Publikációk

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet munkatársai által megjelentett összes publikáció listáját a Magyar Tudományos Művek Tárában találhatja meg.

2022. 4. negyedév

Hajnalka Csütörtöki Szinek: The current legislation on land protection in Slovakia with particular regard to the decision of the Slovak Constitutional Court on unconstitutional provisions of the Act on land acquisition

Kulcsszavak: agricultural land, land transfer law, natural resources, Slovak Republic

Flóra Orosz – Noémi Suri – Renáta Hrecska-Kovács – Péter Szőke: Constitutional protection of the environment with particular regard to the Hungarian, German, Italian and Belgian constitutional regulation

Kulcsszavak: constitutional regulation, environmental protection, interest of future generation, protection of nature recourses, sustainable development, the right to environment

Emőd Veress: Sale of agricultural lands located outside built-up area in Romania: novelty elements introduced by Law no. 175/2020

Kulcsszavak: agricultural land, preemption rights, prior authorisation of selling, Románia

György Marinkás: Human Rights Aspects of the Acquisition of Agricultural Lands with special regard to the ECtHR Practice concerning the so-called “Visegrád Countries”, Romania, Slovenia, Croatia, and Serbia

Kulcsszavak: agricultural land, compensation, foreigners, legal entity, right to property

De Negri Laura: A posztmortem megtermékenyítés szabályozása Magyarországon és Németországban, kitekintéssel az EU tagállamainak szabályozására – különös tekintettel az öröklési jogi vonatkozásokra

Kulcsszavak: Magyarország, Németország, öröklési jog, posztmortem megtermékenyítés

2022. 3. negyedév

Ungvári Álmos – Hojnyák Dávid: Gondolatok az alkotmányos identitásról a lengyel és a magyar alkotmánybíróság 2021-es határozata nyomán

Kulcsszavak: alkotmánybíróság, alkotmányos identitás, Európai Unió, Lengyelország, Magyarország

Szinek Csütörtöki Hajnalka: Összehasonlító tanulmány a médiapluralizmus helyzetéről a Visegrádi Együttműködés országaiban

Kulcsszavak: a Visegrádi Együttműködés országai, jogállamisági jelentés, média, médiapluralizmus, médiatulajdon

2022. 2. negyedév

Béres Nóra: Ukrajna esete a Nemzetközi Büntetőbírósággal: remények és realitások

Kulcsszavak: Nemzetközi Büntetőbíróság, orosz–ukrán háború, Ukrajna

Hojnyák Dávid – Horváth Attila: A jogállamiság és a bírói hatalom összefüggései – beszámoló a The Rule of Law – in Search of a Standard of Control c. konferenciáról

Kulcsszavak: bírói hatalom, jogállamiság, konferenciabeszámoló, rule of law

Szentpáli-Gavallér Pál: A Tripartitum kormányzatot érintő rendelkezései, valamint erdélyi lenyomata az Approbaták tükrében, figyelembe véve a Szentkorona-tan szerepét

Kulcsszavak: Approbates, government, Principality of Transylvania, Tripartitum, Werbőczy

Szentpáli-Gavallér Pál: Bethlen Gábor erdélyi fejedelem végrendeletének sajátosságai

Kulcsszavak: Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem, végrendelet

Németh Zoltán: A mediáció alkotmányos alapjai az Alaptörvényben

Kulcsszavak: alaptörvény, alternatív vitarendezés, jog, jogállamiság, mediáció, rule of law

Domaniczky Endre: Mádl Ferenc, az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének kutatója (1958-1968)
Domaniczky Endre: Mádl Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalnoka (1956-1971)

Kulcsszavak: hivatalnok, Mádl Ferenc, Magyar Tudományos Akadémia

2022. 1. negyedév

Horváth Attila: Mások élete? A kötelező Covid-oltások a magyar, a német és az osztrák alkotmánybírósági döntések tükrében

Kulcsszavak: alapjogok korlátozása, covid–19, kötelező covid-oltás, német és az osztrák alkotmánybíróság

Fegyveresi Zsolt: Van-e a kft. társasági tőkéjének törvény szabta minimális mértéke a román társasági jog rendelkezései szerint?

Kulcsszavak: hitelezővédelem, korlátolt felelősségű társaság, minimális alaptőke, tag, társasági rész, társasági tőke

Lindt Roland: A gap in criminal law harmonization: different reactions to illegal gambling in different legal cultures

Kulcsszavak: administrative criminal law, comparative analysis, criminal law, gambling disorder, illegal gambling

Nagy Zoltán: Az állam közpénzügyi szabályozó szerepe a gazdaságban

Kulcsszavak: externália, közfeladatok, közjavak, piaci kudarcok

Hrecska-Kovács Renáta: Ergonómia a munkavédelmi szabályozásban

Kulcsszavak: ergonómia, munkaegészség, munkavédelem

Szentpáli-Gavallér Pál: Az állami főhatalom kialakulása és korlátai, az erdélyi fejedelem és a magyar királyi címet viselő Habsburgok jogköreinek komparatív elemzése

Kulcsszavak: Erdély, Habsburgok, szultán, szuverenitás

Szentpáli-Gavallér Pál: Magyarország esetleges euróövezeti csatlakozásának előnyei és hátrányai

Kulcsszavak: előnyök és hátrányok, euróövezeti csatlakozás, Magyarország, szomszédos államok

Suri Noémi: Regisztrációs eljárások „újratöltve”, avagy helyzetjelentés a civil szervezetek nyilvántartására irányuló hatályos szabályozásról, 2021

Kulcsszavak: civil szervezetek, civil szervezetek jogállása, civil szervezetek működése és támogatása, civil szervezetek nyilvántartása

Hrecska-Kovács Renáta: A tartós munkanélküliség szerepe a munkaerőpiac dinamikájában

Kulcsszavak: foglalkoztatáspolitika, integráció, munkaerőpiac, tartós munkanélküliség