Tudományos közlemények

A Mádl Ferenc Intézet Tudományos Közleményei címet viselő könyvsorozat elsődleges célja, hogy a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézetben dolgozó kutatók eredményei számára publikációs platformot teremtsen. A könyvsorozat magában foglal magánjogi és közjogi munkákat is. A tudományos művek valamennyi jogászi hivatásrend számára íródnak, s mind elméleti, mind gyakorlati jellegű tudásanyagot hivatottak átadni.

A könyvsorozat főszerkesztője Prof. Dr. Szilágyi János Ede, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet hivatalvezetője és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára.

Nemzetközi Közszolgálati pragmatika és az ENSZ foglalkoztatási joga

alcím: Nemzetközi Közszolgálati pragmatika és az ENSZ foglalkoztatási joga

szerző: Hrecska-Kovács Renáta

kiállítás dátuma: 2022. 06. 05.

A könyvsorozat hetedik eleme Dr. Hrecska-Kovács Renáta tanulmánykötete, amelynek alapja a szerző 2022 januárjában megvédett doktori disszertációja. Jelen – a hazai munkajogi és nemzetközi közjogi szakirodalomban egyedülálló – kutatási anyaggal a szerző azt kívánja bemutatni, hogy a nemzetközi szervezetek sajátos foglalkoztatási jogviszonyai milyen relációban állnak a globális értelemben vett közszolgálatiság eszmeiségével, a kialakult szerkezeti modellekkel, illetve szervezeti […]

Nemzet, nemzetiség, kisebbség

alcím: A magyar és román nacionalizmus aszimmetriái 1784–1940 között

szerző: Fazakas Zoltán József

kiállítás dátuma: 2022. 02. 09.

A könyvsorozat hatodik elemét Dr. Fazakas Zoltán József PhD. tanulmánykötete képezi. Napjainkban ‒ a magyar és a román nemzet közös történelme során fennállt néhány kegyelmi állapot tiszavirág-életű időszakait leszámítva ‒ a román‒magyar viszony továbbra is súlyos társadalmi és politikai kérdésekkel terhelt és válságos állapotban van. E viszony javítása és fejlesztése a nemzetiségi kérdéstől függetlenül mindkét állam és […]