Válogatott publikációk 2020. május

2022. június 23.

Munkatársaink 2020 májusában válogatott publikációit az alábbiakban ismerheti meg.

  • Csemáné Váradi Erika: „Rossz tettekért büntető …” – avagy a szabadságvesztés-büntetés kihívásai.  Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica. 2020. (megjelenés alatt)
    „A Szerző tanulmányában a szabadságvesztés-büntetés, mint szankciós zárókő funkció-változásait mutatja be az európai-észak-amerikai kriminálpolitika alakulásának, és az amögött megbúvó markáns és hektikusan változó társadalmi-gazdasági folyamatoknak a tükrében. Ennek keretében a Szerző részletesebben is elemzi a börtönnépesség alakulását, annak aktuális helyzetét, górcső alá véve néhány ország szabályozását, a nemzeti Legfelsőbb és Alkotmánybíróságok értelmezési gyakorlatát és az EJEB döntéseket. Külön fejezet foglalkozik a lehetséges kezelési megoldásokkal, a börtönzsúfoltság hatásaival illetve a hazai helyzet szakirodalmi magyarázataival.”
  • Veress Emőd: Az igazságszolgáltatás struktúráinak átvétele Erdélyben 1919-ben. Országos Bírósági Hivatal – Magyar Igazságügyi Akadémia tanulmánykötete, 2020. (megjelenés alatt)
    „A tág értelemben vett Erdély (azaz a tényleges, “történeti” Erdély, valamint Máramaros, a Partium és a Bánság egy-egy része) 1918 végétől de facto, majd a trianoni békeszerződés alapján 1920. június 4-től de iure is Románia részévé vált. Románia szinte teljesen megvalósította nemzetállami projektjét, a románok által (is) lakott területek egyetlen államba való egyesítését. Valójában többnemzetiségű területeket szerzett meg, máig megoldatlan kisebbségi problémákkal. A jelen tanulmány a területszerzéssel kapcsolatos egyetlen kérdésre koncentrál: az igazságszolgáltatás struktúráinak átvételére.
Share This