The Interaction of National Economic Governance with the EU Integration and Contested Areas

2023. október 25.

A Közép-európai Akadémia 2023. október 26-27-én „The Interaction of National Economic Governance with the EU Integration and Contested Areas” címmel konferenciát rendez a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, illetve a Közép-európai Összehasonlító Jogi Egyesület közreműködésével. 

Az Economic Governance (Gazdasági Kormányzás) című kutatási projekt a kormányzás gazdasági aspektusait vizsgálja, beleértve annak költségvetési (államháztartási, adózási és állami támogatási területekre lebontott) és monetáris politikai pilléreit. A kutatási projekt sajátossága, hogy nem csak általános, elméleti szempontból elemzi a fenti témákat, hanem figyelembe veszi a kelet-közép-európai országok sajátosságait, valamint az uniós jogi álláspontot is.

A kelet-közép-európai perspektíva országonkénti (7 EU tagállam és 1 EU-n kívüli állam) bontásban kerül kidolgozásra, azonban a kutatási projekt célja elsősorban, hogy a nemzeti sajátosságok megfigyeléséből általános következtetéseket vonjon le. Ez a megközelítés lehetővé teszi a hasonlóságok és a különbségek azonosítását és bemutatását a tagállamok álláspontjai vonatkozásában, illetőleg a tagállamok és az EU viszonylatában. Így lehetőség nyílik az esetlegesen egymásnak ellentmondó álláspontok okainak beazonosítására. A kutatás célja, hogy rávilágítson a nemzetek feletti közösség működésének előnyeire és kihívásaira a gazdaságpolitika területén, különös tekintettel az EU és a tagállamok célkitűzéseinek összehangolására.

Share This