Mádl Ferenc emléksorozat

A Mádl Ferenc Emléksorozat névadójának, a nemzetközi hírű jogtudósnak és köztársasági elnöknek, a polgári jog, a nemzetközi magánjogjog, az európai gazdasági jog és az összehasonlító jog emblematikus alakjának munkásságát és örökségét kívánja megőrizni, illetve továbbhagyományozni. E célból a könyvsorozat keretében egyrészt a néhai akadémikus legjelentősebb munkáinak újrakiadásai, másrészt pedig az életútját, tudományos és közéleti tevékenységét bemutató kötetek jelennek meg. E kiadványokkal a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet biztosítani kívánja, hogy Mádl Ferenc életpályáját és kiemelkedő munkásságát minél részletesebben megismerjük, és az a későbbi nemzedékek számára is például szolgálhasson.

Magyarország első Polgári Törvénykönyve

Mádl Ferenc

2022

A Mádl Ferenc Emléksorozat második kötete a jogtudósnak az első magyar polgári törvénykönyv kodifikációs folyamatáról szóló nagy ívű tanulmányát tartalmazza. Eredetileg 1960-ban jelent meg. A szerzője ekkor huszonkilenc éves volt. Egyik első tudományos igényű művéről van tehát szó. Tanulmányában áttekintette a kodifikáció alapproblémáit, történeti előzményeit, megvizsgálta a magánjogi kódex megalkotásának magyarországi folyamatait (kísérleteit), végül pedig az […]

A deliktuális felelősség

Mádl Ferenc

2022

Nagy öröm és büszkeség Intézetünk számára, hogy új könyvsorozatot indított útjára „Mádl Ferenc Emléksorozat” címen. A kötetek a néhai köztársasági elnök úr jogtudósi és közéleti munkásságának, szellemi örökségének állítanak emléket. A sorozatban megjelent első könyv Mádl Ferenc eredetileg 1964-ben publikált magánjogtörténeti alapművének, „A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlődésének történetében” című kötetének új kiadása. A könyvhöz Veress […]