Fenntartható finanszírozás az európai jogrendszerben

dátum: 2022. április 29. - 2022. április 30.

helyszín: Magyar Tudományos Akadémia (Budapest V. Széchenyi István tér 9.)

előadók: Pierre-Henri Conac, Jens Ekkenga, Tekla Papp, János Dúl, Christoph van der Elst, Martin Winner, Philip Fidler, Krzysztof Oplustil, Marco Lamandini, Emőd Veress, Felix Mezzanotte, David Pérez Millán, Eva Recamán Grana, Erik Lidman, Karsten Engsig Sorensen, Jan Mazur

moderátorok: Emőd Veress

témák: Fenntartható finanszírozás

A konferencia célja az volt, hogy összehasonlítsa az Európai Bizottság “Green New Deal” elnevezésű számviteli és tőkepiaci szabályozásának a tagállami jogokra gyakorolt hatásait. A fő kérdés a következő volt: alkalmasak-e ezek a szabályozások arra, hogy a tőkeáramlást úgy irányítsák, hogy a reálgazdaságban is megvalósuljon a “fenntarthatósági hatás” (az ESG doktrína értelmében)?

2022. április 29-30-án a Magyar Tudományos Akadémián konferenciát tartottak “Fenntartható pénzügyek az európai jogrendszerekben” címmel. A rendezvény ötletgazdái Prof. Dr. Jens Ekkenga (Justus Liebig Egyetem, Giessen) és Prof. Dr. Martin Winner (WU, Bécs) voltak. Az esemény a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet szervezésében valósult meg, az Intézetet Prof Dr. Veress Emőd képviselte. A konferencia célja az volt, hogy összehasonlítsa az Európai Bizottság “Green New Deal” elnevezésű számviteli és tőkepiaci szabályozásának a tagállami jogokra gyakorolt hatásait. A fő kérdés a következő volt: alkalmasak-e ezek a szabályozások arra, hogy a tőkeáramlást úgy irányítsák, hogy a reálgazdaságban is megvalósuljon a “fenntarthatósági hatás” (az ESG doktrína értelmében)? A felkérésnek eleget téve 14 tagállam neves képviselője mutatta be országjelentését, Prof. Dr. Pierre-Henri Conac (Max Planck Intézet Luxembourg) pedig vitaindító előadásának keretében áttekintést nyújtott az európai szabályozásokról és a továbbfejlesztési lehetőségekről.

Az országjelentések az európai jogra koncentrálódtak, ezen belül pedig a következő témákat érintették: (1) fenntartható tulajdonosi vagy részvényesi irányítás; (2) fenntartható alapirányítás; (3) fenntartható termékirányítás; (4) fenntartható pénzügyi szolgáltatásirányítás (a terminológiáról lásd Ekkenga, WM 2020, 1664 ff.). Mindenütt hasonló problémákat azonosítottak. Például a vizsgált szabályozások mindegyike ösztönzi a vertikális és horizontális együttműködést, ami felveti a kérdést, hogy a részvényesi szintű “stewardship” gyakorlat nem jelentheti-e a “közös megegyezéssel való fellépés” és így akár a felvásárlási jog szerinti kötelező ajánlat kockázatát. A szavazati jogok felhasználásával történő befolyásolás fogalma nem alkalmas a vállalatcsoporton belüli hatalmi viszonyokra. Szintén általános problémát okoznak a teljesen megoldatlan trösztellenes portfólió-társaságok közötti versenyre irányuló veszélyek. Ezt a nézetet a Német Monopólium Bizottság is osztani látszik. Ezen túlmenően a fenntarthatósági jelentéstétel egyszerűsítése érdekében a “címkézés” irányába mutató tendenciát többen is kritikusan szemlélték, különösen a magán “címkézési szolgáltatók” lehetséges összeférhetetlensége miatt. Ezzel kapcsolatban mindvégig hangsúlyozták a “green washing” gyakorlatának problémáját – de azt is, hogy sem az európai, sem a nemzeti jogalkotóknak nincs kielégítő válaszuk a probléma megoldására.

A konferencia a közös vonások mellett érdekes különbségekre is rávilágított: ezek az alapvető különbségek elsősorban az érintett gazdaságok eltérő reálszerkezetéből adódnak, és elsősorban a “nagyobb” és a “kisebb” gazdaságok között figyelhetők meg. Utóbbiakban nemcsak a közvetlenül érintett vállalatok száma kisebb (mivel tőzsdén jegyzettek), hanem gyakran az európai követelmények célzott végrehajtásához szükséges adminisztratív erőforrások is hiányoznak. Ennek következtében bizonyos kérdések, amelyek a nagyobb országokban, például Németországban, Franciaországban, Olaszországban vagy Spanyolországban élénk vita tárgyát képezik, a “kisebb” tagállamokban eleve nem merülnek fel. Ezzel szemben olyan vitaterek nyílnak meg, amelyek a “nagyobb” tagállamokban kevés figyelmet kaptak. Ezek például a tőzsdén jegyzett anyavállalatok ESG-szabályozásának a tőzsdén nem jegyzett leányvállalatokra gyakorolt közvetett hatását érintik. Más kérdéseket is azonosítottak, amelyek egyelőre teljesen a kutatáson kívül maradnak: ilyen például a bankok szerepe az “ESG-hitelfeltételek” összefüggésében, ahol már az empirikus adatok gyűjtése is problémát jelent. Az is nyitott kérdés maradt, hogy hogyan kezeljük az olyan “hibrid formákat”, mint a tőzsdén jegyzett részvénytársaságok, amelyek többségi tulajdonosa nem tőzsdei részvényes.

Az összefoglalót írta:
Björn Schneider

A konferencia programja:

A konferenciáról készült képek:

A konferencián készült videók:

Share This