A különleges jogrend és nemzeti szabályozási modelljei

Alcím: A különleges jogrend és nemzeti szabályozási modelljei
Kiadás dátuma: 2021.10.19

Szerzők:

Béres Nóra - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Európai és Nemzetközi Jogi Intézet
Csemáné Váradi Erika - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézete
De Negri Laura - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
Domaniczky Endre - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
Dornfeld László - kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
Hojnyák Dávid - kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet PhD-hallgató, Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola tanársegéd, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet, Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék
Horváth Attila - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszék
Marinkás György - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Európai és Nemzetközi Jogi Intézet
Nagy Zoltán - főosztályvezető, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Államtudományi Intézet, Pénzügyi Jogi Tanszék
Németh Zoltán - kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
Stollsteiner Gabriel - PhD-hallgató, tanársegéd, Université Paris-Est Créteil, kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
Szentpáli-Gavallér Pál - kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet PhD-hallgató, Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Szinek Csütörtöki Hajnalka - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet Ph.D. hallgató, Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Szinek János - kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet PhD-hallgató, Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Szőke Péter - kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
Trócsányi László - tiszteletbeli elnök, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, rektor és egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem
Ungvári Álmos - titkárságvezető, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet PhD-hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola

Absztrakt

A sorozat negyedik kötete abban az értelemben mindenképpen hiánypótló, hogy még nem született olyan magyar nyelvű munka, amely a különleges jogrendet (illetve az ezen jogintézménynek megfeleltethető nemzeti szabályozásokat) átfogóan, komparatív igénnyel tárgyalná. A több mint 600 oldalas könyv ezt a hiányt kívánja betölteni úgy, hogy az alkotmányos és a jogi szabályozás bemutatása mellett kitér a Covid-19 válság kezelése során felmerülő közjogi problémákra is.

A kötet első része az elméleti és a nemzetközi keretek tisztázására szolgál. Az első fejezet a különleges jogrend történeti gyökereit és az intézményt övező jogelméleti problémákat járja körül. A második fejezet a különleges jogrend nemzetközi dimenzióit taglalja, különös hangsúlyt helyezve az emberi jogok derogációjára. Ezt követően a Covid-19 járvány uniós szintű kezelését övező problémák kerülnek tárgyalásra.

A második rész a témakör hazai vonatkozásaira fókuszál. Két külön fejezet vizsgálja a különleges jogrend Alaptörvény előtti és utáni fejlődését; utóbbiban bemutatva az Alaptörvény kilencedik módosításának következményeit is. A következő fejezet a 2020. márciusban bevezetett Covid-19 veszélyhelyzet közjogi és jogalkotási problémáit vázolja fel; ezen kívül a szerzők külön fejezetet szenteltek a veszélyhelyzet gazdasági hatásainak mérséklésére szolgáló fiskális és monetáris intézkedéseknek is.

A kötet harmadik, legterjedelmesebb része 18 európai és két Európán kívüli ország (Egyesült Államok és Kína) nemzeti szabályozását mutatja be, kitérve a Covid-19 válság (köz)jogi vonatkozásaira is. A komparatív szempontot erősítendő, az országtanulmányok egységes szerkezetűek. A szerzők az alkotmányos és a törvényi szabályozás ismertetése mellett a témakör alapjogi aspektusait és az egyes különleges jogrendi kategóriák gyakorlati megvalósulását is felvázolják.

A negyedik blokk a kutatás következtetéseit járja körül. Az egyik fejezet a Covid-19 kezelésének tapasztalatait összegzi, míg a zárótanulmány azt foglalja össze, hogy a különleges jogrend hogyan, milyen formában jelenik meg az egyes alkotmányokban, kiemelve a magyar szabályozás (elsősorban az Alaptörvény) sajátos megoldásait.

DOI: https://doi.org/10.47079/2021.nzha.kulon.4

Fejezetek

Cím:
1. A különleges jogrend elméleti kérdései
Oldalszám:
26 - 36 oldal
Szerző:
Trócsányi László - tiszteletbeli elnök, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, rektor és egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem
Cím:
2. A különleges jogrend nemzetközi jogi dimenziói az emberi jogok derogációja tükrében
Oldalszám:
37 - 51 oldal
Szerző:
Béres Nóra - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Európai és Nemzetközi Jogi Intézet
Cím:
3. A Covid-járvány uniós szintű kezelése –A hatáskörök hálójának elmélete
Oldalszám:
52 - 76 oldal
Szerző:
Marinkás György - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Európai és Nemzetközi Jogi Intézet
Cím:
4. A különleges jogrend magyar szabályozásának történeti fejlődése (a kezdetektől 2011-ig)
Oldalszám:
78 - 121 oldal
Szerző:
Domaniczky Endre - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
Cím:
5. A különleges jogrend fejlődése Magyarországon a kilencedik Alaptörvény-módosítás tükrében
Oldalszám:
122 - 148 oldal
Szerző:
Horváth Attila - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszék
Cím:
6. A 2020-as Covid-veszélyhelyzet alkotmányjogi szemmel
Oldalszám:
149 - 173 oldal
Szerző:
Horváth Attila - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszék
Cím:
7. Fiskális és monetáris eszközök a járványügyi veszélyhelyzet gazdasági hatásainak mérséklésére
Oldalszám:
174 - 192 oldal
Szerző:
Nagy Zoltán - főosztályvezető, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Államtudományi Intézet, Pénzügyi Jogi Tanszék
Cím:
8. Ausztria: 150 éves gyökerek, 21. századi megoldások
Oldalszám:
194 - 216 oldal
Szerző:
Csemáné Váradi Erika - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézete
Cím:
9. A különleges jogrend alkotmányos és törvényi szintű szabályozása Csehországban
Oldalszám:
217 - 240 oldal
Szerzők:
Hojnyák Dávid - kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet PhD-hallgató, Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola tanársegéd, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet, Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék
Szinek Csütörtöki Hajnalka - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet Ph.D. hallgató, Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Cím:
10. Különleges jogrend különleges intézkedésekkel Dániában
Oldalszám:
241 - 251 oldal
Szerző:
Németh Zoltán - kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
Cím:
11. A különleges jogrend az Egyesült Királyságban
Oldalszám:
252 - 276 oldal
Szerző:
Domaniczky Endre - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
Cím:
12. Fokozatosság elve és átfogó védelem: a különleges jogrend Észtországban
Oldalszám:
277 - 300 oldal
Szerző:
Dornfeld László - kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
Cím:
13. Amikor az alkotmány hallgat: Finnország különleges jogrendje
Oldalszám:
301 - 321 oldal
Szerző:
Dornfeld László - kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
Cím:
14. Franciaország: folyamatosan különleges jogrend, a koronavírus idején is
Oldalszám:
322 - 340 oldal
Szerző:
Stollsteiner Gabriel - PhD-hallgató, tanársegéd, Université Paris-Est Créteil, kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet