A digitális platformok és a közösségi média hatása a véleménynyilvánítás szabadságára és a pluralizmusra – a dezinformáció elleni jogintézmények

dátum: 2021. szeptember 01.

helyszín: Jogi és Közigazgatási Kar S. Wyszyński Bíboros Egyetem, Varsó

előadók: Dr. hab. Marcin Wielec

moderátorok: -

témák: -

Dr. hab. Marcin Wielec (WPiA UKSW/IWS) a Közép-európai Professzorok Hálózatának képviselőjeként, amelynek keretében a „A digitális platformok és a közösségi média hatása a szólásszabadságra és a pluralizmusra” témakörrel foglalkozó kutatócsoport vezetője, e minőségében részt vett a Krynica Zdrójban megrendezett rangos nemzetközi fórumon – Cybersec CEE Regions & Cities 2021. Érdemes kiemelni, hogy ez a fórum a lengyelországi tudományos rendezvények sorában a modern technológiák, a jog és a gazdaság kutatásával foglalkozó tudósok és gyakorlati szakemberek éves, kivételes presztízsű nemzetközi találkozója. Idén a CYBERSEC CEE Regions & Cities 2021 fórumot „Az értékeken alapuló digitális világ felé” jelmondat jegyében rendezték meg. A CYBERSEC korábbi rendezvényeit többek között Krakkóban, Katowicében, Varsóban, Brüsszelben, Washingtonban stb. tartották. Minden évben európai politikai döntéshozók, transzatlanti szervezetek képviselői, biztonsági szakemberek és technológiai szakértők, jogászok és közgazdászok gyűltek össze. A fórum célja minden alkalommal a közép- és kelet-európai régióközi kapcsolatok erősítése. A konferencia során számtalan politikai, tudományos és gazdasági kapcsolat jön létre, amelyek aztán a jogrendszerek modernizálásában, az új technológiák kezelésében, a partnerségben és a kiberbiztonsági politikában nyilvánulnak meg a közép- és kelet-európai régióban. A fórum idei vendégei között volt a Lengyel Köztársaság elnöke – Andrzej Duda.

Mivel az álhírek a közelmúltban a kommunikáció jelentős elemévé váltak, a fórum egyik szakértői vitafóruma a dezinformáció-ellenes jogi szabályozásokról szólt. Ezen a panelen személyesen vett részt Dr. hab. Marcin Wielec a Közép-európai Professzorok Hálózatának képviseletében, amelynek keretében egy olyan kutatócsoportot vezet, amely „A digitális platformok és a közösségi média hatása a véleménynyilvánítás szabadságára és a pluralizmusra” témában végez elemzéseket. A panelbeszélgetés során Dr. hab. Marcin Wielec az álhírek jelenségével kapcsolatos büntetőjogi elemzéseket mutatott be. Meghatározta az álhírek jogi szabályozásának szükségessége tekintetében a különleges jog jelentőségét, és bemutatta az álhírek jogi felelősségi típus szerinti osztályozását. Wielec professzor az álhírekkel kapcsolatban a Közép-európai Professzorok Hálózata keretében „A digitális platformok és a közösségi média hatása a véleménynyilvánítás szabadságára és a pluralizmusra” témakörrel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó kutatócsoportban végzett kutatás eredményeként levont összes következtetést bemutatta.

Dr. hab. Marcin Wielec ebben a panelben hangsúlyozta, hogy a büntetőjognak a legfontosabb álhírekkel, azaz az állam biztonságát veszélyeztető dezinformációval kell foglalkoznia. Inkább más jogágaknak, például a közigazgatási jognak vagy a polgári jognak kellene kezelnie a kisebb jelentőségű dezinformációs eseteket. Hozzátette azt is, hogy annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy lehet-e büntetni az álhíreket, egyensúlyt kell teremtenie a véleménynyilvánítás szabadságának alkotmányos értékét és az álhír-bűncselekményt érintő konkurálása vonatkozásában. A dezinformációnak a büntetőjog rendszerébe való bevonását az ilyen típusú bűncselekményt megvalósító magatartások katalógusának felállításával kell kezdeni. Problémát jelent az álhír meghatározása, és minden bizonnyal nehéz lesz bizonyítani ezt a fajta esetleges bűncselekményt egy büntetőeljárás során, ugyanis ebben a vonatkozásban a jelenlegi lengyel büntetőjog még nincsen felkészülve. A meglévő jogintézmények lehetővé teszik a dezinformációval kapcsolatban jelentkező veszélyek egy része elleni küzdelmet, azonban hatékonyságukat újra kell elemezni és a mai kor követelményeihez kell igazítani. Nem maradhatunk az analóg korszak jogrendszerénél. A fő probléma az, hogy a lengyel polgári, közigazgatási és büntetőjog az álhírek elleni küzdelem területén nem igazodik a mai digitális kommunikációs intézményekhez és a kapcsolódó társadalmi változásokhoz.

Érdemes kiemelni, hogy az idei fórumon közvetlenül mintegy 600-an, online pedig 1500-an vettek részt.

A rendezvényt a Közép-európai Professzorok Hálózata 2021 keretében rendezték meg a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet koordinálásával.

Share This