). A képzést doc. Damián Němec, dr. vezette.

A képzés témája az olaszországi és csehországi felekezeti jog egyes területeinek összehasonlítása volt, hangsúlyt fektetve az emberi jogok, különösen a vallásszabadság védelmére. Különös figyelmet fordítottak a vallási szimbólumok kérdésére – hisz ezen a területen az olasz és a cseh jogalkotás és joggyakorlat jelentősen eltér egymástól.

Tovább az esemény részleteihez

A gyermek mindenek felett álló érdekeinek védelme az örökbefogadás során és az arányosság elvének a hatása
 Suzana Kraljić & Katja Drnovšek, Szlovénia

A cikk a 2021. június 1. és 10. között Mostarban megszervezett 9. Nemzetközi Családjogi Tudományos Konferencián (9. Međunarodni naučni skup porodičnog prava) került bemutatásra, melynek témája a »A családjog aktuális elméleti és gyakorlati kérdései«. A konferencia a Deutsche Stiftung für Internationale rechtliche Zusammenarbeit (IRZ) támogatásával valósult meg. A cikk a konferenciakötetben kerül publikálásra.

A kutatásra a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet által szervezett Közép-európai Professzori Hálózat (Central European Professors’ Network) keretében került sor.

Tovább az összefoglalóra

Azonos nemű partnerség jogi szabályozása Horvátországban

Előadó: Prof. Dr. Sc. Aleksandra Korać Graovac
Az előadás helyszíne: Jogi Kar, Zágrábi Egyetem
Az előadás ideje: 2021. május 31.

Az előadás az azonos nemű partnerségek (élettársi kapcsolatok) jogi szabályozását mutatta be Horvátországban 2003-tól napjainkig. 2003-ban az azonos neműek életközösségéről szóló törvény szűk körű joghatásokat szabályozott: kölcsönös tartási és vagyoni kapcsolatokat, a házasságon kívüli életközösségek szabályozásához hasonlóan.

Az előadással kapcsolatos további részletek elérhetők itt.

Lélekben együtt: a családok nemzetközi napján

A Lélekben együtt egy tv-műsor, amely támogatja a vallásszabadságot, a kultúrát és a hagyományos családi értékeket. Aleksandra Korac Graovac professzort – Zágrábi Egyetem, Jogi Kar – vendégként hívták a műsorba.
Május 15-ét az ENSZ nyilvánította a család nemzetközi napjává.
A professzor asszony rámutatott arra, hogy néhány széleskörű kutatás folyik a családok témakörében, valamint hangsúlyozta, hogy a társadalom nem eléggé elkötelezett a családok védelme érdekében.

Az egyik legértékesebb, széleskörű kutatási projektként kiemelte a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézetet – Budapest, Magyarország, amely szervezi és finanszírozza a közép-európai családjogi professzorokat.
Egy nagyszabású projektet vezetnek, melyben azt kutatják, miként lehet jogi eszközökkel védeni a családokat, az értékeket tiszteletben tartva.

Tovább a teljes összefoglaló megtekintéséhez

A vallási jelképek jelenléte a közszférában – vallás és szekularizáció a közszférában: 10 évvel a Lautsi k. Olaszország után

Előadók:
prof. dr. Vanja-Ivan Savić
prof. dr. Frane Staničić

Az előadók két ország tekintetében mutatták be a vallás és a közszféra kapcsolatának helyzetét, amelyet egy közös kutatócsoportban („Lelkiismereti- és vallásszabadság Európában”) vizsgálnak.

A Jogtudományi Kar Tribünje és Zágráb város Jogászklubja olyan rangos esemény, amely 1993 óta (július és augusztus kivételével) minden hónapban megrendezésre kerül. Nagy megtiszteltetés ezen a rendezvényen előadást tartani, hiszen a bemutatott témák mindig fontos jogi kérdésekkel foglalkoznak. Az eseményt kiemelt figyelemmel kísérik a jogászok és a jogtudósok.

Bővebb információ az eseményről megtalálható itt.

