Vitaindító kerekasztal-beszélgetés az Európa jövőjéről

dátum: 2020. június 25.

helyszín: Webinárium

előadók: Judit Varga , Karoline Edtstadler, Andreja Metelko-Zgombić, Antonio Tajani, Frank Spengler, Jaap de Zwaan, Ágoston Sámuel Mráz , Igor Janke

moderátorok: László Trócsányi , Márton Sulyok

témák: tagállami és intézményi várakozások a konferenciával kapcsolatban; hogyan biztosítható a polgárok kiegyensúlyozott és sokszínű részvétele?

2020. június 25-én az Igazságügyi Minisztérium és a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet szervezésében került megrendezésre az Európai Unió jövőjéről szóló nemzetközi videokonferencia. A két panelbeszélgetésből álló konferencia célja egyrészt az Európa Jövője konferenciasorozat proaktív magyarországi elindítása, valamint kiemelt partnerek és intézményi szereplők bevonása által a konferenciasorozattal kapcsolatos előzetes gondolkodás előkészítése volt. Az első panelbeszélgetést Prof. Dr. Trócsányi László európai parlamenti képviselő, az MFI tiszteletbeli elnöke moderálta, a panel résztvevői dr. Varga Judit igazságügyi miniszter, Karoline Edtstadler osztrák európai ügyekért felelős miniszter, valamint Andreja Metelko-Zgombić horvát európai uniós ügyekért felelős államtitkár voltak. Mindhárom előadó kiemelte az európai polgárok véleménye megismerésének jelentőségét, és az állampolgári véleményeknek egy átlátható konzultációs folyamat útján az Európai Unió jövőjéről szóló folyamatba történő hatékony becsatornázásának fontosságát. Az előadók a vita szempontjából fontosnak tartották a nyugat-balkáni régió és a csatlakozásra váró tagállamok támogatását, a szubszidiaritást, valamint a nemzeti parlamentek szerepvállalását az Európai Unió jövőjéről szóló párbeszédben.

A konferencia második, a civil szféra képviselőinek részvételével zajló panelje a konferenciasorozat polgár-közelibbé tételének lehetőségeit vizsgálta. A panelben Frank Spengler, a Konrad-Adenauer-Stiftung magyarországi irodájának vezetője, valamint Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója vettek részt, a panelt dr. Sulyok Márton, az Alapjogi Ügynökség Igazgatótanácsának magyar póttagja, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa moderálta. A résztvevők egyöntetűen hangsúlyozták az állampolgárok megnyerésének, a vitában való közvetlen, vagy közvetett részvételüknek, illetve a pozitív európai jövőkép kialakításának a fontosságát. Az állampolgárok bevonása kapcsán kiemelt hangsúlyt kapott a transzparencia, a közérthető nyelvezet, valamint az állampolgári vélemények intézményesített beemelésének kérdése. A videokonferencia mindkét paneljének előadói egyetértettek abban, hogy az európai uniós intézmények és az állampolgárok közti szakadékot csökkenteni szükséges, az Európai Uniónak pedig anélkül, hogy a tagállamok mozgásterét gyengítené, a stratégiai jelentőségű kérdésekre kell fókuszálnia. Az állampolgárok kritikai véleményének becsatornázására példaként felmerült a nemzeti konzultáció magyarországi gyakorlatának alkalmazása is.

A három fő uniós intézmény által felkarolt Konferencia célja az európai integráció irányának és intézményi szerkezetének újragondolása volt. A Konferencia ennek megfelelően egyfajta önvizsgálatra nyújt lehetőséget Európában, amelynek megindítását az Európa-szerte zajló választásokból is kitűnően elsősorban az uniós intézmények által megfogalmazott politikai prioritások és az uniós polgárok elvárásai között kitapintható különbségek indokolnak. Ezt erősíti, hogy az európai integráció sikerei mellett az EU működésének és fellépésének hatékonyságát számos területen övezi kritika.

Az esemény programja:

vitaindito-kerekasztal-beszelgetes-az-europa-jovojerol-program

Az eseményről készült képek:

A kerekasztal-beszélgetés első paneléről készült videófelvétel megtekinthető:

Share This