Legal Heritage

A Legal Heritage könyvsorozat célja, hogy a közép-kelet-európai jogtörténet jelentős eseményei kapcsán folytatott kutatások kiemelkedő és újszerű eredményeit publikálja, megemlékezve egyúttal a régió történelmének valamely jogtörténeti szempontból is fontos évfordulójáról. A könyvsorozat kiemelt célja az is, hogy, az érintett országok jogi hagyományának és kultúrájának figyelembevételével autentikusan bemutassa és feldolgozza a közép-kelet-európai régió releváns témaköreit. A kutatásban és a kötetek megírásában az adott jogterület kiemelkedő jogtudósai is működnek közre. A könyvsorozat tematikájából adódóan elsősorban jogtörténeti jellegű, azonban az egyes tanulmányok alkotmányjogi, közjogi, magánjogi vagy akár összehasonlító jogi megközelítéssel tárgyalják a vizsgált témát. A Legal Heritage könyvsorozat első kötete a Golden Bulls and Chartas: European Medieval Documents of Liberties címet viseli és az Aranybulla, mint a magyar jogtörténet kiemelkedően fontos dokumentuma megszületésének 800. évfordulója alkalmából jelent meg.

Golden Bulls and Chartas: European Medieval Documents of Liberties

Elemér Balogh

2023

The Golden Bull, issued 800 years ago, in 1222, by King Andrew II (reigned 1205-1235), undoubtedly brought about very important reforms in the medieval Kingdom of Hungary. As it grants certain freedoms and shapes the exercise of the royal power, it is comparable to the Magna Charta from 1215, however, the differences are also very […]