The Interaction of National Economic Governance with the EU Integration and Contested Areas

25 October 2023

On 26-27 October 2023, the Central European Academy will organize the “The Interaction of National Economic Governance with the EU Integration and Contested Areas” conference in cooperation with the Faculty of Law of the University of Miskolc, Ferenc Mádl Institute of Comparative Law and the Central European Association for Comparative Law.

Az Economic Governance (Gazdasági Kormányzás) című kutatási projekt a kormányzás gazdasági aspektusait vizsgálja, beleértve annak költségvetési (államháztartási, adózási és állami támogatási területekre lebontott) és monetáris politikai pilléreit. A kutatási projekt sajátossága, hogy nem csak általános, elméleti szempontból elemzi a fenti témákat, hanem figyelembe veszi a kelet-közép-európai országok sajátosságait, valamint az uniós jogi álláspontot is.

A kelet-közép-európai perspektíva országonkénti (7 EU tagállam és 1 EU-n kívüli állam) bontásban kerül kidolgozásra, azonban a kutatási projekt célja elsősorban, hogy a nemzeti sajátosságok megfigyeléséből általános következtetéseket vonjon le. Ez a megközelítés lehetővé teszi a hasonlóságok és a különbségek azonosítását és bemutatását a tagállamok álláspontjai vonatkozásában, illetőleg a tagállamok és az EU viszonylatában. Így lehetőség nyílik az esetlegesen egymásnak ellentmondó álláspontok okainak beazonosítására. A kutatás célja, hogy rávilágítson a nemzetek feletti közösség működésének előnyeire és kihívásaira a gazdaságpolitika területén, különös tekintettel az EU és a tagállamok célkitűzéseinek összehangolására.

Share This