Határterületeken – Válogatott állam- és jogtudományi írások (2010–2020)

Alcím: Válogatott állam- és jogtudományi írások (2010–2020)
Kiadás dátuma: 2021.05.26

A könyvsorozat második elemét Dr. Domaniczky Endre tanulmánykötete képezi, mely digitalizált formában is elérhetővé vált.
A könyv a szerző 2010 és 2020 közötti írásait adja közre.

Domaniczky Endre tanulmánykötetének írásait a jogász és történész végzettségű szerző párhuzamosan futó történet- és jogtudományi témájú, gyakran egymásba fonódó kutatásai kötik össze.

Az írások és kutatások közös pontja a határterületek feltérképezésére való törekvés, amelynek révén a szerző a történeti témákhoz jogi, a jogi témákhoz történeti oldalról közelít.

A munka négy részből épül fel. Az első részben a szerző tudományos pályafutását legnagyobb mértékben befolyásoló jogtörténeti kutatások eredményeivel ismerkedhet meg az olvasó. Az írások között birtok-, kormányzat-, alkotmány- és jogtörténeti írások egyaránt helyet kaptak.

A második, közjogi fejezet a szerző doktori értekezéséhez kapcsolódó témákkal foglalkozik, amelyek között egyrészt elméleti (tételes jogi és a jogtörténeti), másrészt gyakorlati kérdéseket elemző tanulmányok találhatóak.

A harmadik részben a szerző több éves konzuli munkájának tapasztalataiból építkező írások olvashatóak. A diplomáciai és konzuli jogon belül a magyar-ausztrál, illetve a magyar-új-zélandi bilaterális kapcsolatok múltjára vonatkozó diplomáciatörténeti, illetve a konzuli jog fejlesztésével kapcsolatos gyakorlati kutatási irányokat két-két tanulmány képviseli.

A kötet utolsó, negyedik fejezetében kerültek elhelyezésre a diaszpóra-történetet, a kisebbségi jogokat és a kulturális identitással kapcsolatos témákat vizsgáló, a dél-csendes-óceáni térséghez, ezen belül Ausztráliához és Új-Zélandhoz kapcsolódó írások.

A Határterületeken nem csupán egy már megjelent írásokból készült válogatás, hanem két új, eddig még meg nem jelent, hosszabb írást is tartalmaz a birtoktörténet, illetve a jogtörténet témakörében.