A 800 éves Aranybulla jogtörténeti jelentősége

dátum: 2022. március 09.

helyszín: Magyar Tudományos Akadémia (Budapest V. Széchenyi István tér 9.) Felolvasótermében

előadók: -

moderátorok: -

témák: -

Az eseményen való részvétel oltási igazolvány meglétéhez, továbbá előzetes regisztrációhoz kötött.

Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Jogtörténeti Albizottsága,

a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet (MFI) és

az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)

tudományos konferenciát szervezett

2022. március 9-én, a Magyar Tudományos Akadémia (Budapest V. Széchenyi István tér 9.) Felolvasótermében.

Program

10.00-10.30 A konferencia megnyitása, a résztvevők köszöntése:

Trócsányi László CSc egyetemi tanár, az MFI Tiszteletbeli elnöke, a Magyar Jogász Egylet elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora

Levezető elnök: Mezey Barna DSc egyetemi tanár, ELTE ÁJK, az MTA IX. osztály Jogtörténeti Albizottságának elnöke, az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport vezetője

10.30-10.50 Az európai jogtörténelem fősodrában: a magyar Aranybulla

Balogh Elemér PhD egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem

10.50-11.10 Pest és Buda városok egy és ugyanazon Aranybullája

Blazovich László DSc professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem

11.10-11.30 II. András Aranybullájának magánjoga

Homoki-Nagy Mária PhD egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem

11.30-11.50 Az 1222. évi Aranybulla, mint a történeti alkotmányunk vívmánya

Horváth Attila PhD egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

12.00-13.00 szünet, büféebéd

13.00-13.20 Az Aranybulla ellenállási záradéka és a nemesi vármegyék rendelet-félretételi (vis inertiae) jogosultsága

Stipta István DSc egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem

13.20-13.40 Az erdélyi szászok arany szabadságlevele (1224) és annak hatása a közösség hetedfélszázados történetére

Szabó Béla CSc egyetemi tanár, Debreceni Egyetem

14.00-14.20 A történeti alkotmány vívmányai és az Aranybulla

Szabó István PhD egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

14.20-14.40 Fejedelemválasztási feltételek Erdélyben

Veress Emőd PhD egyetemi tanár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár

14.40-15.00 A „Dán Aranybulla”: az V. Erik király által 1282. július 29-én aláírt håndfæstning

Képes György PhD habilitált egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem

15.00-15.10 Zárszó:

Szilágyi János Ede PhD egyetemi tanár, az MFI vezetője, Miskolci Egyetem

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet közszolgálati tevékenysége értelmében az eseményről kép-, hang-, és videófelvétel készült, melynek célja az Intézet eseményeinek megörökítése, valamint a rendezvények lebonyolításának igazolása. Az elkészült felvételek az Intézet online felületein (weboldal, Youtube-csatorna, Linkedin, Twitter) kerülhetnek megjelenítésre.

(Forrás: MTI/Kovács Attila)

Share This