A tavalyi évben emlékezett a világ magyarsága a trianoni békeszerződés megkötésének centenáriumáról

2022. június 27.

Az elmúlt évben a megemlékezések között több esszé, sajtótermék foglalkozott az I. világháborút lezáró békerendszerrel, elemezve a trianoni tragédia tanulságait és okait. A trianoni békeszerződés centenáriumi évét követően – amely esztendő a koronavírus-járvány miatt a megemlékezéseket a vártnál csendesebb mederbe terelte – jó alkalom kínálkozott a megemlékezések által felvetettek konstruktív árnyalására, olyan körülmények kiemelésére, amelyek más megvilágításba helyezhetik a trianoni sorsforduló okait.

A Dr. Fazakas Zoltán József által írt tanulmány elsősorban jogtörténeti szempontból kíván válaszolni különösen a magyar politika dualizmus kori kritikáira, amelyek klisészerűen ismétlik meg azon tételeket, amelyek ma is meggátolják a korabeli események tárgyilagos megítélését.

Share This