Kezdőoldal – hun

Üdvözöljük a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet honlapján!

A 2019-ben létrejött Intézet névadója, Mádl Ferenc akadémikus, a magyar jogösszehasonlítás emblematikus alakja, nemzetközi hírű jogtudós és köztársasági elnök. A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet (MFI) felállításakor fontos modellként szolgáltak a más országokban már működő összehasonlító jogi intézetek, így különösen a szövetségi igazságügyi minisztérium szerveként működő Svájci Összehasonlító Jogi Intézet, a lengyel igazságügyi tárca alatt működő Igazságügyi Intézet, a Nemzetközi és Külföldi Joggal foglalkozó Görög Intézet, valamint bizonyos vonatkozásokban a Max Planck Institut. A külföldi példák felhasználásán túl az MFI felállításakor hangsúlyos volt továbbá az, hogy az Intézet mind szellemiségében, mind feladataiban, mind az ezekre tekintettel kiépülő személyi- és infrastrukturális képességeiben tükrözze a magyar nemzeti prioritásokat és sajátosságokat.

Bővebben

Feladatok

Az Intézet a hazai jogalkotás színvonalának továbbfejlesztése, nemzetközi megalapozottságának és elismertségének növelése, a jogszabályok hatályosulásának tudományos igényű vizsgálata, a hazai jogtudományi kutatás és oktatási tevékenység támogatása, valamint a nemzetközi jogtudományi kapcsolatok és együttműködés elősegítése érdekében a következő feladatokat látja el:

Nemzetközi összehasonlító jogi kutatásokat

végez a jogtudomány fejlesztése érdekében és javaslatokat dolgoz ki a hazai jogalkotáshoz.

A jogtudomány fejlesztése

érdekében kutatásokat folytat, kutatásaihoz, elemzéseihez kapcsolódóan publikációs, kiadói tevékenységet lát el.

Tudományos konferenciákat

és egyéb szakmai rendezvényeket szervez.

Nemzetközi szakmai kapcsolatokkal

rendelkezik, együttműködik több hasonló tudományos műhellyel.

A Közép-európai Professzori Hálózat

életre hívója és koordinátora, melynek célja
az összehasonlító jog területén szorosabban
együttműködő nemzetközi szakmai hálózat megteremtése.

Szakpolitikai elemzéseket

készít és jelentet meg.

Közreműködik

az igazságügyi miniszter feladatainak megvalósításában.

MFI Internship Programme,
melynek keretében az összehasonlító jog
területén tanuló doktorandusz hallgatók
pályázhatnak a gyakornoki programunkon
való részvételre.

Az Intézet által kiadott folyóirat, a Central European Journal of Comparative Law és annak lapszámai megtekinthetők itt.

HÍREK

MFI Internship Programme

The Ferenc Mádl Institute of Comparative Law calls for applications for participating in its Internship Programme

Would you like to take part in the unique Central European English-language internship programme, and be one of the first participants in the new programme launching in September 2021?

Get to know the possibilities and details of the long-term internship programme offered by the Ferenc Mádl Institute of Comparative Law (MFI), and be one of the seven scholarship interns selected for the programme starting this autumn!

2021. március 26-án „Értékmentés – családmentés” címmel online, nemzetközi, PhD hallgatóknak szóló Webinárium került megrendezésre a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet koordinálásában megvalósuló Közép-Európai Professzori Hálózat, valamint a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézetének Polgári Jogi Tanszéke és a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága Civilisztikai Tudományi Munkabizottságának szervezésében.

Az eseményről bővebb információ és néhány előadás videófelvétele megtalálható itt.

Vallási szimbólumok a közszférában és az állam szekularitása

The presenter will be the assistant professor dr. Dalibor Đukic and he will present the results of the research conducted under the support of the Ferenc Mádl Institute of Comparative Law within the Central European Professors’ Network.

The online lecture will be held on Thursday, April 22, at 7:00 pm as a part of the master programme of the University of Belgrade “Religion in society, culture and European integration”.

