Jogi kultúránk öröksége

A Jogi kultúránk öröksége könyvsorozat célja, hogy a magyar jogtörténet jelentős eseményei kapcsán folytatott kutatások kiemelkedő és újszerű eredményeit publikálja, megemlékezve egyúttal történelmünk valamely jogtörténeti szempontból is fontos évfordulójáról. A kutatásban és a kötetek megírásában a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet kutatói mellett az adott jogterület kiemelkedő hazai jogtudósai is közreműködnek. A könyvsorozat tematikájából adódóan elsősorban jogtörténeti jellegű, azonban az egyes tanulmányok alkotmányjogi, közjogi, magánjogi vagy akár összehasonlító jogi megközelítéssel tárgyalják a vizsgált témát. A Jogi kultúránk öröksége könyvsorozat első kötete Az Aranybulla a joghistóriában címet viseli és a magyar jogtörténet kiemelkedően fontos dokumentuma megszületésének 800. évfordulója alkalmából jelent meg.

Az Aranybulla a joghistóriában

Mezey Barna

2022

Absztrakt Amikor II. András aranybullával ellátott oklevelét kibocsátotta, aligha gondolhatta, hogy az utókor jelentős alkotmányos dokumentumként fogja értékelni intézkedéseit. Az ambiciózus politikai, gazdasági és kormányzati reformokat tervező, 1205 májusában királlyá koronázott uralkodó korántsem rendezett körülmények között jutott hatalomhoz. A bátyjával, Imrével szemben folytatott politikája megalapozta a későbbi pártvillongásokat, majd fiának, Bélának királlyá koronázását, és az […]