Publikációk

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet munkatársai által megjelentett összes publikáció listáját a Magyar Tudományos Művek Tárában találhatja meg.

2020. 4. negyedév

Bálint Kovács: Non-territorial Autonomy in East-Central Europe: What About Romania?

Kulcsszavak: Hungarian minority, non-territorial autonomy, Románia, statute of minorities

Erika Csemáné Váradi: Harmful Effects of Imprisonment, Overcrowding in Prisons – Facts, Reasons, and the Way Forward

Kulcsszavak: criminal policy, diversion, good practice, harmful effects of imprisonment, mid-scale sentencing, overcrowding, risk factors, sentencing practice

Veress Emőd: Language and Law in Multiethnic Societies: The Case of Transylvania

Kulcsszavak: Bolyai University, Language of court proceedings, Language of legal education, Sapientia University, Transylvania

Fegyveresi Zsolt: Shareholders’ Right to Information – a Comparative Analysis of Hungarian and Romanian Company Law

Kulcsszavak: business secrets, company law regulations, company limited by shares, general meeting, Hungary, right to information, Románia, shareholders, trade register

Fazakas Zoltán József: A társasági szervek működésének megváltozott szabályai és azok esetleges hatása a jövőben

Kulcsszavak: koronavírus világjárvány, társasági szervek, veszélyhelyzet

Dudás Attila – Fazakas Zoltán József – Veress Emőd: A legfelső bíróságok bíráinak kinevezéséről – összehasonlító jogi szempontból

Kulcsszavak: bírói kinevezés, legfelső bíróság

Horváth Attila – Pék Erzsébet – Szegedi László – Szőke Péter: Alkotmányos identitás: pajzs, kard vagy párbeszéd? Széljegyzetek egy fogalom történetéhez

Kulcsszavak: alkotmánybíróságok, alkotmányos identitás, alkotmányos párbeszéd

Benyusz Márta – Pék Erzsébet – Marinkás György: Vallásszabadság a nyugat-európai állam-egyház modellekben

Kulcsszavak: Nyugat-Európa, vallásszabadság

Veress Emőd: A szindikátusi szerződés

Kulcsszavak: kötelmi jog, szindikátusi szerződés, társasági jog

Zombory Katarzyna: Megjegyzések a mezőgazdasági földek forgalmáról Lengyelországban

Kulcsszavak: jogi személyek földszerzése, külföldiek földszerzése, Lengyelország, mezőgazdasági földek forgalma

Fazakas Zoltán József: A társasági szerződés, mint szerződés

Kulcsszavak: szerződéses szabadság, társasági szerződés

Tóthné Karczub Eszter: Az oktatáshoz való jog érvényesülése a COVID-19 okozta járványhelyzetben

Kulcsszavak: digitalizáció, iskolabezárás, koronavírus, köznevelés, oktatáshoz való jog, távoktatás

Horváth Attila: A veszélyhelyzet közjogi és jogalkotási dilemmái – mérlegen az Alaptörvény 53. cikke

Kulcsszavak: Alaptörvény 53. cikk, veszélyhelyzet

Marinkás György: Vallási diszkrimináció megnövekedése Európában és az arra adott állami válaszok II.
Szőke Péter: Végelgyengülésben szenved-e a halálbüntetés? A legsúlyosabb büntetési nem helyzete a világban

Kulcsszavak: abolíció, ENSZ-moratórium, halálbüntetés

2020. 3. negyedév

Székely János – Veress Emőd: A mesterséges intelligencia és a jogalkalamzás

Kulcsszavak: jogalkalmazás, mesterséges intelligencia

Veress Emőd: Vázlatos megjegyzések a romániai egyházi ingatlanrendezésről, különös tekintettel a Székely Mikó Kollégium ügyére

Kulcsszavak: egyházi ingatlanrendezés, Románia, Székely Mikó Kollégium

Csemáné Váradi Erika – De Negri Laura: Az áldozatvédelem új irányai Ausztriában. Az új osztrák erőszak-ellenes törvénycsomag tanulságai

Kulcsszavak: áldozatvédelem, Ausztria, erőszak-ellenes törvénycsomag

Dudás Attila: A magyar nyelv hivatalos használata a közigazgatási és bírósági eljárásokban a két világháború közötti Jugoszláviában

Kulcsszavak: Jugoszlávia, magyar nyelv, világháború

Horváth Attila: Csak a változás állandó – A 2020-as parlamenti választások Szlovákiában

