Federalism and the Future of the Diverse EU

2024. március 13.

A Közép-európai Akadémia 2024. március 21-22-én „Federalism and the Future of the Diverse EU” címmel konferenciát rendez a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet és a Közép-európai Összehasonlító Jogi Egyesület közreműködésével. 

A konferencia célja annak vizsgálata, hogy az Európai Unió tagállamai és különösen az egyes intézmények hogyan működnek (és működhetnek) az együttműködő együttélés megvalósításában, illetve, hogy milyen folyamatokat és intézményeket kellene újragondolni (pl. az uniós és tagállami hatáskörök újradefiniálása, az elővásárlási jog elvének felülvizsgálata, a föderalizmus folyamatának jobb megértése, az egyre szorosabb unió stb.).

Share This