Nagy Zoltán (szerk.): Az összehasonlító jog eszközével a gyűlölet ellen

Alcím: Az online gyűlöletbeszéd, zaklatás és megfélemlítés nemzetközi szabályozása
Kiadás dátuma: 2023.09.20

Szerzők:

Benyusz Márta - főosztályvezető, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet PhD-hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Béres Nóra - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Európai és Nemzetközi Jogi Intézet
Csemáné Váradi Erika - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézete
De Negri Laura - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
Dornfeld László - kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
Hojnyák Dávid - kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet PhD-hallgató, Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola tanársegéd, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet, Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék
Horváth Attila - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszék
Jecs Franciska - PhD-hallgató, Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Európai és Nemzetközi Jogi Intézet, Nemzetközi Jogi és Összehasonlító-jogi Tanszék
Juhász Ágnes - egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék
Lindt Roland - kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet PhD-hallgató, Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Marinkás György - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Európai és Nemzetközi Jogi Intézet
Nagy Zoltán - főosztályvezető, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Államtudományi Intézet, Pénzügyi Jogi Tanszék
Németh Zoltán - kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
Szentpáli-Gavallér Pál - kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet PhD-hallgató, Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Szinek János - kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet PhD-hallgató, Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Szőke Péter - kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
Ungvári Álmos - titkárságvezető, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet PhD-hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet gondozásában megjelent és jelentős részben a Közjogi Kutatási Főosztályának kutatói által írt könyv egy átfogó mű a gyűlöletbeszéd témakörében. A könyv jelentőségét különösen az adja, hogy nincs hasonló, sok országot feldolgozó magyar nyelvű könyv. A technológiai fejlődés, a kibertérben való kommunikáció jelentősége rohamosan nő, ami azzal is jár, hogy nő az itt elkövetett visszaélések száma. A jogalkotásnak tehát fel kell készülnie arra, hogy a társadalmat megvédje a visszaélésektől, és kellő visszatartó erőt biztosítson az elkövetőkkel szemben. A könyv célja tehát, hogy átfogó képet adjon az online térben elkövetett gyűlöletbeszéd, zaklatás és megfélemlítés elleni fellépés lehetséges jogi eszközeiről. A jogi megoldások összehasonlító jogi elemzése és bemutatása rendkívüli jelentőséggel bír, a tapasztalatok és a következtetések fontos támpontot adhatnak a jogtudomány és a jövőbeli jogalkotás számára egyaránt. Az országok kiválasztása során törekedtünk arra, hogy egy sok országot felölelő, sokszínű képet mutassunk be Európából az olvasó számára. A kutatás során nem tudtuk feltárni az Európai Unió valamennyi tagállamának a szabályozását, de az angolszász jogi szabályozási megoldásokat is beemeltük a kutatási területünkbe, az Egyesült Királyság és az USA szabályozására tekintettel. A kutatócsoport négy téma köré gyűjtötte a szabályozási mintákat és végezte el ezek elemzését. A gyűlöletbeszéddel kapcsolatos büntetőjogi tényállások és ezek joggyakorlata, a kibermegfélemlítéssel kapcsolatos büntetőjogi tényállások és ezek joggyakorlata, az oktatási intézményekre és a munkáltatókra vonatkozó, a problémakör megelőzését és kezelését célzó rendelkezések, valamint a szolgáltatói felelősség kérdése az online térben.

DOI: https://doi.org/10.47079/2023.nz.gyuloletbeszed.10

Fejezetek

Cím:
Modern technológiák és jogi szabályozásukkal kapcsolatos elméleti kérdések
Oldalszám:
21-32 oldal
Szerző:
Nagy Zoltán - főosztályvezető, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Államtudományi Intézet, Pénzügyi Jogi Tanszék
Cím:
A kibermegfélemlítés fogalma
Oldalszám:
33-50. oldal
Szerzők:
Dornfeld László - kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
Csemáné Váradi Erika - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézete
Cím:
Az égetéstől az online agresszióig –interdiszciplináris kitekintés
Oldalszám:
51-72 oldal
Szerző:
Csemáné Váradi Erika - vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézete