Vitaindító kerekasztal-beszélgetés az Európa jövőjéről

dátum: 2020. június 25.

helyszín: Webinárium

előadók: VARGA Judit, Karoline EDTSTADLER, Andreja METELKO-ZGOMBIĆ, Antonio TAJANI, Frank SPENGLER, Jaap de ZWAAN, MRÁZ Ágoston Sámuel

moderátorok: -

témák: tagállami és intézményi várakozások a konferenciával kapcsolatban; hogyan biztosítható a polgárok kiegyensúlyozott és sokszínű részvétele?

2020. június 25-én a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet és az Igazságügyi Minisztérium közös szervezésében megrendezésre került a Vitaindító kerekasztal-beszélgetés az Európa jövőjéről nevet viselő online konferencia. A beszélgetés témája az EU jövője konferenciasorozattal kapcsolatos elvárások voltak, külön kiemelve a tagállamok várakozásait, illetve a polgárok részvételének biztosítását a konferencia menetének meghatározásában. 

Az európai integráció belső és külső kihívásairól, valamint a jövőjéről 2017 óta kezdődött újabb párbeszéd az Európai Unió (a továbbiakban: EU) keretei között. A párbeszéd folytatását a 2019-ben mandátumukat megkezdő uniós intézmények már kiemelt célként tűzték a zászlajukra. Ennek megfelelően Ursula Von der Leyen még az Európai Bizottság elnökjelöltjeként ismertetett programjában hangsúlyos részként emelte ki az „Európa Jövőjéről szóló Konferenciát” (a továbbiakban: Konferencia), amelynek pontos célját és témaköreit a három fő uniós intézménynek kell meghatároznia, míg tartalmának kidolgozásában az európai polgároknak is jelentős szerephez kell jutniuk. Az Európai Tanács a 2019. december 12. napján kelt következtetésében szintén kitért a Konferenciára, kiemelve a polgárokkal való széleskörű konzultáció, valamennyi tagállam egyenlő mértékű részvételének, valamint az intézményközi egyensúly megőrzésének a jelentőségét. Az Európai Tanács számára kiemelt jelentőségű, hogy a Konferencia hozzájáruljon a szakpolitikák kimunkálásához, és ennek fényében kérte fel a horvát elnökséget arra, hogy dolgozza ki a Konferenciára vonatkozó részletes tanácsi álláspontot. Az Európai Parlament 2020. január 15. napján fogadta el álláspontját, amelyben saját magának szán vezető szerepet a Konferencia során. A COVID-19 járvány következtében a Konferencia kezdését elhalasztották, előreláthatólag ősszel, a német elnökség alatt kerülhet megindításra.

A három fő uniós intézmény által felkarolt Konferencia célja az európai integráció irányának és intézményi szerkezetének újragondolása. A Konferencia ennek megfelelően egyfajta önvizsgálatra nyújt lehetőséget Európában, amelynek megindítását az Európa-szerte zajló választásokból is kitűnően elsősorban az uniós intézmények által megfogalmazott politikai prioritások és az uniós polgárok elvárásai között kitapintható különbségek indokolnak. Ezt erősíti, hogy az európai integráció sikerei mellett az EU működésének és fellépésének hatékonyságát számos területen övezi kritika.

A kerekasztal-beszélgetés első paneléről készült videófelvétel megtekinthető:

Az eseményről készült képek:

Share This