The Interaction of National Economic Governance with the EU Integration and Contested Areas

dátum: 2023. október 26. - 2023. október 27.

helyszín: Budapest

előadók: Ede János Szilágyi, Agnieszka Mikos-Sitek, Zoltán Nagy, Dušan Popović, Michal Radvan, Nataša Žunić Kovačević, Balázs Károlyi, Ádám Pál, Miroslav Štrkolec, Rado Bohinc, György Marinkás, Zoltán Varga

moderátorok: Katarzyna Zombory, György Marinkás, Balázs Károlyi

témák: EU law; economic policy

A Közép-európai Akadémia 2023. október 26-27-én „The Interaction of National Economic Governance with the EU Integration and Contested Areas” címmel konferenciát rendezett a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, illetve a Közép-európai Összehasonlító Jogi Egyesület közreműködésével.

Az Economic Governance (Gazdasági Kormányzás) című kutatási projekt a kormányzás gazdasági aspektusait vizsgálta, beleértve annak költségvetési (államháztartási, adózási és állami támogatási területekre lebontott) és monetáris politikai pilléreit. A kutatási projekt sajátossága volt, hogy nem csak általános, elméleti szempontból elemezte a fenti témákat, hanem figyelembe vette a kelet-közép-európai országok sajátosságait, valamint az uniós jogi álláspontot is. A kelet-közép-európai perspektíva országonkénti (7 EU tagállam és 1 EU-n kívüli állam) bontásban került kidolgozásra, azonban a kutatási projekt célja elsősorban az volt, hogy a nemzeti sajátosságok megfigyeléséből általános következtetéseket vonjon le. Ez a megközelítés lehetővé tette a hasonlóságok és a különbségek azonosítását és bemutatását a tagállamok álláspontjai vonatkozásában, illetőleg a tagállamok és az EU viszonylatában. Így lehetőség nyílt az esetlegesen egymásnak ellentmondó álláspontok okainak beazonosítására. A kutatás célja volt továbbá, hogy rávilágítson a nemzetek feletti közösség működésének előnyeire és kihívásaira a gazdaságpolitika területén, különös tekintettel az EU és a tagállamok célkitűzéseinek összehangolására.

Az esemény programja:

eco-program

Share This