A Közép-Európai Professzori Hálózat tanulmányai

A Studies of the Central European Professors’ Network című könyvsorozat a Közép-európai Professzori Hálózat tagjainak kutatási eredményeit teszi közzé a budapesti Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet koordinálásával . A sorozat elsődleges célja a közép-európai régióhoz szorosan kapcsolódó jogi kérdések bemutatása és feldolgozása, figyelembe véve az ottani országok sajátos jogi hagyományait, kultúráját és szemléletét. A könyvek hitelességét mutatja, hogy a közép-európai régió neves szerzői írnak a közép-európai régió országainak jogi eszközeiről angol nyelven. A könyvsorozat célja, hogy összehasonlító jogi kutatási fórum legyen, hozzájárulva az érintett országok szorosabb együttműködéséhez, a “legjobb gyakorlatok” biztosításához és a különböző jogi megoldások elérhetővé és értelmezhetővé tételéhez a közép-európai térség valamennyi állama számára. Célja azonban az is, hogy betekintést és részletes elemzést nyújtson a közép-európai országok jogrendszeréről minden érdeklődő, régión kívüli jogász számára.