Szervezet és működés

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet (MFI) kormányzati igazgatási szervként (konkrétabban: központi hivatalként) működő központi költségvetési szerv, irányítását közvetlenül az igazságügyi miniszter látja el. Az Intézet vezetőjét az igazságügyi miniszter nevezi ki öt évre. Az Intézet munkáját Tudományos Tanácsadó Testület támogatja. Az Intézet a miniszter által jóváhagyott éves munkatervében foglaltak szerint végzi tevékenységét.

Az MFI tiszteletbeli elnöke: Prof. Dr. Trócsányi László

Az MFI vezetője: Prof. Dr. Szilágyi János Ede

Az MFI vezető-helyettese: Dr. F. Tóth Gábor

Az Intézetben jelenleg – a vezetőket is ide számítva – 32 fő kutató dolgozik. Az intézeti feladatok ellátása az alábbi négy főosztály keretében történik, egy hivatalvezetői titkárság támogatásával:

Közjogi Kutatási Főosztály – vezetője: Prof. Dr. Nagy Zoltán

Magánjogi Kutatási Főosztály – vezetője: Prof. Dr. Veress Emőd

Nemzetközi és Uniós Jogi Kutatási Főosztály – vezetője: Dr. Benyusz Márta

Tudományszervezési Főosztály – vezetője: Görhöny Szilvia

Az MFI adatvédelmi tisztviselője: dr. Szerdalácz Klaudia

Szervezeti ábra (pdf)