For further details please click here.

NEGATÍV VÉLEMÉNYSZABADSÁG?

A történelem hamisítására adott reakció kérdése a „Lengyel koncentrációs táborok” kifejezés tömegmédiában használt módjáról a krakkói Fellebbviteli Bíróság 2016. december 22-i ítéletének, a Német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság 2018. július 19-i határozatának, valamint az Európai Bíróság főtanácsnoka 2021. február 23-án tett véleményének fényében.

Dr. hab. Piotr Mostowik, Prof. UJ. előadása
(A Közép-európai Professzori Hálózat tagja, 2021)

Az eseményről bővebb információ megtalálható itt

Közép-európai Professzori Hálózat

A Közép-európai Professzori Hálózat 2021. január 1-jén kezdte meg nemzetközi összehasonlító jogi kutatói tevékenységét a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet koordinálásával.

A Professzori Hálózat hét ország aktív részvételével (Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia) és 34 fő kutatóval, négy kutatócsoportba szerveződve folytat átfogó nemzetközi tudományos tevékenységet az „Alapjogok értelmezése Európában”, a „Családok védelme a jogban”, a „Lelkiismereti- és vallásszabadság Európában” és a „Szociális média és véleménynyilvánítási szabadság” témakörökben. Elsődleges célja, hogy szorosabb együttműködést kialakítva megteremtsen egy közép-európai szakmai hálózatot.

A 2021. december 31-ig tartó együttműködés rész- és végleges eredményeit az egyes kutatócsoportok különböző szakmai platformokon, így konferenciák alkalmával, valamint publikációk (szakcikkek és a kutatások eredményeit összesítő szakkönyvek) formájában teszik elérhetővé.

Víziók és missziók Közép-Európa jogi kultúrájáról és
Professzori Hálózatáról

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet úttörő és hiánypótló tudományos és kutatási tevékenységéről – Szilágyi János Ede hivatalvezető tolmácsolásában.
„Azt reméljük, hogy ez erősíti régiónknak az európai jogi kultúrában betöltött szerepét…”
A teljes cikk megtekinthető itt.

Kép forrása: Ficsor Márton (Mandiner)

 

 

 

2020. december 9-én megjelent az Inézet által kiadott Central European Journal of Comparative Law című folyóirat 2. száma, mely megtekinthető itt.

2020. szeptember 21-én, Budapesten, az Országház Delegációs termében megrendezésre került a Dialogue on the future of Europe: how to build a more effective end genuinely strong Union? című konferencia az Igazságügyi Minisztérium és a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet közös szervezésében.

Az Európa jövőjéről szóló párbeszédben dr. Varga Judit igazságügyi miniszter, és Dubravka Šuica, az Európai Bizottság alelnöke mellett több jogtudós és a nemzetközi szférában elismert politikai szakértő vett részt. A rendhagyó körülmények miatt a konferencia hibrid formában, részben online került megrendezésre és élőben követhető volt az interneten.

A konferencia részletes programja megtalálható itt.

Az eseményen elhangzott előadások megtekinthetők itt.

 

2020. szeptember 17-én került megrendezésre a CEDR- MAE (Magyar Agrárjogi Egyesület) által 2018-ban elindított Közép-Európai Regionális Agrárjogi Konferenciasorozat második konferenciája webinárium formájában, a Mádl Ferenc Összehasonlító Intézet támogatásával. A webinárium két téma köré szerveződött, nevezetesen a generációk közötti gazdaságátadásra és a mezőgazdasági üzem/föld öröklésére, valamint a jogi személyek tulajdonszerzési lehetőségeire. Az előadókon kívül további érdeklődők is becsatlakoztak a webináriumra, akiknek lehetőségük nyílt kérdéseket feltenni a szakembereknek.

A konferencia részletes programja megtalálható itt.

Az eseményről bővebb információ és néhány előadás videófelvétele megtalálható itt.