A tagállami közrend korlátainak kérdése az Európai Unióban hozott el nem ismerhető bírósági határozatok körében

Dr. hab. Piotr Mostowik egyetemi adjunktus és a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet által koordinált „Közép-európai Professzori Hálózat 2021” tagja tartott a fenti címmel előadást május 20-án.

Az előadás témája a közrendi (ordre public) záradék, mint a polgári ügyekben hozott külföldi határozatok végrehajtása megtagadásának jogalapja volt.

Az esemény a Polgári Eljárásjogi Nemzetközi Kongresszus (International Congress of Civil Procedural Law) keretében, online zajlott.

A konferencia olyan kutatókat és szakembereket hozott össze, akik tudományos kutatásaik és gyakorlati tapasztalataik révén hozzájárulhatnak a globális és digitális fenntartható fejlődés eljárásjogi kérdésekre gyakorolt hatásának az elemzéséhez.

Tovább az eseményhez

Ilan Wurman az MCC vendégoktatója tartott előadást a Mádl Ferenc Intézet munkatársainak „The threat of “weaponizing” the Bill of Rights against States: the interpretation of the Fourteenth Amendment and the potential parallels with the EU” címmel.

Az eseményről bővebben az Mathias Corvinus Collegium oldalán található: itt.

Fotó: Sulyok Márton

Valóban csak egy papír a házasság?
Workshop előadás középiskolás diákoknak a

Magyarországon jogilag szabályozott párkapcsolati formákról

2021. április 29. napján került megrendezésre a „Valóban csak egy papír a házasság?” című online workshop előadás, amelynek célja az volt, hogy középiskolás diákoknak egy ismeretterjesztő előadást tartsunk arról, hogy Magyarországban milyen jogilag szabályozott párkapcsolati formák léteznek, valamint ezek milyen jogi sajátosságokkal bírnak.

A Google Meet rendszeren keresztül online módon megtartott workshopon 100 diák vett részt, akik a miskolci Avasi Gimnázium 11. évfolyamos hallgatói, valamint a diákok tanárai, osztályfőnökei is bekapcsolódtak az előadásba.

 

Central European Journal of Comparative Law
Az MFI saját angol nyelvű folyóirata


2021. Május 14-én megjelent az Inézet által kiadott 
Central European Journal of Comparative Law című folyóirat 2. évfolyamának 1. száma, mely megtekinthető itt.

“The first issue of 2021 includes a great variety of topics. Readers may peruse scholarly writings from internationally renowned experts on the rule of law, the relationship between national law and EU law, family enterprises, the recodification of private law, etc.”

Lengyel-Magyar Kutatási Platform 

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet (MFI) és a Lengyel Igazságügyi Intézet (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości – IWS) 2021. május 10-én tartotta a Lengyel-Magyar Kutatási Platform (Polish-Hungarian Research Platform) közös nyitó rendezvényét. A projekt a lengyel igazságügyi minisztérium támogatásával valósul meg, mint a Közép-európai Professzori Hálózat lengyelországi ága, és várhatóan 2021. december 31-ig fog jelen formájában működni.

Az eseményről és a közös kutatási platform céljairól bővebb információ elérhető itt.

A közösségi média platformok szabályozása Magyarországon 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézete által 2021. május 5-ére szervezett online szakmai műhelybeszélgetésen került sor Koltay András „A közösségi média platformok szabályozása Magyarországon” című kéziratának megvitatására.

A tanulmány átfogó képet ad a közösségi média platformok (pl. a Facebook) magyarországi szabályozásáról, és feltárja azokat a dilemmákat, amelyek a platform által végzett moderáció – illetve sokszor annak hiánya – kapcsán felmerülnek; foglalkozik a szólásszabadság korlátozása, a cenzúra, az álhírek kérdéseivel.

Bővebb információ az eseményről megtalálható itt.

Az alapjogok alkalmazása és értelmezése a polgári ügyekben

A Közép-európai Professzori Hálózat keretében, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet koordinálásával, illetve a Magyar Összehasonlító Jogi Egyesület és a Közép-európai Összehasonlító Jogi Szövetség együttműködésében, 2021. június 29-én megrendezésre került „Az alapjogok értelmezése Európában” című kutatási projekthez kapcsolódó online konferencia, amelyre PhD-hallgatók és fiatal kutatók jelentkezhettek. 

Az online konferencia célja annak a feltárása, hogy (…)

Az alapjogok értelmezése Európában

A Professzori Hálózat hét különböző ország szakértőinek aktív részvételével szervez rendezvényeket, amelyek elsődleges célja, hogy felhívja az európai polgárok figyelmét azokra a témákra, amelyek fontosak és jelentősek Európa jövőjével, különösen Közép-Európa jövőjével kapcsolatosan.

Az alapvető jogok kérdése a 21. században kulcsfontosságú Európa számára, különösen a COVID-19 világjárvány fényében.

A rendezvényen a fő téma az alapjogok alkalmazása hét európai ország (Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia) alkotmánybíróságain, az Európai Unió Bíróságán (EUB) és az Emberi Jogok Európai Bíróságán (EJEB).

 

A család védelme a jogrendszerekben

“A család védelme a jogrendszerekben” című konferencia a Közép-európai Professzori Hálózat keretében 2021. kiemelkedő jelentőségű eseménye.

A konferencia célja átfogó és naprakész betekintést nyújtani a családok jogi védelmének közép-európai kérdéseibe.
A részt vevő államok elsimert szakértői az egész régiót érintően bemutatják kutatási eredményeiket a családjog aktuális kérdésekről.

A családvédelem kérdése döntő jelentőségű a 21. századi Európa számára.
Az eseményen számos kulcskérdést vizsgálnak.

A digitális platformok és a közösségi média hatása a véleménynyilvánítás szabadságára és a pluralizmusra – fiatal tudósok nézőpontja

A konferencia, a 2021-ben megalakult Közép-európai Professzori Hálózat keretében kerül megrendezésre. 

A digitalizáció kérdése és annak esetleges hátrányainak jogi szempontból történő kezelése kulcsfontosságú a 21. századi Európa számára.
A rendezvény fő célja, hogy a fiatal kutatók bemutathassák kutatási eredményeiket.

Cenzúra a társadalmi hálózatokban és álhírek a társadalmi hálózatokban

Az oxfordi típusú vita, melynek címe ‘Cenzúra a társadalmi hálózatokban és álhírek a társadalmi hálózatokban’, a Közép-európai Professzori Hálózat keretein belül kerül megrendezésre. 

A digitalizáció kérdése és jogi szempontból lehetséges hátrányainak kezelése döntő jelentőségű Európa számára a 21. században. 

A rendezvény fő célja, hogy a fiatal kutatók különböző elképzeléseket tudjanak bemutatni a következőkről (…)

Vallási jelképek a közszférában a Közép- és Kelet-európai országok jogrendjében

A lelkiismeret és vallás szabadság kérdése döntő jelentőségű a 21. századi Európa számára.

A rendezvény két kulcskérdést tárgyal, nevezetesen:

  • Lelkiismeret és vallásszabadság, a vallási szimbólumok útján való megnyilvánulási lehetőség tükrében
  • Az ügyben kialakult esetjog

Bővebb információ az eseményről megtalálható itt

A digitális felületek és közösségi média hatása alapfogalmainkra

 

konferencia a Közép-európai Professzori Hálózat keretében 2021. kiemelkedő jelentőségű eseménye.

A Professzori Hálózat hét különböző ország (Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia) szakértőinek aktív részvételével szervei rendezvényeit szervez, amelyek elsődleges célja, hogy felhívják az európai polgárok figyelmét azokra a témákra, amelyek Európa, különösen Közép-Európa jövőjével kapcsolatban különös jelentőségűek.

A rendezvény két kulcskérdést tárgyal, nevezetesen (…)

Lengyel házassági jog a társadalmi változások és az európai jogfejlődés tükrében

Az előadást tartotta és a vitabeszélgetést moderálta:
Dr. hab. Prof.  Marek Andrzejewski (Adam Mickiewicz Egyetem, Oktatástudományi Kar)

Előadás időpontja: 2021. május 26.

