Publikációk

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet munkatársai által megjelentett összes publikáció listáját a Magyar Tudományos Művek Tárában találhatja meg.

Az Intézet által kiadott folyóirat, a Central European Journal of Comparative Law és annak lapszámai megtekinthetők itt. A folyóiratban megjelenő cikkek elkészítéséhez segítséget nyújtó mintadokumentum letölthető itt.

2021. IV. negyedév

 

2021. III. negyedév
 • Benyusz Márta – Hulkó Gábor: A közösségi médiaplatformok új szabályozásának koncepcionális alapjai Lengyelországban;
 • De Negri Laura: Az egyenlő bánásmód előmozdítását szolgáló szervek összehasonlítása Magyarország és Horvátország viszonylatában. A cikk a Miskolci Jogi Szemle folyóiratba beküldve.
  Összefoglaló
 • De Negri Laura: Köztulajdonban álló gazdálkodó szervezetek adatainak közzététele Németországban és Magyagyarországon–hasonlóságok és különbségek. A publikáció közzétételre benyújtva a Pro Futuro c. folyóirathoz.
  Összefoglaló
 • Hrecska-Kovács Renáta: Szociális biztonság a nemzetközi és a hazai közszolgálatban. Polgári Szemle, 17. évf. 1–3. szám, 2021, 338–347., DOI: 10.24307/psz.2021.0724.
  Összefoglaló
 • Nagy Zoltán – Krajnyák Enikő: Comparative Analysis of the French and the Czech Regulation of the Taxation of Digital Companies (A francia és a cseh digitális szolgáltatási adóra vonatkozó szabályozás összehasonlító elemzése). Lex et Scientia International Journal
  Összefoglaló
 • Nagy Zoltán – Krajnyák Enikő: Questions and Problems Regarding the Taxation of Digital Companies (A digitális cégek adóztatásával kapcsolatos kérdések és problémák). Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica
  Összefoglaló
 • Szegedi László – Dornfeld László – Polgár Zoltán – Teleki Bálint: A GDPR alkalmazásával kapcsolatos első tagállami tapasztalatok – egységes szabályozás, eltérő alkalmazás? Infokommunikáció és jog, 2021. évi 1. szám, 10-16.
 • Szinek Csütörtöki Hajnalka: Gondolatok a szlovák földforgalmi szabályozásról 
  A publikáció közzétételre benyújtva a Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica c. folyóirathoz.
  Összefoglaló
 • Szőke Péter: Végelgyengülésben szenved-e a halálbüntetés? A legsúlyosabb büntetési nem helyzete a világban
  A publikáció közzétételre benyújtva a Publicationes Universitatis Miskociensis – Sectio. Juridica et Politica c. folyóirathoz.
  Összefoglaló
2021. II. negyedév
2020 november
2020 október
2020 szeptember
2020 augusztus
2020 június
2020 május
2020 március