Prof. Dr. Zsuzsa Wopera

Organisational unit:

Ferenc Mádl Institution of Comparative Law

Scope of work:

The director of the Institute

Phone:

+36 (1) 896 5288

Email:

mfi@mfi.gov.hu

Curriculum vitae

Professional Experience

Director of Ferenc Mádl Institue of Comparative Law

2014-2024-ig miniszteri biztos, Igazságügyi Minisztérium

1991-től a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának főállású oktatója

2002-től a Polgári Eljárásjogi Tanszék vezetője, Miskolci Egyetem ÁJK

2007-2017-ig az Európai és Nemzetközi Jogi Intézet igazgatója, Miskolci Egyetem ÁJK

2012-2015-ig általános-és tanulmányi dékánhelyettes, Miskolci Egyetem ÁJK

Education and academic qualifications

1991. jogász egyetemi diploma „summa cum laude” minősítéssel

1997. jogi szakvizsga

1998-2001. Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola doktori képzés

2002. doktori szigorlat „summa cum laude” minősítéssel

2002. PhD doktori fokozat megszerzése „summa cum laude” minősítéssel

2011. habilitált doktor (dr. habil) cím megszerzése

2013. egyetemi tanári kinevezés

Professional life

2003-tól a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértője

2005-2009-ig kuratóriumi tagja a Miskolci Jogi Klinika és Street Law Alapítványnak

2006-tól szerkesztőbizottsági tagja a Miskolci Jogi Szemle c. folyóiratnak.

2007-2017-ig tagja a Kari Közlemények Szerkesztőbizottságának.

2005-től tagja a Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht egyesületnek

2007-től tagja European Council for Agricultural Law magyar tagozatának, a CEDR – Magyar Agrárjogi Egyesületnek.

2007-től tagja Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola Tanácsának

2012-től törzstagja a Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori Iskolának

2007-től kuratóriumi tagja a Miskolci Jogászképzésért Alapítványnak

2008-től az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projektek szakértője

2002-től OTKA kutatási pályázati szakértő

2009-től tagja a Magánjogot Oktatók Egyesületének (MOE)

2009-2012 elnökségi tagja a Magánjogot Oktatók Egyesületének (MOE)

2012-2016-ig az OTKA Társadalom –és Bölcsészettudományi Kollégiuma Állam-és Jogtudományi (ÁJP) zsűri tagja

2007-től tagja a European Integration Studies (EIS) szerkesztőbizottságának

2021-től a Law, Identity and Values nemzetközi folyóirat International Advisory and Peer Review Board tagja

2019-2024-ig a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Doktori Kollégiumának tagja

2020-2024-ig a Magyar Jogász Egylet Civilisztikai Tudományok Szakosztályának elnöke

2024-től a Magyar Jogász Egylet Családjogi Szakosztályának elnöke

2024-től a Nemzeti Állatvédelmi Tanács tagja

International expertise

2003. Mexikó, XII. Eljárásjogi Világkongresszus, nemzeti referátum ’The „Relation between Arbitration and other forms of Private Adjudication and State Adjudication’ témában

2010. Oxford, nemzeti referátum ’Funding, costs and proportionality in Hungary’ témában

2010-2011. Nemzeti referátum ’Class Actions in Hungary’ témában a 18th International Congress on Comparative Law nemzetközi összehasonlító jogi kutatási projektben

2010. Nemzeti referátum ’Insolvency proceedings in Hungary’ témában a European Insolvency Regulations, Application of the European Regulation on Insolvency Proceedings projektben

2011-2012. Nemzeti referátum ’Review of Court’s Acts in Civil Procedure of Hungary’ a Review of Court’s Acts in Civil Procedure of EU and CIS Countries projektben

2014-2015. Nemzeti referátum ’Common Law Approach to the Decision-making Process in the Hungarian Civil Procedure Law’ témában a „The U.S. Supreme Court’s Modern Common Law Approach to Judicial Decision Making” c. projektben (Loyola Law School, Los Angeles)

2022 kutató a „Polish-Hungarian Research Platfom (PHRP2)” „Legal Protection of Elderly” kutatócsoportban

2023 kutató a „Polish-Hungarian Research Platfom (PHRP3)” „Legal Protection of Children with Disabilities” kutatócsoportban

Winning domestic applications

2003-2005-ig témavezető az OTKA által támogatott kutatásban, „Polgári perjogunk fejlesztésének lehetőségei és szükségessége, tekintettel a nemzetközi trendekre” címmel.

2006. OTKA publikációs pályázat: „Hatékony jogvédelem a magyar és az Európai Unió polgári eljárásjogában – Az ideiglenes intézkedés” c. monográfia megjelentetésére.

2007-2012-ig témavezető az OTKA által támogatott kutatási pályázatban „A magyar polgári eljárásjog új kihívásai figyelemmel az európai közösségi jogra és joggyakorlatra” címmel.

2012-2016-ig a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasa „Az európai családjog tendenciái” című pályázatával.

Awards & Scholarships

2023. Miskolci Egyetem Kiváló Tudományos Szerzője díj a Miskolci Egyetem tudományos láthatósága érdekében végzett kiemelkedő publikációs tevékenységért

2022. Miskolci Egyetem Kiváló Tudományos Szerzője I. díj a Miskolci Egyetem tudományos láthatósága érdekében végzett kiemelkedő publikációs tevékenységért

2021. Pro Universitate kitüntetés, Miskolci Egyetem

2020. Miniszteri Elismerő Oklevél, Igazságügyi Miniszter

2018. Moór Gyula Díj, Igazságügyi Miniszter

2017. Miniszteri Dicséret, Igazságügyi Miniszter

2017. Bizony Ákos Kitüntető Jogi Díj, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat

2016. Bolyai János Emléklap „kiemelkedő” minősítésű kutatásért

2015. „Signum Aureum Universitatis” kitüntetés, Miskolci Egyetem

2012 „Kiváló konzulensi” oklevél, Miskolci Egyetem

2010. „Signum Aureum Facultatis” kitüntetés, Miskolci Egyetem ÁJK

2007. Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Mestertanár Aranyérem

2005. „Pro Facultate Iurisprudentiae” kitüntetés, Miskolci Egyetem ÁJK

2004. MTA MAB Fiatal Kutató tudományos díja

Language skill

English, French

Publications (MTMT)