Partnerek

Sapientia EMTE Jogtudományi Intézet

A SAPIENTIA EMTE három intézete (a Magánjogi és Összehasonlító Jogi Intézet, a Bűnügyi Tudományok Intézete és a Közjogi Intézet), sajátos jellegüknél fogva, összekötő hidak a magyar és román jogi tudományos életben, közvetítenek és aktívan részt vesznek a romániai és magyarországi egyetemi és kutatási programokban.

Magyar Összehasonlító Jogi Egyesület

A Magyar Összehasonlító Jogi Egyesület (MÖJE) 2020-ban jött lére a következő célok mentén: jogösszehasonlító kutatások, tanulmányok készítése a magánjog és közjog, valamint az uniós és nemzetközi jog területén; javaslatok és vélemények megfogalmazása a nemzetközi és hazai tudományos közösség, a nemzetközi szervezetek, az állami szervek, különösen a jogalkotók, és jogalkalmazók felé; kiemelten az egyes jogintézmények hazai és külföldi alkalmazásának ösztönzését illetve fejlesztését illetően.

Közép-európai Összehasonlító Jogi Szövetség

A Közép-európai Összehasonlító Jogi Szövetség (KÖSz) 2021-ben jött lére, melynek célja a jogösszehasonlító kutatások, tanulmányok készítése a magánjog és közjog, valamint az uniós és nemzetközi jog területén, előtérbe helyezve a közép-európai régiót; javaslatok és vélemények megfogalmazása a közép-európai régió tagországainak tudományos közössége, a nemzetközi szervezetek, az állami szervek számára, különösen a jogalkotók és jogalkalmazók felé, kiemelten az egyes jogintézmények hazai és külföldi alkalmazásának ösztönzését illetve fejlesztését illetően.

Közép-európai Akadémia

2022. január 1. napján kezdte meg tevékenységét a Közép-európai Akadémia (CEA), amely elkötelezetten támogatja a közép-európai összehasonlító jogtudományt.
Az Akadémia célja, hogy a közép-európai országokra is kiterjedő kutatási- és képzési projekteket menedzseljen, mindeközben megszólítva, mind a jogtudomány képviselőit, mind a terület iránt érdeklődő fiatalokat.
A céljai megvalósításának érdekében tevékenysége során működteti a Közép-európai Professzori Hálózatot, nemzetközi tudományos konferenciákat és webináriumokat szervez, tudományos publikációs lehetőségeket biztosít, valamint online szakmai felületeket hoz létre és kezel.
Az Akadémia a tevékenységének eredményeként abban bízik, hogy a hazai jogalkotás színvonalának továbbfejlesztésén túl egy széles körben elismert, közép-európai országokra kiterjedő szakmai hálózat létrehozója és támogatója lehet.

EPLO

Az EPLO egy nemzetközi szervezet, amely a közjog és a kormányzás területén az ismeretek létrehozásának és terjesztésének szenteli magát, beleértve, de nem kizárólagosan, a nemzeti, összehasonlító és európai közjogot, az emberi jogi és környezetvédelmi jogot, valamint az európai értékek előmozdítását a jogászok és a demokratikus intézmények újabb generációjának érdekében.

IWS

A Varsói Igazságügyi Intézet az igazságügyi miniszternek alárendelt állami szervezeti egység, amely tudományos és kutatási tevékenységet folytat a jog megalkotása, alkalmazása, axiológiája és társadalmi működése, valamint a bűnözés és a társadalmi patológia jelenségei terén. Az intézet 1990-ben jött létre két, korábban külön-külön működő kutatóegység - az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Jogi Tanulmányok Intézete és a Legfőbb Ügyészség Bűnügyi Problémák Intézete - egyesítéséből.

CEDR

A CEDR 1957-ben alakult, és az egyetlen olyan páneurópai szervezet, amely a vidékjogban érdekelt jogászokat és szakembereket képviseli, és kiterjed a mezőgazdaság környezetvédelmi, élelmiszeripari, energetikai, kereskedelmi és gazdasági aspektusára is.