Kulcsszavak: 2020-as parlamenti választások, Szlovákia

Horváth Attila: A rendektől a rendfenntartásig: a választójog és a parlamentek története dióhéjban

Kulcsszavak: közvetett és közvetlen demokrácia, parlamentek története, választójog

Csák Csilla – Nagy Zoltán: A környezeti és pénzügyi fenntarthatóság – avagy a környezetjog és a pénzügyi jog egyes kapcsolódási pontjai

Kulcsszavak: környezeti és pénzügyi fenntarthatóság, környezetjog és a pénzügyi jog

Tóthné Karczub Eszter: Ami közös, csak problémás lehet? – szemelvények a társasházi közös költséggel és a közös képviselettel kapcsolatos dilemmák közül

Kulcsszavak: közös képviselet, közös költség, társasház

2020. 2. negyedév

Marinkás György: Oktatási célú etnikai adatgyűjtés és a szegregáció helyzete egyes nyugat- és közép-keleteurópai országokban

Kulcsszavak: etnikai adatgyűjtés, Kelet-Európa, szegregáció

Hojnyák Dávid – Ungvári Álmos: Az Európai Unió egyes tagállamainak koronavírus-járványra adott válasza, különös tekintettel a vizsgált államok által bevezetett különleges jogrendi szabályozásra

Kulcsszavak: Európa, koronavírus járvány

Domaniczky Endre: Trianon menekültjei Ausztráliában és Új-Zélandon

Kulcsszavak: Ausztrália és Új-Zéland, Trianon menekültjei

Veress Emőd: Erdély 1919-ben: a magyar igazságszolgáltatástól a román igazságszolgáltatásig

Kulcsszavak: Erdély, igazságszolgáltatás átvétele, impériumváltás, ügyvédi kamara átvétele

Csemáné Váradi Erika: „Rossz tettekért büntető …” – avagy a szabadságvesztés-büntetés kihívásai

Kulcsszavak: szabadságvesztés

Szentpáli-Gavallér Pál: Az önálló magyar külügyminisztérium létrehozása, szabályozásának és szervezete kialakulásának kezdetei

Kulcsszavak: Bethlen-korszak, kisantant, külügyminisztérium, szabályozás, Trianon

Horváth Attila: Egyenlő választójog – egyenlő választókerületek? Adalékok a szavazatok egyenlő súlyának értelmezéséhez

Kulcsszavak: egyenlő szavazatok, választójog

László Dornfeld: ICTs and Sexual Exploitation of Children in Europe

Kulcsszavak: Europe, ICTs, Sexual Exploitation

Németh Zoltán – Hrecska-Kovács Renáta: A Szingapúri Mediációs Egyezmény – mediáció a nemzetközi térben

Kulcsszavak: mediáció, Szingapúri Mediációs Egyezmény

Marinkás György: Vallási diszkrimináció megnövekedése Európában és az arra adott állami válaszok III

Kulcsszavak: Európa, vallási diszkrimináció

Visontai-Szabó Katalin: Szülő – gyermek kapcsolattartás végrehajtása koronavírus járvány idején

Kulcsszavak: koronavírus járvány, szülő – gyermek kapcsolat

Domaniczky Endre: Magyar misszionáriusok és templomépítők a Dél Keresztje alatt. Határterületeken II. Ausztrália és Óceánia vonzásában

Kulcsszavak: Ausztrália és Óceánia, Magyar misszionáriusok

Domaniczky Endre: Mindszenty bíboros látogatása Ausztráliában és Új-Zélandon. Határterületeken II. Ausztrália és Óceánia vonzásában

Kulcsszavak: Ausztrália és Új-Zéland, Mindszenty bíboros

Domaniczky Endre: Adalékok Szászy István jogászprofesszor 1950-es évekbeli ellehetetlenítéséhez

Kulcsszavak: jogászprofesszor, Szászy István

2020. 1. negyedév

Csemáné Váradi Erika – Németh Zoltán: A gyermek részvétele a (közvetítői) mediációs eljárásban, különös tekintettel a polgári és büntetőeljárásra

Kulcsszavak: gyermekjog, Gyermekjogi Egyezmény

Veress Emőd: A közös európai adásvételi jog megalkotásának a kudarca (2011–2015)

Kulcsszavak: adásvételi jog, Közép-Európa

Nagy Zoltán: A digitalizáció hatása a pénzügyi piac szabályozására

Kulcsszavak: digitalizáció, pénzügyi piac

Fazakas Zoltán József: Gondolatok a hadisírokról

Kulcsszavak: hadisírok, katonaság