A magyar Btk 10. Éve – Európai kihívások, Közép-európai válaszok a 21. század bűnügyi tudományában

dátum: 2022. november 08. - 2022. november 09.

helyszín: Kúria, díszterem, Budapest

előadók: Dr. Pintér Sándor, Prof. Dr. Polt Péter, Prof. Dr. Czine Ágnes, Dr. Senyei György, Dr. Csák Zsolt, Dr. Kónya István, Schmehl János, Dr. Bánáti János, Dr. Marek Kordík, Prof. Dr. Věra Kalvodova, Prof. Dr. Marek Fryšták, Prof. Dr. Marcin Wielec, Dr. Cristian Mihes, Ivana Radisavljević, Dr. Miha Šepec, Maja Kotnik, Dr. Marta Dragičević Prtenjača, Prof. Dr. Herke Csongor DSc, Prof. Dr. Tóth Mihály, Prof. Dr. Szomora Zsolt, Dr. habil. Bartkó Róbert, Prof. Dr. Róth Erika, Dr. habil. Madai Sándor, Prof. Dr. Jacsó Judit, Dr. Udvarhelyi Bence, Prof. Dr. Kerezsi Klára, Csemáné Dr. Váradi Erika

moderátorok: Prof. Dr. Szilágyi János Ede, Dr. Jancsó Gábor, Prof. Dr. Barabás Andrea Tünde

témák: A Magyar Büntető Törvénykönyv 10 éve; A Magyar Büntető Törvénykönyv regionális keretrendszerben - a kriminálpolitika közép-európai iránya; A Magyar Büntető Kódex – A 21. Század európai kihívásai a nemzetközi és regionális keretben

A Kúria dísztermében került megrendezésre 2022. november 8. és 9. napján a Magyar Büntető Törvénykönyv megszületése 10. évfordulójának alkalmából a modern magyar büntetőjog helyzetét átfogóan értékelő konferencia. A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet szervezésében és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának támogatásával lebonyolított eseményen a hallgatóság általános képet kaphatott a magyar büntetőjog status quo-ján kívül a közép-európai régió államainak helyzetéről, valamint a legújabb kriminológiai tendenciákról.

A programsorozatot Dr. Varga Judit, igazságügyi miniszter, valamint Prof. Dr. Patyi András, a Kúria elnökhelyettese nyitotta meg. A Prof. Dr. Szilágyi János Ede (MFI, igazgató; egyetemi tanár, Miskolci Egyetem) által moderált I. panel Pintér Sándor, belügyminiszter előadásával kezdődött, melyben a nyomozó hatóság tapasztalatait osztotta meg a 10 éves kódex kapcsán.

Miniszter Urat követően Prof. Dr. Polt Péter, legfőbb ügyész és Prof. Dr. Czine Ágnes, alkotmánybíró osztották meg tapasztalataikat és meglátásaikat az ügyészség és az alkotmánybíróság szemszögéből, az eredmények mellett hangsúlyozva a jövőbeli kihívásokat. Dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a büntető bírák képzésének és továbbképzésének egyes aspektusaira hívta fel a figyelmet az új törvény tükrében. Dr. Csák Zsolt A Kúria Büntető Kollégiumának kollégiumvezetője rövid áttekintést nyújtott a Kúria jogegységesítő tevékenyégéről a hatályos Btk. vonatkozásában. Dr. Kónya István, az Igazságügyi Minisztérium miniszteri biztosa a Btk. gyakorlati előnyeit emelte ki a bűnözési statisztikák pozitív irányú változásainak bemutatásával. Schmehl János, vezérőrnagy, büntetés-végrehajtási főtanácsos, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese a szigorodó büntetőpolitika büntetés-végrehajtásra gyakorolt hatásairól tartott előadást. A panelt lezárandó Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke osztotta meg védői perspektívából egyes gyakorlati tapasztalatait.

