Impresszum

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 840198

Elnevezés: MÁDL FERENC ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGI INTÉZET

Székhely: 1123 Budapest Alkotás utca 55

Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

Adószám: 15840194-1-43

KSH statisztikai számjel: 15840194-7220-312-01

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 380440

Központi e-mail cím: mfi@mfi.gov.hu

Központi postacím: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.

Központi telefonszám: +36 (1) 896 5288

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Puncsák Viktória

E-mail cím: im-adatvedelem@im.gov.hu

Levelezési cím: 1357 Budapest Pf.: 2.

Tárhelyszolgáltató:

: