Gyermekjogi Napok

dátum: 2022. december 15. - 2022. december 16.

helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (1052 Budapest, Piarista köz 1.)

előadók: Dr. Beneda Attila, Dr. Fehérváry Örs Jákó, Dr. Benyusz Márta, Csemáné Dr. Váradi Erika, Dr. Gájer László, Bujdosó Balázs , Dr. Rihay-Kovács Zita, Dr. Zoran Devrnja, Dr. Dobszay Benedek OFM, Prof. Peter Beer, Puskás Balázs , Barcsák Marianna, Uzsalyné Dr. Pécsi Rita, Hunyadi Krisztina, Dr. Molnár Balázs, Dr. Visontai-Szabó Katalin, Dr. Both Éva, Dr. Novák Krisztina, Gulyásné Dr. Kovács Erzsébet , Dr. Ocskó Katalin, Dr. Várai-Jeges Adrienn, Ana Samobor , Dr. Edvi Péter, Dr. Oláh Lili, Máthé Zsuzsa, Dr. Varga Judit, Prof. Dr. Szilágyi János Ede, Prof. Dr. Csák Csilla, Prof. Dr. Ton Liefaard, Dr. Herczog Mária, Mikołaj Paweł Pawlak, Prof. Dr. Szuromi Anzelm Szabolcs O.Praem, Prof. Dr. Suzana Kraljić, Cédric Foussard, Agnieszka Tomczewska, Dr. Zombory Katarzyna, Dr. Lux Ágnes, Andjelija Tasić, Dr. Csalár Dorina, Dr. Lápossy Attila, Dr. Szalayné Prof. Dr. Sándor Erzsébet, Prof. Dr. Barzó Tímea, Dr. Lilla Garayová, Dr. Katonáné Dr. Pehr Erika, Dr. Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Prof. Dr. Schanda Balázs, Prof. Dr. Wopera Zsuzsa, Dr. Ivan Šimović, Dr. Martin Kornel

moderátorok: Szilágyi János Ede, Márkus Roland, Raposa Bernadett, Raposa Bernadett, Vígh Noémi, Puskás Balázs, Csókay László, Wopera Zsuzsa, Erdősné Szeibert Orsolya Ágnes, Visontai-Szabó Katalin, Agnieszka Tomczewska

témák: Biztonságban az egyházban; Biztonságban, az iskolában; Biztonságban otthon

2022. december 15-16-án a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, a Magyar Összehasonlító Jogi Egyesület és a Gyermekjogokért Egyesület, a Gyermekjogi Napok keretében kétnapos nemzetközi gyermekjogi rendezvénysorozatot szervezett a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. A konferenciát Nemzeti Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alap támogatta. A rendezvénysorozat gerincét a résztvevő gyermek fogalmát a gyermekjogi diskurzusba beemelő ENSZ Gyermekjogi Egyezménye adta. A rendezvénysorozatot kiállítás kísérte, amely gyermekek rajzos és írásbeli gyermekjogi reflexióiból állt.

A kétnapos nemzetközi rendezvény interdiszciplináris napját Dr. Beneda Attila, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg, majd a megjelenteket Dr. Fehérváry Örs Jákó OSB, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora és Dr. Benyusz Márta a Gyermekjogokért Egyesület elnöke köszöntötte.

A köszöntő panelt, Prof. Dr. Szilágyi János Ede, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet vezetője moderálta. A konferencia első napján Csemáné Dr. Váradi Erika, az Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont elnökének előadásában a kommunikáció fontosságáról hallhattunk, majd gyermek – felnőtt kerekasztal beszélgetésre került sor, Raposa Bernadett pszichológus és Márkus Roland piarista szerzetes vezetésével.

Az interdiszciplináris napot a továbbiakban a gyermekek biztonsága tematizálta.

