Küldetés, stratégia

Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet egy fiatal, nemrégiben alakult tudományos intézet, melynek célja a jogtudomány fejlesztése és a jogalkotás segítése, eredményesebbé tétele. Ennek megfelelően a magasan jegyzett és tapasztalt jogászprofesszorok mellet friss diplomás jogászok egyaránt dolgoznak az Intézetben és végeznek kutatásokat szerteágazó területeken. Lendületes, dinamikus munkamorál jellemzi az Intézet összetartó csapatát, ahol az új ötleteket értékelik, a motiváltságot és elhivatottságot pedig megbecsülik. Az MFI egyik célja az, hogy a pályakezdők körében is népszerűvé váljon a jogtudományi kutatás, illetve a közigazgatás, így pártolja a fiatalságot. A tanulás és fejlődés potenciálja minden területen adott, elvégre az Intézet lehetőséget biztosít kutatóinak, hogy publikáljanak, valamint rangos hazai és nemzetközi konferenciákon vegyenek részt, ahol mélyíthetik ismereteiket, illetőleg neves tudósokkal, közéleti szereplőkkel találkozhatnak.

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet alapvetően három funkció köré szervezi tevékenységét. Az első a jogtudományi alkalmazott kutatás, melynek lényege, hogy a kormányzati szereplőknek készít összehasonlító jogi szakértői anyagot a döntés-előkészítés fázisában. Ez a feladat elsődleges prioritást élvez és a folyamat – a kormányzati szereplők igényeinek megfelelően – teljes egészében bizalmas. A második a jogtudományi alapkutatás, mely az intézeti szintű, illetve az egyes munkatársak által végzett egyedi kutatásokat foglalja magában. Ugyanakkor a tanulmányok elkészítésébe külső szereplők jelentős mértékű bevonása hozzásegíti az Intézetet a többfunkciós nemzeti- és nemzetközi hálózat kiépítéséhez, mely az MFI harmadik funkciója.

Nemzetközi összehasonlító jogi kutatásokat

Nemzetközi összehasonlító jogi kutatásokat

végez a jogtudomány fejlesztése érdekében és javaslatokat dolgoz ki a hazai jogalkotáshoz.

A jogtudomány fejlesztése

A jogtudomány fejlesztése

érdekében kutatásokat folytat, kutatásaihoz, elemzéseihez kapcsolódóan publikációs, kiadói tevékenységet lát el.

Tudományos konferenciák

Tudományos konferenciákat

és egyéb szakmai rendezvényeket szervez.

Nemzetközi szakmai kapcsolatok

Nemzetközi szakmai kapcsolatokkal

rendelkezik, együttműködik több hasonló tudományos műhellyel.

Szakpolitikai elemzések

Szakpolitikai elemzéseket

készít és jelentet meg.

Közreműködik

Közreműködik

az igazságügyi miniszter feladatainak megvalósításában.