Azonos nemű partnerség jogi szabályozása Horvátországban

dátum: 2021. május 31.

helyszín: Jogi Kar, Zágrábi Egyetem

előadók: Aleksandra Korać Graovac

moderátorok: -

témák: Azonos nemű partnerség jogi szabályozása Horvátországban

Az előadás az azonos nemű partnerségek (élettársi kapcsolatok) jogi szabályozását mutatta be Horvátországban 2003-tól napjainkig. 2003-ban az azonos neműek életközösségéről szóló törvény szűk körű joghatásokat szabályozott: kölcsönös tartási és vagyoni kapcsolatokat, a házasságon kívüli életközösségek szabályozásához hasonlóan.

2014 elején, az első népszavazást követően a Horvát Köztársaság alkotmányába bekerült a heteroszexuális házasság elve. A homoszexuálisok házasságának alkotmányos tiltását követően a baloldali kormány hatályba léptette az élettársi kapcsolatról szóló törvényt. Bevezette a bejegyzett és a be nem jegyzett élettársi kapcsolatot, mindkettő szinte teljes mértékben a házassággal egyenértékű a magánjogban és a közjogban is.

Az élettársi kapcsolatukat bejegyeztetni kívánó élettársaknak nem kell horvát állampolgároknak lenniük, és a külföldön azonos neműként házasságot kötő horvát állampolgároknak joguk van ahhoz, hogy házasságukat azonos neműek élettársi kapcsolataként jegyezzék be.

A családalapításhoz való joggal kapcsolatban az élettársak nem lehetnek az orvosilag elősegített nemzés kedvezményezettjei, és a családjogi törvény rendelkezései értelmében nem fogadhatnak örökbe közösen gyermeket. Mindazonáltal az azonos neműek közötti élettársi kapcsolatról szóló törvény lehetővé teszi, hogy a biológiai szülő élettársa, azaz a gyermek örökbefogadó szülője, szülői felelősséget gyakoroljon élettársa gyermeke felett, vagy „partneri gondoskodásra” legyen jogosult. Mindkét intézménynek bírósági határozaton kell alapulnia. Az első intézmény lehetőséget nyit arra, hogy a gyermekről három személy gondoskodjon: a biológiai szülők és az egyikük élettársa, a második pedig az adoptio minus prey-t képviseli, más megnevezés alatt.

2020-ban a közigazgatási bíróság contra legem – a nevelőszülőségről szóló törvény – engedélyezte, hogy az élettársak nevelőszülők lehessenek, 2021-ben pedig úgy döntött, hogy az élettársaknak hozzáférést kell biztosítani az örökbefogadói képesség elbírálására irányuló eljáráshoz, még akkor is, ha a családjogi törvény nem biztosítja számukra az örökbefogadó szülői státuszt.

2020-ban 66 élettársi kapcsolatot jegyeztek be a Horvát Köztársaságban.

Az előadás a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet által koordinált Közép-európai Professzorok Hálózatának disszeminációs rendezvényeként került megrendezésre.

Az előadásról készült videó:

Share This