Migration Challenges – Legal Responses in General Terms

dátum: 2023. október 19. - 2023. október 20.

helyszín: Budapest

előadók: Ede János Szilágyi, Marcin Wielec, Frane Staničić, Gregor Maucec, Dalibor Đukić, Ľudmila Elbert, Bartłomiej Oręziak, Nóra Béres, Anikó Raisz, Kateřina Frumarová, Mateusz Tchórzewski, Péter Pál Kruzslicz, Aleksandra Syryt, Lilla Berkes

moderátorok: Katarzyna Zombory, Marcin Wielec, Bartłomiej Oręziak, Mateusz Tchórzewski

témák: migration challenges; refugee law; migration law

A Közép-európai Akadémia 2023. október 19-20-án „Migration Challenges – Legal Responses in General Terms” címmel konferenciát rendezett a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, illetve a Közép-európai Összehasonlító Jogi Egyesület közreműködésével.

A főbb értékelendő területek:

A terminológia tisztázása: a ‘menekült’ és a ‘migráns’ fogalma. Az értelmezési keretrendszer a ENSZ menekültügyi egyezményének értelmezése, különös tekintettel az illegális beutazásra és a visszaküldés tilalmának elvére. Az Európa Tanács és különösen az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata. Jogok Európai Bírósága közép-európai szemszögből a migrációval kapcsolatos kérdések tekintetében. 

I. összehasonlító jogtudomány: az uniós és tagállami hatáskörök kérdése: menekültjog kontra migrációs jog, a nemzeti alkotmánybíróságok kapcsolódó joggyakorlatának továbbfejlesztése. 

II. sz. összehasonlító jog: Az alkotmánybíróságok szerepe a migrációs és menekültjog tekintetében. 

Az EU által 2015 óta tett lépések értékelése: elmélet és gyakorlat, a kettős jogalkalmazás kérdése. normák kérdése. A „biztonságos harmadik ország” fogalma. 

III. sz. összehasonlító jog: Az illegális migránsok visszatérésének elmélete és gyakorlata, beleértve a visszafogadást, valamint a végrehajtás nehézségeit és – az esetleges ellentmondások alapján – a jogbiztonsággal kapcsolatos dilemmákat. A demográfia és a demográfiai kérdés közötti összefüggések értékelése a migráció jogi vonatkozású összefüggéseiben. 

Az esemény programja:

mig-program

Share This