A gyermek érdekének biztosítása az örökbefogadás során

Kiadás dátuma: 2023.07.01

A gyermeknek joga van saját, szerető családjához és – jól működve – ez a közösség az, amely a leginkább alkalmas arra, hogy olyan közeget biztosítson számára, ahol az érdekei biztosítva vannak. Amikor a saját családban való nevelkedés lehetősége ellehetetlenül a gyermeknek továbbra is joga van a családi környezetet helyettesítő védelemhez. A helyettesítő védelmi formák közül az örökbefogadás intézménye az, amely a saját családhoz nagyon hasonló, azzal majdhogynem megegyező környezetet tud teremteni és célja is, hogy teremtsen a gyermek számára.

A gyermek érdekének biztosítása az örökbefogadás során című kiadványunk bemutatja az örökbefogadás nemzetközi szabályait és nyolc ország, Magyarország, Ausztria, az Egyesült Királyság, Franciaország, Málta, Lengyelország, Németország és Spanyolország nemzeti szabályozását. Az egyes fejezetek fókuszába annak feltárása került, hogy a szabályok milyen módon járulnak hozzá a gyermek érdekének biztosításához, azaz a biztonságos, megtartó családi környezet kialakításához egy olyan gyermek számára, akikről saját családjuk nem tud, nem képes vagy nem akar gondoskodni.