A webinárium a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet által koordinált, Közép-európai Professzori Hálózat projekt részeként került megrendezésre.

A webináriumon az Adam Mickiewicz Egyetem Oktatástudományi Kar munkatársai és hallgatói vehettek részt.

Tovább az eseményhez

Az azonos neműek élettársi kapcsolatainak
családjogi következményei

Előadó: Prof. Dr. Gordana Kovaček Stanić
Az előadás helyszíne: Európai Tanulmányok Intézete, Belgrád
Az előadás ideje: 2021. május 17.

A téma kiválasztásának fő oka az azonos neműek élettársi kapcsolatairól szóló, nemrégiben elfogadott szerb törvénytervezet volt. Az azonos neműek élettársi kapcsolatainak szabályozása az európai országokban eltérő, három fő irányzat létezik: a bejegyzett élettársi kapcsolat (pl. Szlovénia, Magyarország, Csehország), az azonos neműek házassága (…)

MFI Internship Programme

The Ferenc Mádl Institute of Comparative Law calls for applications for participating in its Internship Programme

Would you like to take part in the unique Central European English-language internship programme, and be one of the first participants in the new programme launching in September 2021?

Get to know the possibilities and details of the long-term internship programme offered by the Ferenc Mádl Institute of Comparative Law (MFI), and be one of the seven scholarship interns selected for the programme starting this autumn!

Webinárium: A digitális platformok és a közösségi média hatása

a véleménynyilvánítás szabadságára és a pluralizmusa

 

Előadó: Dr. Dušan V. Popović, professzor, Belgrádi Egyetem, Jogi Kar

Dátum:  2021. április 27. (kedd), 11.00-11.45 

A webinárium az internetes szólásszabadság alapjainak, a véleménynyilvánítás és a közösségi hálózatok mint nyilvános fórumok koncepcióinak bemutatásával indult.

Bővebb információ az eseményről megtalálható itt.

COFOLA 2021 (CONFERENCE FOR LAWYERS)

Együttélés európai kontextusban

 

Előadó: Prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
(A Közép-európai Professzor Hálózat tagja)

Dátum: 2021.04.23. 10.00
Az előadás nyelve: angol
Az előadás formája: online konferencia

“Az események fő célja, hogy teret adjon és lehetőséget biztosítson doktoranduszoknak és a fiatal tudósoknak pályafutásuk korai szakaszában, munkájuk, tudományos tevékenységeik eredményeinek bemutatására.”

Bővebben az előadásról itt.

2021. március 26-án „Értékmentés – családmentés” címmel online, nemzetközi, PhD hallgatóknak szóló Webinárium került megrendezésre a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet koordinálásában megvalósuló Közép-Európai Professzori Hálózat, valamint a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézetének Polgári Jogi Tanszéke és a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága Civilisztikai Tudományi Munkabizottságának szervezésében.

Az eseményről bővebb információ és néhány előadás videófelvétele megtalálható itt.

Vallási jelképek a közszférában és az állami szekularitás

Dr. Dalibor Đukic adjunktus úr az általa tartott előadásban bemutatta kutatása eredményeit, amelyet a Közép-európai Professzori Hálózat 2021 keretében, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet támogatásával végzett.

Az online előadásra április 22-én (csütörtökön) 19:00-kor került sor a Belgrádi Egyetem által kínált „Vallás az európai integráció társadalmában és kultúrájában” elnevezésű mesterképzés keretében.

Az előadás a Közép-európai Professzori Hálózat 2021 keretében került megszervezésre.

Az eseménnyel kapcsolatos további részletek elérhetők itt.

NEGATÍV VÉLEMÉNYSZABADSÁG?

A történelem hamisítására adott reakció kérdése a „Lengyel koncentrációs táborok” kifejezés tömegmédiában használt módjáról a krakkói Fellebbviteli Bíróság 2016. december 22-i ítéletének, a Német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság 2018. július 19-i határozatának, valamint az Európai Bíróság főtanácsnoka 2021. február 23-án tett véleményének fényében.

