Az Európai Gazdasági Közösség joga

Mádl Ferenc

2023

Absztrakt

1974-ben nagy ívű monográfia jelent meg az Európai Gazdasági Közösség jogáról. Nem lett volna ebben semmi meglepő, ha a könyv nem a szovjet blokk korszaka alatt lát napvilágot, mégpedig Magyarországon. Hiszen abban az időben még hivatalos kapcsolat sem volt az EGK és a kelet-európai kommunista hatalom alá vetett országok között, amelyek a szovjet féltekén egy teljesen más gazdasági szervezetet és együttműködést, a KGST-t próbálták építeni és fejleszteni. Miért, hogyan születhetett meg mégis e munka? Az első és legfontosabb nyilván a tudományos kíváncsiság volt. Az, hogy az érdeklődés éppen az európai integráció felé fordult, bizonyára kapcsolatba hozható a mester, Nizsalovszky Endre hatásával is.

Mádl professzor könyvének – alcíme szerint – a vállalkozások, a  gazdasági verseny és az állam gazdasági funkciója a gazdasági integráció folyamatában a témája. A mű sok szempontból valódi utazást kínál a múltba és a jövőbe. Visszatekintés a múltba, mert az Európai Gazdasági Közösség korai szakaszába vezet minket, amikor láthatjuk az intézmények, a jogrendszer és az integráció építőköveinek és alapelveinek kialakulását. Mint amikor egy születőben lévő naprendszerben a csillag elkezd sugározni, rögzülnek a bolygók pályái, és lassan eltűnik a köd. De a jövőutazás is: „fabula de te narratur”, a mese rólunk is szól, akarta írni a szerző a kötet bevezetőjében, de a cenzúra nem engedte meg ezt az ékes és teljes mértékben igaz fordulatot. Természetesen a kötet első kiadásának megjelenése, 1974 óta sok minden megváltozott. Mégis, a könyv alapvető üzenete, a hit az európai architektúra és jogrendszer jelentőségében és életképességében, máig aktuális.

Az ismertető szerzője: Király Miklós

DOI: https://doi.org/10.47079/mf.egk.2023km

A szerzőről