A II. panel Dr. Jancsó Gábor, büntetőjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár vezetése alatt zajlott, mely során a közép-európai tudományos együttműködésben résztvevő államok jeles kutatói számoltak be a saját hazájuk főbb büntetőjogi és büntetőpolitikai jellemzőiről, így Szlovákiáról Dr. Marek Kordík (egyetemi docens, Comenius Egyetem), Csehországról Prof. Dr. Věra Kalvodová (tanszékvezető egyetemi tanár, Masaryk Egyetem) és Prof. Dr. Marek Fryšták (dékánhelyettes, Masaryk Egyetem), Lengyelországról Prof. Dr. Marcin Wielec (dékánhelyettes, Stefan Wyszyński Bíboros Egyetem), Romániáról Dr. Cristian Miheș (dékán, Nagyváradi Egyetem), Szerbiáról Ivana Radisavljević (egyetemi tanársegéd, Belgrádi Egyetem), Szlovéniáról Dr. Miha Šepec (egyetemi docens, Maribori Egyetem) és Maja Kotnik (PhD hallgató, Maribori Egyetem), valamint Horvátországról Dr. Marta Dragičević Prtenjača (egyetemi docens, Zágrábi Egyetem) mutatott be rövid áttekintést. A konferencia első napját Prof. Dr. Herke Csongor DSc (tanszékvezető egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem) Magyarország büntetőjogát és büntetőpolitikáját összegző prezentációja, illetve Prof. Dr. Szilágyi János Ede szavai zárták.

A konferencia III. panelja a második nap keretében zajlott Prof. Dr. Barabás Andrea Tündének, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatójának moderálása alatt. Elsőként Prof. Dr. Tóth Mihály DSc (egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem) reflektált az elmúlt évtizedben elért fejlődésre a büntetőjog-tudomány területén, továbbá felvázolta a lehetséges irányvonalakat.

Prof. Dr. Szomora Zsolt (intézetvezető-helyettes egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem) az elmúlt évek büntetőjogi tárgyú törvénymódosításait előidéző, újszerű bűnözési tendenciákra hívta fel a figyelmet. Dr. habil. Bartkó Róbert (egyetemi docens, Széchenyi Egyetem) a terrorizmus elleni büntetőjogi fellépés eszközei kapcsán végzett összehasonlító kutatásának eredményeiről számolt be. Prof. Dr. Róth Erika (intézetvezető egyetemi tanár, Miskolci Egyetem) a hatályos büntetőeljárási törvény vonatkozásában beszélt a kényszerintézkedések rendszerének nóvumairól. Dr. habil. Madai Sándor (tanszékvezető egyetemi docens, Debreceni Egyetem; egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem) a gazdasági büntetőjog tekintetében ismertette a közép-európai államok egyes hasonló és különböző vonásait. Prof. Dr. Jacsó Judit (tanszékvezető egyetemi tanár, Miskolci Egyetem) és Dr. Udvarhelyi Bence (egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem) az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, ezen belül a pénzmosás elleni harcot helyezték prezentációjuk középpontjába. Prof. Dr. Kerezsi Klára DSc (egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem) a közép-európai államok bűnügyi politikájának hasonlóságait osztotta meg a hallgatósággal. Végül Csemáné Dr. Váradi Erika (egyetemi docens, Miskolci Egyetem) tartott előadást az elmúlt 30 év társadalmi kihívásairól és az ezekre adott büntetőjogi reakcióról interdiszciplináris megközelítésben.

A rendezvény Prof. Dr. Szilágyi János Ede gondolataival és köszönetnyilvánításával zárult. Az esemény sikerességét jól mutatja, hogy az előadók és a hallgatóság között élénk párbeszéd alakult ki egyes kérdések kapcsán a diszkusszió során és az előadások között egyaránt, mely termékeny táptalaja lehet a jövőbeli összehasonlító büntetőjogi munkáknak.

Az esemény programja:

Az előadásokról készült videók magyarul:

Videó: Nextage Productions Kft.

A lejátszási lista további elemei:

Az első napról készült képek:

A második napról készült képek:

Share This