Specific Central European Aspects of Economic Governance

dátum: 2024. február 01. - 2024. február 02.

helyszín: Budapest

előadók: János Ede Szilágyi, Dániel Felcser, Nataša Žunić Kovačević, Zoltán Nagy, Michal Radvan, Rado Bohinc, Dušan Popović, Miroslav Štrkolec, Anna Vartašová, Agnieszka Mikos-Sitek, László Szegedi, György Marinkás, Bálint Teleki, Diana Cîrmaciu, Balázs Károlyi, Ádám Pál

moderátorok: Katarzyn‍a Zombory, Júlia Traser, Balázs Károlyi, György Marinkás

témák: economic governance; observation of national peculiarities; economic policy

A Közép-európai Akadémia 2024. február 1-2-án „Specific Central European Aspects of Economic Governance” címmel konferenciát rendez a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, illetve a Közép-európai Összehasonlító Jogi Egyesület közreműködésével. 

A gazdasági kormányzás kutatási projekt a kormányzás gazdasági aspektusait vizsgálja,
beleértve a költségvetési (államháztartási, adózási és állami támogatási területekre lebontva) és monetáris politikai pilléreket. A kutatási projekt sajátos abban az értelemben, hogy a fenti témákat nem csak általános, elméleti szempontból nézi, hanem figyelembe veszi a közép- és kelet-európai országok sajátos nézőpontjait, valamint az uniós jogi álláspontot is. A kelet-közép-európai perspektíva országonkénti (7 EU-tagállam és 1 nem EU-tagállam) bontásban kerül kidolgozásra, azonban a kutatási projekt célja, hogy a nemzeti sajátosságok megfigyeléséből általános következtetéseket vonjon le.

Ez a megközelítés lehetővé teszi a hasonlóságok és különbségek feltárását a tagállamok álláspontjai, valamint a tagállamok és az EU álláspontjai tekintetében. Következésképpen azonosíthatók az esetlegesen egymástól eltérő álláspontok okai. A kutatás célja, hogy megvilágítsa a nemzetek feletti közösség működésének előnyeit és kihívásait a gazdaságpolitika területén, különös tekintettel az EU és a tagállamok célkitűzéseinek összehangolására.

Az esemény programja:

gazdasagi-program-online

Az eseményen készült felvételek:

Share This