A „biztonságban az egyházban” panelben előadások hangzottak el. Felszólalt Dr. Gájer László, tanszékvezető egyetemi tanár, az Esztergom – Budapesti Főegyházmegye gyermekvédelmi felelőse, Dr. Rihay-Kovács Zita, jogász, a Magyarországi Evangélikus Egyház Személyiségvédelmi Munkacsoport tagja, Dr. Zoran Devrnja, a Szerb Ortodox egyház papja, a Belgrádi Egyetem tanára, Dr. Dobszay Benedek OFM, az Emberi Méltóság Stratégia vezető tanácsadója, szerzetesi kísérője, és Prof. Peter Beer, Pápai Gergely Egyetem, Antropológiai Intézetének professzora.

A „biztonságban az iskolában” panelben Barcsák Marianna, a Katolikus Pedagógiai Intézet intézetvezetője, Uzsalyné Dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára, az Organikus Pedagógia Egyesület elnöke, és Hunyadi Krisztina, a Budapesti Metropolitan Egyetem egyetemi szakvezetője, személyközpontú mediátora osztotta meg gondolatait.

A családban megélt biztonságról Dr. Molnár Balázs a Kopp Mária Kutatóintézet elnökhelyettese, és Dr. Visontai-Szabó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar adjunktusa beszélt.

A helyettesítő védelmi rendszerben megélhető biztonságról szóló kerekasztal beszélgetés résztvevői voltak Dr. Both Éva, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatóhelyettes, Dr. Novák Krisztina, az Integrált Jogvédelmi Szolgálat vezetője, Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója, és Gulyásné Dr. Kovács Erzsébet, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatója.

Az igazságszolgáltatásban résztvevő gyermekek jogáról szóló, „biztonságban a bíróságokon” kerekasztal beszélgetést Dr. Wopera Zsuzsa, az Igazságügyi Minisztérium miniszteri biztosa vezette, részt vettek rajta: Dr. Ocskó Katalin Fővárosi Törvényszék elnökhelyettese, Dr. Várai-Jeges Adrienn Pesti Központi Kerületi Bíróság bírója és Dr. Subasicz Éva, ügyvéd. A témában előadást tartott Ana Samobor a Ljubljanai Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanársegédje.

Az interdiszciplináris napot a gyermek moderátor vezetésével tartott civilkerekasztal zárta, amelyen Dr. Szlankó Viola az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója, Dr. Oláh Lili, a Gyermekjogi Civil Koalíció elnökségi tagja és Máthé Zsuzsa a Szent István Intézet igazgatója válaszoltak a kérdésekre.

A Gyermekjogi Napok rendezvénysorozat december 16-i nemzetközi konferenciáját Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter asszony, Prof. Dr. Szilágyi János Ede a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet vezetője és Prof. Dr. Csák Csilla, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, a Magyar Összehasonlító Jogi Egyesület elnöke nyitotta meg ünnepélyesen.

Ezt követte Prof. Dr. Ton Liefaard, Leideni Egyetem, (Hollandia) Jogtudományi Kar dékán-helyettesének előadása, szakmai nyitóbeszéde a gyermekjogokról és az ENSZ Gyermekjogi Egyezményéről. Ezután a szakemberképzés gyakorlati megvalósulásáról illetve annak kihívásairól tartott előadást Dr. Herczog Mária a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület elnöke, az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának korábbi magyar tagja.

A tematikus szakmai programsorozat a gyermekjogok hármas csoportosítása mentén, a védelem, az ellátás-gondoskodás és a részvétel szekciókból állt.

