Prof. Dr. habil. Szilágyi János Ede PhD

önéletrajz

Munkaköre

a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, központi hivatalvezetője

a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának intézeti tanszékvezető egyetemi tanára

a Miskolci Egyetem Deák Ferenc Doktori Iskolájának PhD témavezetője és oktatója

korábban:

a Magyar Tudományos Akadémia és a Debreceni Egyetem Közszolgáltatási Kutatócsoportjának közreműködő munkatársa

a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Víztudományi Koordinációs Csoportjának megbízott szakértője

a Bécsi Egyetem  ÖAD-ösztöndíjas kutatója

a Nürtingeni Egyetem ERASMUS-ösztöndíjas kutatója

gyakornok a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságán

gyakornok a Miniszterelnöki Kabinetirodában

 

Végzettség és tudományos minősítés

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, habilitáció

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, PhD-fokozat

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász diploma

 

Szakmai közéletben való részvétel

European Public Law Organization (EPLO) igazgató tanácsának tagja

Comité Européen de Droit Rural (CEDR) magyar helyettes delegáltja

Journal of Agricultural and Environmental Law felelős szerkesztője

Central European Journal of Comparative Law felelős szerkesztője

Springer International LITES tanulmánysorozat szerkesztőbizottsági tagja

Law in Action (Prawo w Działaniu) szerkesztőbizottságának tagja
 
Hungarian Yearbook of International Law and European Law szerkesztőbizottsági tagja

CEDR Journal of Rural Law tudományos tanácsának tagja

P.A.-Persona e Amministrazione lektori tanácsának tagja

Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente tudományos tanácsának tagja

The Legal Culture (Kultura Prawna) tudományos tanácsának tagja

EPLO European Group of Public Law tagja

MTA MAB Természeti Erőforrás és Vidékfejlesztés Jogi Munkabizottság elnöke

Magyar Agrárjogi Egyesület elnökhelyettese

Magyar Jogász Egylet Agrárjogi Szekciójának titkára

Bor Eredetvédelmi Tanács tagja

MTA Közjogi Albizottság tagja

MTA köztestületének tagja

korábban:

 

CEDR Földtulajdoni és Földvédelmi Munkacsoport tagja

XXVIII CEDR Kongresszus II munkabizottságának általános jelentéstevője

 

Külföldi tanulmányút illetve vendégoktatói meghívás

Leiden, Strasbourg, Trier, Nürtingen-Geislingen, Bécs, Nagyvárad

 

Tehetséggondozás
 

ME Deák Ferenc Doktori Iskola, PhD témavezető és oktató (lásd az ODT oldalát)

Tanítványai számos helyezést értek el az OTDK-n és a Kozma Sándor (ügyészségi) tudományos pályázaton

korábban:

Miskolc Város Ifjú Szónoka verseny társ-szervezője

 

Elismerések

Prix du CEDR 

Agrárminiszter Nagyváthy János Díja

Országos Tudományos Diákköri Tanács Mestertanár Aranyérme

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának Elismerő Oklevele a kiemelkedő kutatói munkáért

MTA MAB Tudományos Díj

Köztársasági-, Deák-, Bolyai-, Magyary– és ÚNKP-ösztöndíjas

 

Nyelvismeret

angol, orosz, német