 

A tavaszra tervezett, ám sajnálatos okokból elhalasztott Szászy István Emlékkonferencia 2020. szeptember 16-án megrendezésre került a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében. Rendhagyó körülmények között, a járványügyi előírásokat betartva hallgathattuk neves jogtudósok, jogászprofesszorok előadásait, melyek Szászy István munkásságának egy-egy részletét mutatták be.

A konferencia részletes programja megtalálható itt.

Az eseményről bővebb információ és az előadásokról készült videófelvételek megtekinthetők itt.

 

2020. július 20-án Dr. habil. Szilágyi János Ede intézetvezető úr hivatalos látogatáson vett részt dr. Varga Judit igazságügyi miniszterrel Varsóban, melynek részeként a Varsói Igazságügyi Intézettel egy tudományos együttműködési megállapodást írt alá.

A megállapodás célja jövőbeni közös jogi kutatások lefolytatása, jogértelmezés segítése a két ország jogrendszere tekintetében és egymás támogatása a kutatás más területein is.

A fotót készítette: Guerini-Temesi Melinda /IM

Minszter Úr és Miniszter Asszony

2020. június 25-én a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet és az Igazságügyi Minisztérium közös szervezésében megrendezésre került a Vitaindító kerekasztal-beszélgetés az Európa jövőjéről nevet viselő online konferencia. A beszélgetés témája az EU jövője konferenciasorozattal kapcsolatos elvárások voltak, külön kiemelve a tagállamok várakozásait, illetve a polgárok részvételének biztosítását a konferencia menetének meghatározásában. 

A konferenciáról bővebben itt.

A kerekasztal-beszélgetés első paneléről készült videófelvétel megtekinthető itt

Válogatott publikációk 2020. december

Válogatott publikációk 2020. december

Munkatársaink 2020 decemberében válogatott publikációit az alábbiakban ismerheti meg. Marinkás György: Vallási diszkrimináció megnövekedése Európában és az arra adott állami válaszok II.Összefoglaló Horváth Attila: A veszélyhelyzet közjogi és jogalkotási dilemmái –...

bővebben
Válogatott publikációk 2020. november

Válogatott publikációk 2020. november

Munkatársaink 2020 novemberében válogatott publikációit az alábbiakban ismerheti meg. Tóthné Karczub Eszter: Az oktatáshoz való jog érvényesülése a COVID-19 okozta járványhelyzetbenÖsszefoglaló  Fazakas Zoltán József: A társasági szerződés, mint szerződés, Iustum...

bővebben
Válogatott publikációk 2020. október

Válogatott publikációk 2020. október

Munkatársaink 2020 októberében válogatott publikációit az alábbiakban ismerheti meg. Benyusz Márta – Pék Erzsébet – Marinkás György: Vallásszabadság a nyugat-európai állam-egyház modellekben.Összefoglaló Horváth Attila – Pék Erzsébet – Szegedi László – Szőke...

bővebben
Válogatott publikációk 2020. szeptember

Válogatott publikációk 2020. szeptember

Munkatársaink 2020 szeptemberében válogatott publikációit az alábbiakban ismerheti meg. Tóthné Karczub Eszter : Ami közös, csak problémás lehet? – avagy szemelvények a társasházi közös költséggel és a közös képviselettel kapcsolatos dilemmák közül, Publicationes...

bővebben

Névadónk

Mádl Ferenc

Jogtudós, jogászprofesszor, akadémikus. 1990-1994 között az Antall-, majd a Boross-kormány minisztere, 2000-2005 között a Magyar Köztársaság elnöke. 

Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet

cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

postai cím: 1525 Budapest, Pf. 79.

e-mail: mfi@mfi.gov.hu

telefon: +36 (1) 795-2006

Igazságügyi Minisztérium

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 2.

Tel.szám: +36-1-795-1000

Fax: +36-1-795-0359

Sajtó: sajto@im.gov.hu, Tel.: +36-1-795-9516

https://childthemewp.com