Migration Challenges – Legal Responses in Specific Terms

dátum: 2024. február 15. - 2024. február 16.

helyszín: Zágrábi Egyetem, Jogtudományi Kar

előadók: Iris Goldner Lang, János Ede Szilágyi, Goranka Lalić Novak, Marcin Wielec, Frane Staničić, Bartłomiej Oręziak, Nóra Béres, Dalibor Đukić, Kateřina Frumarová, Ľudmila Elbert, Gregor Maučec, Anikó Raisz, Lilla Berkes, Gyula Fábián, Mateusz Tchórzewski, Aleksandra Syryt, Simon Kelenc, Ágnes Töttős, Tena Konjević

moderátorok: Frane Staničić, Marcin Wielec, Bartłomiej Oręziak, Nóra Béres, Anikó Raisz

témák: migráció; gazdasági kormányzás; monetáris politika

A Közép-európai Akadémia és a Zágrábi Egyetem Jogtudományi Kara 2024. február 15-16-án „Migration Challenges – Legal Responses in Specific Terms” címmel konferenciát rendez a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, a Igazságügyi Intézet Varsó, illetve a Közép-európai Összehasonlító Jogi Egyesület közreműködésével. 

A gazdasági kormányzás kutatási projekt a kormányzás gazdasági aspektusait vizsgálja, beleértve annak költségvetési (államháztartási, adózási és állami támogatási területekre lebontott) és monetáris politikai pilléreit. A kutatási projekt sajátossága, hogy nem csak általános, elméleti szempontból elemzi a fenti témákat, hanem figyelembe veszi a közép-kelet-európai országok speciális nézőpontját, valamint az uniós jogi álláspontot is. A kelet-közép-európai perspektíva országonkénti (7 EU-tagállam és 1 nem EU-tagállam) bontásban kerül kidolgozásra, azonban a kutatási projekt célja, hogy a nemzeti sajátosságok megfigyeléséből általános következtetéseket vonjon le. Ez a megközelítés lehetővé teszi a hasonlóságok és különbségek feltárását a tagállamok álláspontjait illetően, valamint a tagállamok és az EU álláspontjaihoz viszonyítva.

Következésképpen azonosíthatóak az esetlegesen egymásnak ellentmondó álláspontok okai. A
kutatás célja, hogy megvilágítsa a nemzetek feletti közösség működésének előnyeit és kihívásait a gazdaságpolitika területén, különös tekintettel az EU és a tagállamok célkitűzéseinek összehangolására.

Az esemény programja:

migration-online-programme-002

Az eseményen készült felvételek:

Share This