Publikációk

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet munkatársai által megjelentett összes publikáció listáját a Magyar Tudományos Művek Tárában találhatja meg.

2024. 2. negyedév

Csemáné Váradi Erika – Lindt Roland: A játékfüggőség jelentésárnyalatai: a kóros szerencsejáték- és videojáték-használatból fakadó társadalmi kihívások és jogi megoldások 2023-ban

Kulcsszavak: játékosvédelem, PEGI, szerencsejáték, videójáték, viselkedési addikció

Hrecska-Kovács Renáta: A munkaharc jogának korlátozása a közszférában

Kulcsszavak: kollektív érdekképviselet, konfliktusrendezés, közszolgálati jog, sztrájk, sztrájkjog

2024. 1. negyedév

Hrecska-Kovács Renáta: A fizetett éves szabadság egyes aspektusai a jogszabályok és az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának tükrében

Kulcsszavak: a szabadság megváltása, alapvető jogok, elévülés, fizetett éves szabadság, szociálpolitika, tényleges érvényesülés elve

Domaniczky Endre: Közigazgatási jogásznak indult…

Kulcsszavak: Benedek Ferenc, Hirschler Rezső, jogi kar, közigazgatási jog, Mádl Ferenc, Pécs, Szamel Lajos

Hulkó Gábor – Pék Erzsébet: Gyermekek képmáshoz való joga az online térben – Esettanulmányok Franciaország, Németország és Olaszország szabályozási rendszereiben

Kulcsszavak: Franciaország, gyermekjog, képmáshoz való jog, Németország, Olaszország