A védelem panelt Erdősné Prof. Dr. Szeibert Orsolya Ágnes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető, egyetemi tanára moderálta. Szó volt a gyermekjogi ombudsman szerepéről Mikołaj Paweł Pawlak, lengyel gyermekjogi ombudsman előadásában, a kánonjog és a gyermekjogok kapcsolatáról Prof. Dr. Szuromi Anzelm Szabolcs O.Praem, DSc., Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Kánonjogi Posztgraduális Intézet tanszékvezető egyetemi tanára adott áttekintést. A gyermekházasságok történetéről, jelenéről és jövőjéről beszélt Prof. Dr. Suzana Kraljić, a Maribori Egyetem Jogtudományi Karának professzora, majd ezt követően Agnieszka Tomczewska, a lengyel Igazságügyi Minisztérium igazgató-helyettese ismertette a lengyel Igazságügyi Minisztérium jogalkotási kezdeményezéseit a családon belüli erőszak megelőzéséről. Zombory Katarzyna, a Miskolci Egyetem Közép-európai Akadémiájának vezető kutatója a nemzetközi családi mediációról tartott előadást, dr. Lux Ágnes Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa a gyermekek jogorvoslathoz való jogáról beszélt. Andjelija Tasić, a szerbiai Nis Egyetem, Állam- és Jogtudományi Karának tanársegédje a szülői jogoktól való megfosztásról beszélt, Dr. Csalár Dorina a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Gyermekvédelmi Főosztályának munkatársa gyermekvédelem a digitális térben címmel tartott előadást. A panelt zárta Dr. Lápossy Attila Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar egyetemi tanársegédjének előadása.

Az ellátás, gondoskodásról szóló panelben Dr. Visontai-Szabó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar adjunktusának moderálása mellett, a résztvevők a nemzetiségi/kisebbségi gyermekek nevelés-oktatáshoz való jogáról – nemzetközi és magyarországi tapasztalatokról hallhattak Dr. Szalayné Prof. Dr. Sándor Erzsébet, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának nemzetiségi ombudsman helyettesétől, ezután Prof. Dr. Barzó Tímea, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, a Miskolci Egyetem a Közép-európai Akadémia főigazgatója osztotta meg értékes gondolatait a gyermek egészségügyi önrendelkezési joga, különös tekintettel a kötelező védőoltások visszautasításának jogáról. Dr. Lilla Garayová, a szlovákiai Pán-európai Egyetem dékán-helyettese a gyermekek játékhoz való jogáról beszélt, majd: Dr. Katonáné Dr. Pehr Erikaa Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar címzetes egyetemi docense tartotta meg örökbefogadás témájú előadását. A panelt Dr. Agnieszka Wedeł-Domaradzka, a Nagy Kázmér Egyetem Jog- és Közgazdaságtudományi Intézetének egyetemi adjunktusa zárta a gyermekjogok a helyettesítő védelemben témájú előadásával.

A részvétel panelben Prof. Dr. Schanda Balázs alkotmánybíró, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának egyetemi tanára a gyermekek vallásszabadságához való jogáról, Prof. Dr. Wopera Zsuzsa, Igazságügyi Minisztérium miniszteri biztosa a gyermekek véleménynyilvánítási jogának családjogi perekben való erősítéséről beszélt. Dr. Ivan Šimović, a horvát Zágrábi Egyetem, Jogtudományi Karának, egyetemi rendkívüli tanár a gyermek véleménynyilvánítási jogáról a horvát jogban és gyakorlatban Dr. Martin Kornel, a csehországi Masaryk Egyetem Jogtudományi Karának egyetemi docense a gyermekek részvételéről a cseh bíróság szülői felelősséggel kapcsolatos eljárásában tartott előadást.

A sokszínű, tartalmas rendezvény Prof. Dr. Szilágyi János Ede, vezető gondolataival és köszönetnyilvánításával zárult. A rendezvény sikerességét jól mutatja, hogy az előadók, résztvevők, gyerek résztvevők is rendkívül elismerően nyilatkoztak az eseményről, amelyet hasznosnak és hiánypótlónak ítéltek meg. A gyermekjoggal foglalkozók számára e komoly szakmai érdeklődés azt mutatja, hogy az együttgondolkodás ilyen módja és lehetősége kiindulópontja lehet egy jövőbeli rendszeres találkozásnak.

A konferencia programja:

program-magyar

Az előadásokról készült videók magyarul:

A lejátszási lista további elemei:

Az első napról készült képek:

A második napról készült képek:

A kiállításról készült képek:

A kiállítás elemei (1. korcsoport – ovisok):

A kiállítás elemei (2. korcsoport – alsó tagozat):


A konferenciát a Nemzeti Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alap támogatta.

Share This