Szervezet és működés

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet (MFI) kormányzati igazgatási szervként (konkrétabban: központi hivatalként) működő központi költségvetési szerv, irányítását közvetlenül az igazságügyi miniszter látja el. Az Intézet vezetőjét az igazságügyi miniszter nevezi ki öt évre. Az Intézet munkáját Tudományos Tanácsadó Testület támogatja. Az Intézet a miniszter által jóváhagyott éves munkatervében foglaltak szerint végzi tevékenységét.

Az MFI vezetője: Prof. Dr. Wopera Zsuzsa

Az MFI vezető-helyettese: Dr. Ungvári Álmos

Az MFI tiszteletbeli elnöke: Prof. Dr. Trócsányi László

Az Intézetben jelenleg – a vezetőket is ide számítva – 32 fő kutató dolgozik. Az intézeti feladatok ellátása négy főosztály keretében történik, egy hivatalvezetői titkárság támogatásával.
Tovább a Vezetők megtekintéséhez.

Az MFI adatvédelmi tisztviselője: dr. Puncsák Viktória

Szervezeti ábra (pdf)