Publikációk

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet munkatársai által megjelentett összes publikáció listáját a Magyar Tudományos Művek Tárában találhatja meg.

2021. 4. negyedév

Emőd Veress: Remarks on István Szászy (1899-1976), on the General Part of Hungarian Civil Law and the Role of the Comparative Method in Private Law

Kulcsszavak: com-parative law, general part of civil law, Hungarian civil law, István Szászy, Soviet law

Renáta Hrecska-Kovács: Disciplinary proceedings in the United Nations

Kulcsszavak: disciplinary proceedings, Europe, United Nations

Noémi Suri: Status Report on the Regulation of Insolvency Law at an EU Level and Its Trends of Transformation and Development

Kulcsszavak: bankruptcy, European Union, insolvency, international cooperation, reorganization

Marinkás György: Some remarks on the ‘Shechita case’ of the ECJ

Kulcsszavak: Court of Justice of the European Union, European Court of Human Rights, halal, prior stunning, religious discrimination, ritual slaughter, shechita

Hulkó Gábor: Fake news és social media: szabályozás és közigazgatási intézkedések Szlovákiában

Kulcsszavak: fake news, social media, Szlovákia

Márta Benyusz – Gábor Hulkó: Regulation of social media’s public law liability in the Visegrad States

Kulcsszavak: media regulation, public law responsibility, social media, social media liability

Kovács Bálint: A nemzetközi beruházásvédelmi vitarendezés reformja küszöbén: észrevételek és javaslatok a jogorvoslattal kapcsolatban

Kulcsszavak: beruházásvédelem, felülvizsgálat, jogorvoslat, reform, vitarendezés

Fegyveresi Zsolt: Az (EU) 2019/452. rendelete és a közvetlen külföldi befektetések átvilágításának rendszere Romániában

Kulcsszavak: EU 2019/452. rendelet, közvetlen külföldi befektetések átvilágítása, nemzetbiztonsági ellenőrzés, vállalatirányítás

Benyusz Márta: A gyermekek jövője az Európai Unióban – Mit ígér a Bizottság 2021-2024-es stratégiája?

Kulcsszavak: Az EU gyermekjogi stratégiája felé, Európai Bizottság, Európai Unió, gyermekjog

2021. 3. negyedév

Traser Julianna Sára – Béres Nóra – Marinkás György – Pék Erzsébet: Az uniós jog elsőbbségének elve az olasz, német, francia és osztrák alkotmánybíróságok joggyakorlatának tükrében

Kulcsszavak: alkotmánybíróságok joggyakorlata, Ausztria, elsőbbségének elve, Franciaország, Németország, Olaszország, uniós jog

Szinek Csütörtöki Hajnalka: Gondolatok a szlovák földforgalmi szabályozásról

Kulcsszavak: földforgalmi szabályozás, mezőgazdasági föld, Szlovákia, természeti erőforrások

Szegedi László – Dornfeld László – Polgár Zoltán – Teleki Bálint: A GDPR alkalmazásával kapcsolatos első tagállami tapasztalatok – egységes szabályozás, eltérő alkalmazás?

Kulcsszavak: egységes szabályozás, Európai Unió, GDPR

Nagy Zoltán – Krajnyák Enikő: A digitális cégek adóztatásával kapcsolatos kérdések és problémák

Kulcsszavak: adóharmonizáció, adójog, digitális szolgáltatási adó, európai adójog, kettős adóztatás

Hrecska-Kovács Renáta: Szociális biztonság a nemzetközi és a hazai közszolgálatban

Kulcsszavak: biztonság, közszolgálat, támogatási rendszer

De Negri Laura: Köztulajdonban álló gazdálkodó szervezetek adatainak közzététele Németországban és Magyarországon–hasonlóságok és különbségek

Kulcsszavak: információszabadság, köztulajdonban álló gazdálkodó szervezetek, transzparencia, üzleti titok

De Negri Laura: Az ombudsman és az egyenlő bánásmód előmozdítását szolgáló szervek közötti kapcsolat Magyarország és Horvátország viszonylatában

Kulcsszavak: alapvető jogok biztosa, egyenlő bánásmód, ombudsman, speciális ügycsoportok

Benyusz Márta – Hulkó Gábor: A közösségi médiaplatformok új szabályozásának koncepcionális alapjai Lengyelországban

Kulcsszavak: közigazgatási eszközök a médiaszabályozásban, közösségi média, lengyel szabályozás, újmédia szabályozás, véleménynyilvánításhoz való jog

2021. 2. negyedév

Fazakas Zoltán József: Önfia vágta sebét?

Kulcsszavak: koronavírus járvány, megemlékezés, trianoni tragédia

Visontai-Szabó Katalin: A gyermek jogainak érvényesülése a határokon átnyúló gyermekelviteli jogvitákban

Kulcsszavak: családjog, gyermek jogai, határokon átnyúló gyermekelviteli jogviták

Visontai-Szabó Katalin: A házassági krízisek pszichológiai háttere és néhány megoldás a békés válás érdekében

Kulcsszavak: házassági krízisek, pszichológiai háttér, válás

Suri Noémi: Összehasonlító elemzés a pénzügyi eszközök végrehajtására vonatkozó követelésbehajtás tagállami szabályozása terén

Kulcsszavak: Európai Parlament, követelésbehajtás

Zombory Katarzyna: The agricultural land trade – Theory and practice (Poznań, 26 November 2020) – Conference report (selected papers)

Kulcsszavak: agricultural land, conference report, land trade, practice, theory

Hrecska-Kovács Renáta – Kovács Bálint – Csirszki Martin: Megoldási alternatívák a koronavírus-járvány által előidézett szociális jogi problémákra (nemzetközi kitekintés)

Kulcsszavak: családtámogatás, foglalkoztatás elősegítése, koronavírus, vállalkozások fennmaradási lehetőségei, válság

Hrecska-Kovács Renáta: Vitából innováció − Modern konfliktusrendezési törekvések a kreativitás előmozdításáért

Kulcsszavak: innovatív gondolkodásmód, konfliktusrendezés, mediáció, vállalkozásfejlesztés

Hojnyák Dávid – Ungvári Álmos: A Visegrádi Együttműködés országainak koronavírus-járványra adott válasza, különös tekintettel a vizsgált államok által bevezetett különleges jogrend szabályozására

Kulcsszavak: koronavírus járvány, különleges jogrendi szabályozás, Visegrádi Együttműködés

2021. 1. negyedév

Zoltán Nagy – Enikő Krajnyák: Comparative Analysis of the French and the Czech Regulation of the Taxation of Digital Companies

Kulcsszavak: digital servies tax, double taxation, European Union directive, international tax law, tax harmonisation

Orosz Flóra: A szociális farmszolgáltatást igénybe vevő fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek alapjogi védelme

Kulcsszavak: alapjogi védelem, egyenlő bánásmód, fogyatékos személyek, hátrányos helyzet, megváltozott munkaképességű személyek, munkához való jog

Dornfeld László: A koronavírus-járvány hatása a kiberbűnözésre

Kulcsszavak: digitális átalakulás, kiberbűnözés, koronavírus járvány

Zombory Katarzyna: Az őslakos népek kulturális identitáshoz való joga az Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága joggyakorlatában

Kulcsszavak: Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága, kulturális identitáshoz való jog, kulturális jogok, második generációs emberi jogok, őslakos népek