Dr. hab. Piotr Mostowik, Prof. UJ. előadása
(A Közép-európai Professzori Hálózat tagja, 2021)

Az eseményről bővebb információ megtalálható itt

Az emberi jogok értelmezéséről a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságának gyakorlatában

Az előadás online formában került megtartásra a szlovákiai Páneurópai Egyetem szervezésében, a Közép-európai Professzorok Hálózatának keretein belül a magyar Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet koordinálásával és együttműködésében.

JUDr. Rastislav Kaššák, PhD., a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságának bírája tartott előadást 2021. március 11-én az emberi jogok értelmezéséről a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságának gyakorlatában, a szlovák Alkotmánynak tartalmi értelmezésének összefüggéseiben.

Bővebben az eseményről itt.

Közép-európai Professzori Hálózat

A Közép-európai Professzori Hálózat 2021. január 1-jén kezdte meg nemzetközi összehasonlító jogi kutatói tevékenységét a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet koordinálásával.

A Professzori Hálózat hét ország aktív részvételével (Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia) és 34 fő kutatóval, négy kutatócsoportba szerveződve folytat átfogó nemzetközi tudományos tevékenységet az „Alapjogok értelmezése Európában”, a „Családok védelme a jogban”, a „Lelkiismereti- és vallásszabadság Európában” és a „Szociális média és véleménynyilvánítási szabadság” témakörökben. Elsődleges célja, hogy szorosabb együttműködést kialakítva megteremtsen egy közép-európai szakmai hálózatot.

A 2021. december 31-ig tartó együttműködés rész- és végleges eredményeit az egyes kutatócsoportok különböző szakmai platformokon, így konferenciák alkalmával, valamint publikációk (szakcikkek és a kutatások eredményeit összesítő szakkönyvek) formájában teszik elérhetővé.

Víziók és missziók Közép-Európa jogi kultúrájáról és
Professzori Hálózatáról

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet úttörő és hiánypótló tudományos és kutatási tevékenységéről – Szilágyi János Ede hivatalvezető tolmácsolásában.
„Azt reméljük, hogy ez erősíti régiónknak az európai jogi kultúrában betöltött szerepét…”
A teljes cikk megtekinthető itt.

Kép forrása: Ficsor Márton (Mandiner)

 

 

 

2020. december 9-én megjelent az Inézet által kiadott Central European Journal of Comparative Law című folyóirat 2. száma, mely megtekinthető itt.

2020. szeptember 21-én, Budapesten, az Országház Delegációs termében megrendezésre került a Dialogue on the future of Europe: how to build a more effective end genuinely strong Union? című konferencia az Igazságügyi Minisztérium és a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet közös szervezésében.

Az Európa jövőjéről szóló párbeszédben dr. Varga Judit igazságügyi miniszter, és Dubravka Šuica, az Európai Bizottság alelnöke mellett több jogtudós és a nemzetközi szférában elismert politikai szakértő vett részt. A rendhagyó körülmények miatt a konferencia hibrid formában, részben online került megrendezésre és élőben követhető volt az interneten.

A konferencia részletes programja megtalálható itt.

Az eseményen elhangzott előadások megtekinthetők itt.

 

2020. szeptember 17-én került megrendezésre a CEDR- MAE (Magyar Agrárjogi Egyesület) által 2018-ban elindított Közép-Európai Regionális Agrárjogi Konferenciasorozat második konferenciája webinárium formájában, a Mádl Ferenc Összehasonlító Intézet támogatásával. A webinárium két téma köré szerveződött, nevezetesen a generációk közötti gazdaságátadásra és a mezőgazdasági üzem/föld öröklésére, valamint a jogi személyek tulajdonszerzési lehetőségeire. Az előadókon kívül további érdeklődők is becsatlakoztak a webináriumra, akiknek lehetőségük nyílt kérdéseket feltenni a szakembereknek.

A konferencia részletes programja megtalálható itt.

