The case law of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice with regard to the East-Central European countries

dátum: 2021. november 30.

helyszín: Alkotmánybíróság

előadók: Tamás Sulyok, Ede János Szilágyi, Vladan Petrov, Davor Derenčinović, Zoltán J. Tóth, David Sehnálek, Katarína Šmigová, Piotr Mostowik, Adél Köblös, Slobodan Orlović, Benjamin Flander

moderátorok: Elisabeth Sándor-Szalay, András Patyi, András Téglási

témák: European Court; Human Rights; Court of Justice of the European Union

Az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága közép-kelet európai országokat érintő ítélkezési gyakorlatáról, valamint a térség alkotmánybíróságai és az európai bírói fórumok „párbeszédéről” rendeztek nemzetközi tudományos konferenciát a Közép-európai Professzori Hálózat keretében az Alkotmánybíróságon.

Hazai, valamint a visegrádi országokból és más közép-kelet-európai államokból érkezett neves jogtudósok részvételével tartottak összehasonlító alkotmányjogi konferenciát Budapesten, 2021. november 30-án. A tudományos esemény, melynek az Alkotmánybíróság adott otthont, fő szervezője a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet volt, együttműködésben a Magyar Összehasonlító Jogi Egyesülettel és a Közép-európai Összehasonlító Jogi Szövetséggel. A Közép-európai Professzori Hálózat keretében megvalósított rendezvény előadói bemutatták az Emberi Jogok Európai Bírósága, az Európai Unió Bírósága közép-kelet-európai országokra vonatkozó ítélkezési gyakorlatát, valamint elemzték az európai nemzetközi bírói fórumok és a nemzeti alkotmánybíróságok közötti alkotmányos párbeszéd kérdéseit. Az előadások fókuszában elsősorban az állt, hogy e nemzetközi bíróságok és a nemzeti alkotmánybíróságok miként veszik figyelembe és hasznosítják egymás határozatainak megállapításait, érvelését, hogyan hivatkoznak egymásra és mindez hogyan járul hozzá a bírói fórumok közötti alkotmányos párbeszéd fejlesztéséhez. A felszólalók – kiemelve térségünk e téren szerzett jelentős és egész Európában jól hasznosítható tapasztalatait – alapvető fontosságúnak tartották e párbeszédet egész Európa jogbiztonsága, a nemzetek egymás iránti kölcsönös tisztelete és megbecsülése, az európai és nemzeti jogalkotás, jogalkalmazás és ítélkezési gyakorlat iránti közbizalom növelése és általában is az Európa nemzetei közötti nagyobb megértés és kölcsönös tisztelet érdekében. A konferencia egyúttal része volt az Európai Unió Konferencia Európa Jövőjéről, valamint a Magyar Tudományos Akadémia által életre hívott Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatoknak.

A magas rangú előadókat és résztvevőket felvonultató, az alapvető jogok országgyűlési biztosának magyarországi nemzeti kisebbségek védelméért felelős biztoshelyettese, Prof. Dr. Szalayné Sándor Erzsébet, pécsi egyetemi professzor által moderált tudományos konferenciát házigazdaként Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke nyitotta meg. Ezt követően Prof. Dr. Szilágyi János Ede, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet vezetője mutatta be a Kormány támogatásával 2021-ben elindított Közép-európai Professzori Hálózat eddigi eredményeit. A Közép-Európa jogtudósainak együttműködését szolgáló hálózatban megalakult, egyetemi oktatókból és kutatókból álló munkacsoportok első éves munkájának eredményeit egy könyvsorozat, a nemrég alapított tudományos folyóiratokban megjelent számos szakcikk, valamint a munkacsoportok által a mostani konferencia időpontjáig szervezett több mint 50 tudományos esemény fémjelzi. A könyvsorozat konferencián is bemutatott első négy darabja korunk olyan aktuális kérdéseivel foglalkozik mint a családok védelme, a digitális platformok és a közösségi média vélemény-nyilvánítási szabadságra és pluralizmusra gyakorolt hatásai, a térségbeli alkotmánybíróságok ítélkezési gyakorlatának tapasztalatai, továbbá a vallási szimbólumok használatának kérdései. Szilágyi professzor ismertette a Közép-európai Junior Programot is, melynek keretében – a Miskolci Egyetem Doktori Iskolájával együttműködve – jelenleg 7 térségbeli hallgató vehet részt PhD-képzésben.

A tudományos rendezvényen elhangzott előadások elsősorban az egyes államok nemzeti alkotmánybíróságai és az európai nemzetközi bírói szervek közötti kölcsönhatásokat, együttműködést és az ítélkezési, érvelési, hivatkozási gyakorlatokban megmutatkozó párhuzamokat és különbségeket elemezték. A konferencián kiemelt hangsúlyt kapott az európai bírói fórumok előtti uniformizálódás és a tagállami, nemzeti – kulturális, történelmi, alkotmányjogi – sajátosságok között olykor feszülő ellentétek feloldásának lehetőségei, a nemzeti alkotmányos identitás, a nemzeti alkotmányos maghoz tartozó szabályok, alapelvek érvényesülésének kérdései. A felszólalások között a fentiek mellett olyan aktuális kérdések elemzésére is vállalkozott előadó, mint a gyermeki jogok érvényesülése és a szülői kötelezettségek teljesülése vagy a COVID-19 járvány alkotmányjogi aspektusai.

A konferencia előadói voltak:

Prof. Dr. Davor DERENČINOVIĆ, a Zágrábi Egyetem professzora, az Európai Emberi Jogi Bíróság megválasztott tagja; Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzora és a Kúria elnökhelyettese; Prof. Dr. Tóth J. Zoltán, a Károli Gáspár Református Egyetem professzora; Dr. David SEHNÁLEK, a brnoi (Csehország) Masaryk Egyetem docense; Dr. Katarína ŠMIGOVÁ, a pozsonyi Pán-Európai Egyetem docense; Prof. UJ Dr. Piotr MOSTOWIK, a krakkói Jagelló Egyetem professzora (videóról); Dr. Téglási András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, az Országos Választási Bizottság elnöke; Dr. Köblös Adél, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára; Prof. Dr. Slobodan ORLOVIĆ, az Újvidéki (Szerbia) Egyetem professzora; Dr. Benjamin FLANDER, a Maribori (Szlovénia) Egyetem docense.

Az esemény angol nyelvű programja:

2-programme-3011-the-case-law-of-the-european-court-of-human-rights-and-the-court-of-justice-of-the-european-union-with-regard-to

Az eseményen készült fényképek:

Az eseményről készült felvételek:

Share This