Current Problems of „Limited Liability Company“ Regulation. Competitiveness of the LLC Models

2022. június 23.

2019. dec. 4-én került megrendezésre Intézetünk első angol nyelvű konferenciája, melynek témája a korlátolt felelősségű társaságok szabályozásának aktuális problémái, illetve a kft. modellek versenyképessége volt (Current Problems of „Limited Liability Company“ Regulation. Competitiveness of the LLC Models).

A konferencián bemutatásra kerültek a belga, francia, horvát, szlovén, szlovák, szerb, valamint a román és a magyar társasági jog vonatkozó normái, elsősorban a jelenleg fennálló szabályozás problémáira, a korlátolt felelősségű társaságok reformjának lehetőségeire, a jogi innovációra koncentrálva. Neves külföldi és belföldi előadók vitatták meg a korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó alapvető dilemmákat.

Minden előadást vita és megbeszélés követett, amelyek célja és eredménye az egyes jogrendszerek összehasonlítása volt, különös tekintettel a rendkívül újnak és úttörőnek számító belga társasági jogi reformra, illetve a Franciaországban bevezetett és sikertörténetnek bizonyult egyszerűsített részvénytársaságra. Az egyszerűsített részvénytársaság olyan új társasági típus, amelynek magyarországi bevezetése is megfontolás tárgyát képezheti.

A konferencián a következő tárgykörök kerültek megvitatásra:

 • a kft. diszpozitív és kógens szabályozása; milyen kérdéseket szabályoznak kógens normákkal az egyes államok;
 • a digitalizáció hatása és a társasági jog digitalizálására vonatkozó jövőbeni tervek;
 • az üzletrészek hitelbiztosítékként történő felhasználása;
 • az üzletrészek átruházásának szabályai a társaságon kívüli személyekre;
 • a tagok személyes tartozásaiért az üzletrészek végrehajtás alá vonhatóak-e;
 • milyen a vezető tisztségviselők társaság irányába fennálló felelőssége és ez hogyan jelentkezik a gyakorlatban;
 • van-e szabályozás és bírósági gyakorlat a felelősségáttörés intézményével kapcsolatban;
 • egyszemélyes kft. sajátos kérdései (például a társaságirányításban aktívan részt vevő tag de facto ügyvezetőnek minősíthető-e;
 • melyek a társasági döntéshozatal mechanizmusai és létezik-e e vonatkozásban reformigény;
 • mi történik abban az esetben, ha a kft.-nek két tagja van egyenlő üzletrésszel és döntésképtelenség alakul ki;
 • melyek a tőkekövetelmények és a tőkevédelmi szabályok, illetve milyen a tőkevédelmi szabályok gyakorlati hatékonysága;
 • léteznek-e sajátos kisebbségvédelmi szabályok a kft. kapcsán a vizsgált jogrendszerekben;
 • egyszemélyes kft. alapíthat-e újabb egyszemélyes kft.-t;
 • milyen aktuális viták és reformjavaslatok léteznek az egyes államokban a kft. szabályozása kapcsán.

A rendezvény hozzájárult a Ptk. rendelkezéseinek tágabb kontextusba történő helyezéséhez, potenciális fejlesztési irányok azonosításához, szakmai színvonalát valamennyi előadó rendkívül magasnak értékelte. A konferencia előadásainak szerkesztett változata nyomtatásban is meg fog jelenni.

Share This