Ausztrália, Új-Zéland, Óceánia – Domaniczky Endre írása

2022. június 30.

Hosszú előkészítő munkát követően 2022 elején megjelent a Vigilia Ausztráliáról és Óceániáról szóló tematikus száma, melynek bevezető tanulmányát kollégánk, Domaniczky Endre készítette.

A Mádl Ferenc Intézet, amely megalakulásától kezdve elkötelezett a kisebbségi jogok, valamint a diaszpóra-kutatás jogi jelentőségű kérdéseinek vizsgálata iránt, 2022 tavaszán e témákat nemzetközi szakértők bevonásával külön konferencia keretében fogja megvitatni .Domaniczky Endrének a dél-csendes óceáni térséggel és az ottani magyar kisebbséggel foglalkozó írását e konferenciára készülve teljes terjedelmében közöljük.

Share This