Publikációk

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet munkatársai által megjelentett összes publikáció listáját a Magyar Tudományos Művek Tárában találhatja meg.

2022. 3. negyedév

Ungvári Álmos – Hojnyák Dávid: Gondolatok az alkotmányos identitásról a lengyel és a magyar alkotmánybíróság 2021-es határozata nyomán
Szinek Csütörtöki Hajnalka: Összehasonlító tanulmány a médiapluralizmus helyzetéről a Visegrádi Együttműködés országaiban

2022. 2. negyedév

Szentpáli-Gavallér Pál: A Tripartitum kormányzatot érintő rendelkezései, valamint erdélyi lenyomata az Approbaták tükrében, figyelembe véve a Szentkorona-tan szerepét
Szentpáli-Gavallér Pál: Bethlen Gábor erdélyi fejedelem végrendeletének sajátosságai
Németh Zoltán: A mediáció alkotmányos alapjai az Alaptörvényben
Domaniczky Endre: Mádl Ferenc, az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének kutatója (1958-1968)
Domaniczky Endre: Mádl Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalnoka (1956-1971)

2022. 1. negyedév

Szentpáli-Gavallér Pál: Az állami főhatalom kialakulása és korlátai, az erdélyi fejedelem és a magyar királyi címet viselő Habsburgok jogköreinek komparatív elemzése
Szentpáli-Gavallér Pál: Magyarország esetleges euróövezeti csatlakozásának előnyei és hátrányai
Suri Noémi: Regisztrációs eljárások „újratöltve”, avagy helyzetjelentés a civil szervezetek nyilvántartására irányuló hatályos szabályozásról, 2021
Hrecska-Kovács Renáta: A tartós munkanélküliség szerepe a munkaerőpiac dinamikájában