Oktatási-szakmai képzés egyetemi hallgatók, szakértők és más érdeklődők számára

dátum: 2021. március 15.

helyszín: Nápolyi Egyetem Jogi Kar

előadók: Damián Němec

moderátorok: Damián Němec

témák: Oktatási-szakmai képzés egyetemi hallgatók, szakértők és más érdeklődők számára

2021. május elejéig az Erasmus+ csereprogramban részt vevő hallgatóknak egy speciális tantárgyat oktattak a Nápolyi Egyetem Jogi Karán (Università di Napoli, Facoltà di giurisprudenza). A képzést doc. Damián Němec, dr. vezette.

A képzés témája az olaszországi és csehországi felekezeti jog egyes területeinek összehasonlítása volt, hangsúlyt fektetve az emberi jogok, különösen a vallásszabadság védelmére. Különös figyelmet fordítottak a vallási szimbólumok kérdésére – hisz ezen a területen az olasz és a cseh jogalkotás és joggyakorlat jelentősen eltér egymástól. A képzésen a csereprogram öt hallgatója vett részt. Az órák részben olaszul, részben angolul zajlottak (különösen a cseh jogi szövegek fordításainak felhasználása és az azokról folytatott megbeszélések során).

Az előadás a hallgatók aktív részvételét igényelte. Az olasz jogszabályokat és joggyakorlatot fokozatosan mutatták be az egyes témakörökben, figyelembe véve az Európai Unió jogát és az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatát (általában két hallgató dolgozott egy témán). Az oktató mindvégig a cseh nemzeti jogról és joggyakorlatról beszélt, párhuzamosan bemutatva a jogfejlődés lényeges pontjait is 18. századtól kezdődően, különös tekintettel a csehszlovákiai kommunista rendszer alatti (1948-1989 közötti) helyzetre, valamint az 1990 óta tartó demokratizálódási folyamatra.

Az előadássorozat a 2021-ben megvalósuló „Lelkiismereti és vallásszabadság Európában” című nemzetközi projekt keretében zajlott. A projekt koordinátora a budapesti székhelyű Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet (Magyarország).

Az online konferencia célja annak a feltárása, hogy a nemzeti rendes bíróságok, alkotmánybíróságok, legfelsőbb bíróságok vagy nemzetközi bíróságok, különösen az Európai Emberi Jogi Bíróság és az Európai Unió Bírósága hogyan alkalmazzák, és értelmezik az alapjogokat a polgári ügyekben. Míg a közjog területén az alapjogok érvényesülése a demokratikus jogállami társadalmakban magától értetődő, addig nem annyira nyilvánvaló, hogy magánfelek miként érvényesíthetik alapvető jogaikat a magánjogi viszonyaikban. A közép-kelet-európai országok doktoranduszai és fiatal kutatói arra vállalkoznak, hogy saját országuk (Csehország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Szerbia, Szlovénia, Oroszország) vagy nemzetközi bíróságok esetjogát mutassák be.

A konferencia hozzájárul a közép-európai régió bírósági gyakorlata hasonlóságainak és különbségeinek beazonosításához. Elősegíti a témával kapcsolatos tudományos párbeszédet azáltal, hogy a résztvevőknek lehetőséget biztosít arra, hogy kérdéseket tegyenek fel az előadóknak, illetve nézeteiket megosszák a hallgatósággal.

Share This