Az eseményről bővebb információ és néhány előadás videófelvétele megtalálható itt.

 

A tavaszra tervezett, ám sajnálatos okokból elhalasztott Szászy István Emlékkonferencia 2020. szeptember 16-án megrendezésre került a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében. Rendhagyó körülmények között, a járványügyi előírásokat betartva hallgathattuk neves jogtudósok, jogászprofesszorok előadásait, melyek Szászy István munkásságának egy-egy részletét mutatták be.

A konferencia részletes programja megtalálható itt.

Az eseményről bővebb információ és az előadásokról készült videófelvételek megtekinthetők itt.

 

2020. július 20-án Dr. habil. Szilágyi János Ede intézetvezető úr hivatalos látogatáson vett részt dr. Varga Judit igazságügyi miniszterrel Varsóban, melynek részeként a Varsói Igazságügyi Intézettel egy tudományos együttműködési megállapodást írt alá.

A megállapodás célja jövőbeni közös jogi kutatások lefolytatása, jogértelmezés segítése a két ország jogrendszere tekintetében és egymás támogatása a kutatás más területein is.

A fotót készítette: Guerini-Temesi Melinda /IM

Minszter Úr és Miniszter Asszony

2020. június 25-én a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet és az Igazságügyi Minisztérium közös szervezésében megrendezésre került a Vitaindító kerekasztal-beszélgetés az Európa jövőjéről nevet viselő online konferencia. A beszélgetés témája az EU jövője konferenciasorozattal kapcsolatos elvárások voltak, külön kiemelve a tagállamok várakozásait, illetve a polgárok részvételének biztosítását a konferencia menetének meghatározásában. 

A konferenciáról bővebben itt.

A kerekasztal-beszélgetés első paneléről készült videófelvétel megtekinthető itt

Válogatott publikációk 2020. december

Válogatott publikációk 2020. december

Munkatársaink 2020 decemberében válogatott publikációit az alábbiakban ismerheti meg. Marinkás György: Vallási diszkrimináció megnövekedése Európában és az arra adott állami válaszok II.Összefoglaló Horváth Attila: A veszélyhelyzet közjogi és jogalkotási dilemmái –...

bővebben
Válogatott publikációk 2020. november

Válogatott publikációk 2020. november

Munkatársaink 2020 novemberében válogatott publikációit az alábbiakban ismerheti meg. Tóthné Karczub Eszter: Az oktatáshoz való jog érvényesülése a COVID-19 okozta járványhelyzetbenÖsszefoglaló  Fazakas Zoltán József: A társasági szerződés, mint szerződés, Iustum...

bővebben
Válogatott publikációk 2020. október

Válogatott publikációk 2020. október

Munkatársaink 2020 októberében válogatott publikációit az alábbiakban ismerheti meg. Benyusz Márta – Pék Erzsébet – Marinkás György: Vallásszabadság a nyugat-európai állam-egyház modellekben.Összefoglaló Horváth Attila – Pék Erzsébet – Szegedi László – Szőke...

bővebben
Válogatott publikációk 2020. szeptember

Válogatott publikációk 2020. szeptember

Munkatársaink 2020 szeptemberében válogatott publikációit az alábbiakban ismerheti meg. Tóthné Karczub Eszter : Ami közös, csak problémás lehet? – avagy szemelvények a társasházi közös költséggel és a közös képviselettel kapcsolatos dilemmák közül, Publicationes...

bővebben

Névadónk

Mádl Ferenc

Jogtudós, jogászprofesszor, akadémikus. 1990-1994 között az Antall-, majd a Boross-kormány minisztere, 2000-2005 között a Magyar Köztársaság elnöke. 

Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet

cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

postai cím: 1525 Budapest, Pf. 79.

e-mail: mfi@mfi.gov.hu

telefon: +36 (1) 795-2006

Igazságügyi Minisztérium

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 2.

Tel.szám: +36-1-795-1000

Fax: +36-1-795-0359

Sajtó: sajto@im.gov.hu, Tel.: +36-1-795-9516

https://childthemewp.com