Magyarország első Polgári Törvénykönyve

Mádl Ferenc

2022

Absztrakt

A Mádl Ferenc Emléksorozat második kötete a jogtudósnak az első magyar polgári törvénykönyv kodifikációs folyamatáról szóló nagy ívű tanulmányát tartalmazza. Eredetileg 1960-ban jelent meg. A szerzője ekkor huszonkilenc éves volt. Egyik első tudományos igényű művéről van tehát szó.

Tanulmányában áttekintette a kodifikáció alapproblémáit, történeti előzményeit, megvizsgálta a magánjogi kódex megalkotásának magyarországi folyamatait (kísérleteit), végül pedig az 1959. évi IV. törvény elfogadásának a körülményeit. A  tudományos elemzés színvonala, a  szerző olvasottsága, elmélyültsége, elemző ereje és tömörítő készsége előre jelezte azt a nagy ívű tudományos pályát, amelyet Mádl Ferenc befutott.

A kötetet az 1959. évi IV. törvény keletkezéstörténetéről szóló, a legújabb kutatási eredményeket összefoglaló tanulmány vezeti be, a kötet szerkesztőjének, Veress Emőd egyetemi tanárnak a tollából.

DOI: https://doi.org/10.47079/mf.ptk.2022ve

A szerzőről