Publikációk

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet munkatársai által megjelentett összes publikáció listáját a Magyar Tudományos Művek Tárában találhatja meg.

2021. 4. negyedév

Kovács Bálint: A nemzetközi beruházásvédelmi vitarendezés reformja küszöbén: észrevételek és javaslatok a jogorvoslattal kapcsolatban
Fegyveresi Zsolt: Az (EU) 2019/452. rendelete és a közvetlen külföldi befektetések átvilágításának rendszere Romániában
Benyusz Márta: A gyermekek jövője az Európai Unióban – Mit ígér a Bizottság 2021-2024-es stratégiája?

2021. 3. negyedév

Traser Julianna Sára – Béres Nóra – Marinkás György – Pék Erzsébet: Az uniós jog elsőbbségének elve az olasz, német, francia és osztrák alkotmánybíróságok joggyakorlatának tükrében
Szőke Péter: Végelgyengülésben szenved-e a halálbüntetés? A legsúlyosabb büntetési nem helyzete a világban
Szinek Csütörtöki Hajnalka: Gondolatok a szlovák földforgalmi szabályozásról
Szegedi László – Dornfeld László – Polgár Zoltán – Teleki Bálint: A GDPR alkalmazásával kapcsolatos első tagállami tapasztalatok – egységes szabályozás, eltérő alkalmazás?
Nagy Zoltán – Krajnyák Enikő: Questions and Problems Regarding the Taxation of Digital Companies (A digitális cégek adóztatásával kapcsolatos kérdések és problémák)
Nagy Zoltán – Krajnyák Enikő: Comparative Analysis of the French and the Czech Regulation of the Taxation of Digital Companies (A francia és a cseh digitális szolgáltatási adóra vonatkozó szabályozás összehasonlító elemzése)
Hrecska-Kovács Renáta: Szociális biztonság a nemzetközi és a hazai közszolgálatban
De Negri Laura: Köztulajdonban álló gazdálkodó szervezetek adatainak közzététele Németországban és Magyarországon–hasonlóságok és különbségek
De Negri Laura: Az ombudsman és az egyenlő bánásmód előmozdítását szolgáló szervek közötti kapcsolat Magyarország és Horvátország viszonylatában
Benyusz Márta – Hulkó Gábor: A közösségi médiaplatformok új szabályozásának koncepcionális alapjai Lengyelországban

2021. 2. negyedév

Fazakas Zoltán József: Önfia vágta sebét?
Visontai-Szabó Katalin: A gyermek jogainak érvényesülése a határokon átnyúló gyermekelviteli jogvitákban
Visontai-Szabó Katalin: A házassági krízisek pszichológiai háttere és néhány megoldás a békés válás érdekében
Suri Noémi: Összehasonlító elemzés a pénzügyi eszközök végrehajtására vonatkozó követelésbehajtás tagállami szabályozása terén
Zombory Katarzyna: The agricultural land trade – Theory and practice (Poznań, 26 November 2020) – Conference report (selected papers)
Hrecska-Kovács Renáta – Kovács Bálint – Csirszki Martin: Megoldási alternatívák a koronavírus-járvány által előidézett szociális jogi problémákra (nemzetközi kitekintés)
Hrecska-Kovács Renáta: Vitából innováció − Modern konfliktusrendezési törekvések a kreativitás előmozdításáért
Hojnyák Dávid – Ungvári Álmos: A Visegrádi Együttműködés országainak koronavírus-járványra adott válasza, különös tekintettel a vizsgált államok által bevezetett különleges jogrend szabályozására

2021. 1. negyedév

Orosz Flóra: A szociális farmszolgáltatást igénybe vevő fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek alapjogi védelme
Dornfeld László: A koronavírus-járvány hatása a kiberbűnözésre
Zombory Katarzyna: Az őslakos népek kulturális identitáshoz való joga az Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága joggyakorlatában