A deliktuális felelősség

Mádl Ferenc

2022

Absztrakt

Nagy öröm és büszkeség Intézetünk számára, hogy új könyvsorozatot indított útjára „Mádl Ferenc Emléksorozat” címen. A kötetek a néhai köztársasági elnök úr jogtudósi és közéleti munkásságának, szellemi örökségének állítanak emléket. A sorozatban megjelent első könyv Mádl Ferenc eredetileg 1964-ben publikált magánjogtörténeti alapművének, „A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlődésének történetében” című kötetének új kiadása.

A könyvhöz Veress Emőd egyetemi tanár, a kötet szerkesztője írt értékes értelmező és magyarázó bevezető tanulmányt. A szerkesztő, a Mádl Ferenc Intézet főosztályvezetője, kiegészítő lábjegyzetek útján a mű hatályosítását is elvégezte.

DOI: https://doi.org/10.47079/mf.delikt.2022.ve

A szerzőről