Lengyel házassági jog a társadalmi változások és az európai jogfejlődés tükrében

dátum: 2021. május 26.

helyszín: Adam Mickiewicz Egyetem, Oktatástudományi Kar

előadók: Dr. hab. Prof. Marek Andrzejewski

moderátorok: -

témák: Lengyel házassági jog a társadalmi változások és az európai jogfejlődés tükrében

A webinárium a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet által koordinált, Közép-európai Professzori Hálózat projekt részeként került megrendezésre.

A webináriumon az Adam Mickiewicz Egyetem Oktatástudományi Kar munkatársai és hallgatói vehettek részt.

Összefoglaló

A szeminárium során áttekintésre kerültek azok az európai társadalmi változások, amelyek hatással vannak a házasság értelmezésére. Az előadás hipotézise azon a megfigyelésen alapul, amely szerint aggasztó tendencia figyelhető meg a házasság intézményének leértékelésében, mind a házasságkötést, mind a válást illetően. Könnyen kimutatható, hogy a házasság státuszának megkérdőjelezéséhez vezetnek azon új jogszabályok, amelyek látszólag azt sugallják, hogy a házasság egy olyan életforma, amelyhez nemtől, mentális állapottól, fogyatékosságtól és egyes kultúrákban az életkortól függetlenül mindenkinek joga van. Egy másik tényező, amely rontja a házasság státuszát, és más szemszögből egészíti ki az előző megközelítést, a házasság megszüntetésének egyszerű eljárása. A legtöbb nyugati országban a válási eljárás jelentősen leegyszerűsödött, mivel a házasságot az egyik házastárs által benyújtott kérelem alapján lehet felbontani, és nincs szükség a felbontás feltételeinek vizsgálatára. Tekintettel az ilyen egyszerűsített eljárásra, az egyes államokban a válási ügyek nem bíróságon, hanem közjegyző előtt vagy alacsonyabb szintű közigazgatási hivatalokban intézhetők. Így nehéz elkerülni azt a benyomást, hogy az ilyen jogi eljárások a házasság intézménytelenítésére irányuló folyamatot tükrözik, amelyet a mai nyugati társadalmakat tanulmányozó szociológusok jól ismernek, és széles körben leírnak.

A lengyel jog megpróbál ellenállni ezeknek a változásoknak. A családjog alapelvei a házasság stabilitásán nyugszanak, ami azonban nem tévesztendő össze a házasság felbonthatatlanságával. A házasság egy férfi és egy nő kapcsolata lehet (a lengyel alkotmány 18. cikke). A súlyos mentális betegséggel vagy fogyatékossággal elő személyek nem köthetnek házasságot. A házasság felbontására a bírósági eljárás során bizonyított okok alapján kerül sor annak megállapítása érdekében, hogy a házasság teljes és végleges felbomlása bekövetkezett-e.

Lengyelországban a házassági jogi szabályozást heves viták övezik a szakirodalomban. A jövő fogja megmutatni, hogy a házassági jog a liberális megoldások irányába mozdul-e el, vagy pedig megtartja a sajátosságait.

Share This