Vallási jelképek a közszférában a Közép- és Kelet-európai országok jogrendjében

dátum: 2021. május 28.

helyszín: Budapest

előadók: Schanda Balázs, Dalibor Đukić, Prof. Damián Němec, Vanja-Ivan Savić, Frane Staničić, Vojtech Vladár, Marek Bielecki, Csink Lóránt, Paweł Sobczyk, Michał Poniatowski, Szilágyi János Ede

moderátorok: -

témák: Vallási jelképek a közszférában a Közép- és Kelet-európai országok jogrendjében

A lelkiismeret és vallás szabadság kérdése döntő jelentőségű a 21. századi Európa számára.

A rendezvény két kulcskérdést tárgyal, nevezetesen:

  • Lelkiismeret és vallásszabadság, a vallási szimbólumok útján való megnyilvánulási lehetőség tükrében
  • Az ügyben kialakult esetjog

A 2021. május 28-án, Varsóban került megrendezésre a „Vallási jelképek a közszférában a közép-kelet-európai országok jogrendjében” című nemzetközi konferencia, melyet a Közép-európai Professzori Hálózat 2021 keretében a varsói Igazságügyi Intézet szervezett, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézettel és az Európai Összehasonlító Jogi Szövetséggel együttműködve. A konferencia a „Lelkiismereti- és vallásszabadság Európában” kutatócsoport egyik eseménye volt.

A járványhelyzet következtében a konferencia online formában, a Zoom platformon keresztül zajlott, Prof. Paweł Sobczyk és Dr. Michał Poniatowski által vezetett kutatócsoport munkájának részeként.

A konferencia koncepciója: A vallási jelképek jelenlétének kérdése több évtizede vita tárgyát képezi Európában. A vita gyakran erőteljesen érzelmi töltetű, tükrözve a társadalom hozzáállását az alapértékekhez, amelyeken az európai kultúra és civilizáció nyugszik, illetve a nemzetek keresztény identitását is tanúsítja. Az elemzés legfőbb felvetése, hogy bemutassa a lelkiismereti meggyőződés vallási jelképeken keresztül történő kinyilvánításának lehetőségét bizonyos európai országok normatív szabályainak fényében. Az ítélkezési gyakorlat mind nemzetközi, mind nemzeti szinten, kiemelkedő szerepet játszik a jelenkori modell meghatározásában. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a történeti fejlődés íve szintén hatással van a vallási jelképek közszférában való megjelenésének szabályozására. A kutatás bemutatja, hogy a hívőknek milyen keretek között van joga vallási meggyőződésüket kinyilvánítani a közszférában, a különböző nézeteket valló emberek tiszteletben tartása mellett.

A konferencia tudományos része Prof. Dr. Schanda Balázsnak, a konferencia díszvendégének „Vallás vagy kultúra? A keresztény kulturális öntudat védelme kontra állami semlegesség és a hit hiánya” című előadásával kezdődött.

A bevezető előadást követően az első konferenciaülés témája a „Vallási jelképek a közszférában egyes közép- és kelet-európai országokban” volt, amelynek során Prof. Dalibor Đukić – Vallási jelképek a közszférában Szerbia jogrendjében; Prof. Damián Němec – Vallási jelképek a közszférában a Cseh Köztársaság jogrendjében; Prof. Vanja-Ivan Savić – Vallási jelképek a közszférában Horvátország jogrendjében; Prof. Frane Staničić – Vallási jelképek a közszférában Szlovénia jogrendjében és Prof. Dr. Vojtech Vladár – Vallási jelképek a közszférában Szlovákia jogrendjében című előadásai hangzottak el.

A második ülés témája a „Vallási jelképek a közszférában Magyarország és Lengyelország jogrendjében – Egyes kérdések az EJEB joggyakorlata tükrében” volt, amelynek keretében Prof. Dr. Marek Bielecki, a konferencia második díszvendége tartott előadást „A vallási jelképek jelenléte a lengyel oktatási törvényben” címmel.

Ezen az ülésen a következő előadásokra került sor: Prof. Dr. Csink Lóránt – Vallási jelképek a közszférában Magyarország jogrendjében; Prof. Paweł Sobczyk – Vallási jelképek a közszférában Lengyelország jogrendjében; Dr. Michał Poniatowski – Vallási jelképek a közszférában az EJEB joggyakorlatában.

A konferenciát egy rövid vita követte a nemzetközi szervezetek (mint például a Nemzetközi Vöröskereszt és a Nemzetközi Vörös Félhold szervezetek) logóin megjelenő vallási jelképekkel kapcsolatban.

Prof. Dr. Szilágyi János Ede – a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet vezetője – összefoglalta és lezárta a konferenciát. Felhívta a figyelmet a felmerülő kérdések fontosságára, a vallási jelképek közszférában való megjelenésének nemzetközi szintű jelentőségére és a közös értékekre, amelyek alkalmanként számos aktuális jogi megoldás alapjául szolgálhatnak.

A konferencia programja:

A konferencián készült videók:

Share This