Lélekben együtt: a családok nemzetközi napján

dátum: 2021. május 15.

helyszín: Zágráb

előadók: Aleksandra Korac Graovac

moderátorok: -

témák: Lélekben együtt: a családok nemzetközi napján

A Lélekben együtt egy tv-műsor, amely támogatja a vallásszabadságot, a kultúrát és a hagyományos családi értékeket. Aleksandra Korac Graovac professzort – Zágrábi Egyetem, Jogi Kar – vendégként hívták a műsorba, arra tekintettel, hogy május 15-ét az ENSZ a család nemzetközi napjává nyilvánította. A cél a tudatosság növelése volt abban a tekintetben, hogy a társadalom miként védi a családot, mint a társadalom alapvető egységét. A műsorvezető és a vendég – aki a családjog professzora – arról beszélgettek, hogy hol helyezkedik el a család a fontossági skálán napjainkban. Korac Graovac kifejtette, hogy a 2017-ben lefolytatott Európai Értékrend Kutatás tanúsága szerint a család magas vagy nagyon magas értéket képvisel a társadalomban. Horvátországban a megkérdezettek 98,5%-a válaszolta azt, hogy a család fontos vagy nagyon fontos számukra. Ez nemcsak Horvátországra igaz, hanem az összes többi európai államra is. Más egyéb értékek tekintetében – úgy, mint gyermek, munka, házasság – az eredmények különböznek Észak- és Dél-Európában. Ezek az eredmények arra kötelezik a jogalkotót, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzen a családok védelmére, hiszen a család egy közös érték minden államban.

Prof. Korac Graovac rámutatott arra, hogy kevés széleskörű tudományos kutatás folyik a családok témakörében, valamint a társadalom nem eléggé elkötelezett a családok védelme érdekében. Rámutatott és kihangsúlyozta, hogy az egyik legértékesebb széleskörű kutatást a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet – Budapest, Magyarország – végzi, amely szervezi és finanszírozza a közép-európai családjogi professzorokat. Egy nagyszabású projektet vezetnek, melyben azt kutatják, miként lehet jogi eszközökkel védeni a családokat, az értékeket tiszteletben tartva, egy adott jogrendszerben. A kutatás 2021 elején kezdődött, még csak az egyharmada készült el, nagyon érdekes lesz látni, hogy a Közép Európai Professzori Hálózat milyen megállapításokra jut majd. A kutatások eddig arra korlátozódtak, hogy meghatározzák a lényeges vizsgálandó családjogi témákat az egyes országokban. Továbbá Prof. Korac Graovac kifogásolta, hogy Horvátországban nem jött létre tudományos családjogi kutatóközpont, mely szintén arra utal, hogy hiányzik a szükséges tudatosság a család, mint társadalmi jelenség vizsgálatára és hatékony védelmére. Legutóbb 2003-ban – két évtizeddel ezelőtt – fogadtak el családjogi témájú irányelveket.

2015-ben változott utoljára a családjogi törvény, miután az alkotmánybíróság 2014-ben – európai tendenciák hatására – felfüggesztette azt. A család hagyományos megfogalmazása miatt a családjogi törvénytervezet már a legelején megbukott.

Prof. Korac Graiovac kifejtette, hogy ha a Horvát Köztársaság alkotmánya értelmében a családot az állam megkülönböztetett védelemben részesíti, akkor a családfogalom értelmezésének alkotmányos közegben is szűkre szabottnak kell lenni. Az azonos nemű partnerekre külön szabályozás vonatkozik, a családi élet fogalmi körébe ők is beletartoznak, tehát a családjogi törvényben meghatározott családfogalom nem sérti a jogaikat. Mindenesetre nem könnyű feladat a család fogalmát definiálni, tekintettel arra, hogy a társadalmi valóság különbözik attól, amit mi ideális esetben szeretnénk. Az államnak kötelessége mindent elkövetni annak érdekében, hogy segítse a családokat abban, hogy együtt maradjanak erőszak és egyéb problémák nélkül. Egyébként nem minden család élvez védelmet. Ha egy poligámián alapuló család szeretne Európában egyesülni, mindössze egy nőt hozhatnának magukkal.

A tévéműsor egy másik részében arról beszélgettek, miként lehetne védeni a családokat, a közelmúltban történt súlyos családon belüli erőszakos esetek tükrében. Ebben a vitában a szülők jogait nem lehet figyelmen kívül hagyni, különösen, ha a problémákat a szegénység okozza. Kritizálták a szociális munkások nehéz helyzetét, akikre a nyilvánosság nyomást gyakorol, mert nem végzik megfelelően a munkájukat. Hangsúlyozták, hogy a családi központokat meg kell reformálni.

Mivel a tévéműsor szerkesztése során fontos szerepe van a vallásnak, a vallási közösségeknek a családok védelmében betöltött lehetséges szerepe is szóba került a beszélgetés során.

Az interjúról készült felvétel:

Share This