A polgári jog kodifikációja: Értékelés, reformok, lehetőségek

2023. április 24.

A magyar polgári törvénykönyvet 10 évvel ezelőtt fogadták el. A kódex erősen épít a hagyományokra, de ahol szükséges volt, ott a megújulás és az innováció útját választotta. Magyarországon több rendezvényen értékelik a Polgári Törvénykönyv alkalmazásának tapasztalatait.

A magyar Polgári Törvénykönyv bevezetésének évfordulója alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztálya, a Közép-Európai Akadémia és a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet „A polgári jog kodifikációja: Értékelés, reformok, lehetőségek” címmel nemzetközi konferenciát szervezett 2023 május 18-19-én.

A konferencia sajátos tematikájú, célja, hogy áttekintse a magánjogi kodifikáció jelenlegi helyzetét, az elmúlt évtizedek reformjait, a jelenlegi kihívásokat és a tervezett reformokat néhány európai országban.

Share This