Küldetés, stratégia

Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet egy fiatal, nemrégiben alakult tudományos intézet, melynek célja a jogtudomány fejlesztése és a jogalkotás segítése, eredményesebbé tétele. Ennek megfelelően a magasan jegyzett és tapasztalt jogászprofesszorok mellet friss diplomás jogászok egyaránt dolgoznak az Intézetben és végeznek kutatásokat szerteágazó területeken. Lendületes, dinamikus munkamorál jellemzi az Intézet összetartó csapatát, ahol az új ötleteket értékelik, a motiváltságot és elhivatottságot pedig megbecsülik. Az MFI egyik célja az, hogy a pályakezdők körében is népszerűvé váljon a jogtudományi kutatás, illetve a közigazgatás, így pártolja a fiatalságot. A tanulás és fejlődés potenciálja minden területen adott, elvégre az Intézet lehetőséget biztosít kutatóinak, hogy publikáljanak, valamint rangos hazai és nemzetközi konferenciákon vegyenek részt, ahol mélyíthetik ismereteiket, illetőleg neves tudósokkal, közéleti szereplőkkel találkozhatnak.

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet alapvetően három funkció köré szervezi tevékenységét. Az első a jogtudományi alkalmazott kutatás, melynek lényege, hogy a kormányzati szereplőknek készít összehasonlító jogi szakértői anyagot a döntés-előkészítés fázisában. Ez a feladat elsődleges prioritást élvez és a folyamat – a kormányzati szereplők igényeinek megfelelően – teljes egészében bizalmas. A második a jogtudományi alapkutatás, mely az intézeti szintű, illetve az egyes munkatársak által végzett egyedi kutatásokat foglalja magában. Ugyanakkor a tanulmányok elkészítésébe külső szereplők jelentős mértékű bevonása hozzásegíti az Intézetet a többfunkciós nemzeti- és nemzetközi hálózat kiépítéséhez, mely az MFI harmadik funkciója.