Publikációk

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet munkatársai által megjelentett összes publikáció listáját a Magyar Tudományos Művek Tárában találhatja meg.

Az Intézet által kiadott folyóirat, a Central European Journal of Comparative Law és annak lapszámai megtekinthetők itt. A folyóiratban megjelenő cikkek elkészítéséhez segítséget nyújtó mintadokumentum letölthető itt.

2021. III. negyedév
  • Nagy Zoltán – Krajnyák Enikő: Comparative Analysis of the French and the Czech Regulation of the Taxation of Digital Companies (A francia és a cseh digitális szolgáltatási adóra vonatkozó szabályozás összehasonlító elemzése). Lex et Scientia International Journal
    Összefoglaló
  • Nagy Zoltán – Krajnyák Enikő: Questions and Problems Regarding the Taxation of Digital Companies (A digitális cégek adóztatásával kapcsolatos kérdések és problémák). Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica
    Összefoglaló
2021. II. negyedév
2020 november
2020 október
2020 szeptember
2020 augusztus
2020 június
2020 május
2020 március