Prof. Dr. Szilágyi János Ede PhD.

Szervezeti egység:

Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet

Munkakör:

az Intézet igazgatója

telefon:

+36 (1) 896 5288

Email:

mfi@mfi.gov.hu

Önéletrajz

Munkaköre

Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, vezető 

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, intézeti tanszékvezető egyetemi tanár 

korábban:

a Magyar Tudományos Akadémia és a Debreceni Egyetem Közszolgáltatási Kutatócsoportjának közreműködő munkatársa

a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Víztudományi Koordinációs Csoportjának megbízott szakértője

a Bécsi Egyetem  ÖAD-ösztöndíjas kutatója

a Nürtingeni Egyetem ERASMUS-ösztöndíjas kutatója

gyakornok a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságán

gyakornok a Miniszterelnöki Kabinetirodában

Végzettség és tudományos minősítés

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, habilitáció

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, PhD-fokozat

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász diploma

Szakmai közéletben való részvétel

European Public Law Organization (EPLO) igazgató tanácsának tagja

Comité Européen de Droit Rural (CEDR) magyar helyettes delegált

Journal of Agricultural and Environmental Law felelős szerkesztője

Central European Journal of Comparative Law felelős szerkesztője

Law, Identity and Values felelős szerkesztője

CEA Publishing számos könyvsorozatának felelős szerkesztője

Springer International LITES tanulmánysorozat szerkesztőbizottsági tagja

Law in Action (Prawo w Działaniu) szerkesztőbizottságának tagja

Hungarian Yearbook of International Law and European Law szerkesztőbizottsági tagja

European Integration Studies szerkesztőbizottsági tagja

CEDR Journal of Rural Law tudományos tanácsának tagja

P.A.-Persona e Amministrazione lektori tanácsának tagja

Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente tudományos tanácsának tagja

The Legal Culture (Kultura Prawna) tudományos tanácsának tagja

EPLO European Group of Public Law tagja

MTA MAB Természeti Erőforrás és Vidékfejlesztés Jogi Munkabizottság elnöke

Magyar Agrárjogi Egyesület elnökhelyettese

Magyar Jogász Egylet Agrárjogi Szekciójának titkára

Bor Eredetvédelmi Tanács tagja

MTA Közjogi Albizottság tagja 

MTA köztestületének tagja

MTA MAB Nemzetközi Jogi és Európai Jogi Munkabizottságának tagja

Külföldi tanulmányút illetve vendégoktatói meghívás

Leiden, Strasbourg, Trier, Nürtingen-Geislingen, Bécs, Nagyvárad

Tehetséggondozás

ME Deák Ferenc Doktori Iskola, CECL PhD-képzés vezetője, PhD témavezető és oktató (lásd az ODT oldalát)

tanítványai számos helyezést értek el az OTDK-n és a Kozma Sándor (ügyészségi) tudományos pályázaton

Elismerések

Lengyel felsőoktatási miniszter KEN-medálja

Prix du CEDR 

Agrárminiszter Nagyváthy János Díja

Országos Tudományos Diákköri Tanács Mestertanár Aranyérme

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának Elismerő Oklevele a kiemelkedő kutatói munkáért

MTA MAB Tudományos Díj

Köztársasági-, Deák-, Bolyai-, Magyary– és ÚNKP-ösztöndíjas

Nyelvismeret

angol, orosz, német

Publikációs tevékenység (MTMT)