Mádl Ferenc emléksorozat

A Mádl Ferenc Emléksorozat névadójának, a nemzetközi hírű jogtudósnak és köztársasági elnöknek, a polgári jog, a nemzetközi magánjogjog, az európai gazdasági jog és az összehasonlító jog emblematikus alakjának munkásságát és örökségét kívánja megőrizni, illetve továbbhagyományozni. E célból a könyvsorozat keretében egyrészt a néhai akadémikus legjelentősebb munkáinak újrakiadásai, másrészt pedig az életútját, tudományos és közéleti tevékenységét bemutató kötetek jelennek meg. E kiadványokkal a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet biztosítani kívánja, hogy Mádl Ferenc életpályáját és kiemelkedő munkásságát minél részletesebben megismerjük, és az a későbbi nemzedékek számára is például szolgálhasson.

Mádl Ferenc – Tudós és államférfi

Domaniczky Endre

2023

Mádl Ferenc életrajza számos forrásra épített történeti életrajz. Műfajában, köztársasági elnöki életrajzként, az első, hiszen a Göncz Árpádról 2012-ben készült könyv deklaráltan politikai életrajzként – ráadásul még az érintett életében – jelent meg. Jelen kötet célja éppen ezért elsősorban az iránymutatás, az életpálya összetettségének, valamint a források sokszínűségének felvillantása, és nem az összegzés volt, hiszen az idő múlásával értelemszerűen egyre újabb források válnak majd elérhetővé, amelyek kisebb-nagyobb mértékben árnyalni fogják az elnöki életút egyes szakaszait.

Az Európai Gazdasági Közösség joga

Mádl Ferenc

2023

1974-ben nagy ívű monográfia jelent meg az Európai Gazdasági Közösség jogáról. Nem lett volna ebben semmi meglepő, ha a könyv nem a szovjet blokk korszaka alatt lát napvilágot, mégpedig Magyarországon. Hiszen abban az időben még hivatalos kapcsolat sem volt az EGK és a kelet-európai kommunista hatalom alá vetett országok között, amelyek a szovjet féltekén egy […]

Magyarország első Polgári Törvénykönyve

Mádl Ferenc

2022

A Mádl Ferenc Emléksorozat második kötete a jogtudósnak az első magyar polgári törvénykönyv kodifikációs folyamatáról szóló nagy ívű tanulmányát tartalmazza. Eredetileg 1960-ban jelent meg. A szerzője ekkor huszonkilenc éves volt. Egyik első tudományos igényű művéről van tehát szó. Tanulmányában áttekintette a kodifikáció alapproblémáit, történeti előzményeit, megvizsgálta a magánjogi kódex megalkotásának magyarországi folyamatait (kísérleteit), végül pedig az […]

A deliktuális felelősség

Mádl Ferenc

2022

Nagy öröm és büszkeség Intézetünk számára, hogy új könyvsorozatot indított útjára „Mádl Ferenc Emléksorozat” címen. A kötetek a néhai köztársasági elnök úr jogtudósi és közéleti munkásságának, szellemi örökségének állítanak emléket. A sorozatban megjelent első könyv Mádl Ferenc eredetileg 1964-ben publikált magánjogtörténeti alapművének, „A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlődésének történetében” című kötetének új kiadása. A könyvhöz Veress […]